Dynamika przyrostu masy i produktywność stokłosy bezostnej i stokłosy uniolowatej przy zróżnieowanym nawożeniu azotem w doświadczeniu polowym. Cz. II. Jakość plonu [Dynamics of mass increase and productivity of smooth brome grass and rescue grass with different nitrogen fertilization in field experiments. Part II. Quality of yield]

Henryk Skrabka, Anna Stachurska, Zdzisława Szuwalska

Abstract


The contents of protein, amino acids, reducing sugars, fibre (ADF), lignin (ADL) and mineral components in tissues of smooth brome grass – Bromus inermis and rescue grass – Bromus unioloides were determined. The purpose of this investigation was to compare the nutritive value of either species of grass.

Full Text:

PDF