The richness of plants in Art Nouveau gardens

Krystyna Pudelska, Anna Mirosław

Abstract


The turn of the 19th and the 20th centuries signified the appearance of a new trend in art called Art Nouveau in England, Stile floreale in Italy, and in Poland – secesja. It was an attempt to escape from the style that copied historical forms and set a new direction of development. The main inspiration for the creators of this period became nature, its asymmetry, variety of textures, subtle colors or smooth, and wavy lines. Artistic motifs were drawn from the richness of native flora and fauna. Flowering shrubs, perennials and creepers were especially inseparable decorative and compositional elements of a garden. 

Secession had a significant impact on painting, sculpture, architecture, and garden design. The space surrounding people was treated comprehensively by blurring the boundaries between different arts. A multitude of shrubs – especially roses and lots of perennials such as Lilium, Iris, and Phlox, gave the impression of architecture immersing in the surrounding garden.

The aim of the paper was to briefly analyze the Art Nouveau style and present the diversity of species used in the gardens of that period.


Keywords


Art Nouveau; floral motifs; species of plants; gardens

Full Text:

PDF

References


Kubalska-Sulkiewicz K, editor. Słownik terminologiczny sztuk pięknych wyd. V. Warszawa: PWN; 2005.

Wallis M. Secesja. Warszawa: Wyd. Arkady; 1984.

Estreicher K. Historia sztuki w zarysie. 7th ed. Warszawa: PWN; 1986.

Pękala T. Secesja: konkretyzacje i interpretacje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 1995.

Zachariasz A. Ogród modernistyczny – przemiany formy. In: Gawryszewska BJ, Rothimel B, editors. Ogród za oknem w poszukiwaniu formy. Warszawa: Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu; 2009. p. 24–32.

Ormiston R, Robinson M. Secesja: plakat, ilustracja książkowa i malarstwo czarującej epoki fin de siecle’u. Warszawa: Wyd. Arkady; 2010.

de la Bédoyère C. Secesja. Warszawa: Wyd. Arkady; 2007.

Zerbst R. Antoni Gaudi: wszystkie budowle. Köln: Taschen; 2004.

Ciołek G. Ogrody polskie. Warszawa: Wyd. Arkady; 1978.

Okoń W. Stanisław Wyspiański. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie; 2001.

Siewniak M, Mitkowska A. Tezaurus sztuki ogrodowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM; 1998.

Bogdanowski J. Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Wiad Bot. 1992;36(3–4):3–16.

Hobhouse P. Historia ogrodów. Warszawa: Wyd. Arkady; 2005.

Majdecki L. Historia ogrodów. Warszawa: Wyd. PWN, 2010. (vol 2).

Trzaskowska E. Wykorzystanie roślin w projektowaniu architektonicznym (pnącza, ogrody wertykalne. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN. 2010;6:110–121.

Makowska B. Motywy roślinne w dekoracjach krakowskich kamienic z przełomu XIX/XX wieku. Wiad Bot. 2005;49(3–4):5–14.

Majdecki L. Konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Warszawa: Wyd. PWN; 1993.

Bogdanowski J. Polskie ogrody ozdobne: historia i problemy rewaloryzacji. Warszawa: Arkady; 2000.

Ormiston R. William Morris: artist, craftsman, pioneer. London: Flame Tree Publishing; 2010.

Stępniewska B. Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 1996.

Różańska A. Historia europejskiej sztuki ogrodowej. In: Różańska A, Krogulec T, Rylke J, editors. Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej. Warszawa: Wyd. SGGW; 2008. p. 117–123.

Furmanik B. Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych. Kurier konserwatorski. 2010;7:23–31.

Zerbst R. Gaudí 1852–1926: Antoni Gaudí i Cornet: życie dla architektury. Köln: Taschen; 1992.

Alt Bergueds. Serra del Catllaràs [Internet]. 2013 [cited 2013 Jun 17]; Available from: http://www.altbergueda.cat/en/pl14/id354/Llocs_dinteres/Natura/serra-del-catllaras.htm

Antonigaudi. Gaudí. El hombre y su obra [Internet]. 2013 [cited 2013 Jun 17]; Available from: http://www.antonigaudi.org/Eng/30/364/1.htm

Gencat. Parcs naturals [Internet]. 2013 [cited 2013 Jun 17]; Available from: http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=e4a3b10378a32210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4a3b10378a32210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Brückman de Renstrom K. Salwator, Kraków, Europa. Historia i architektura osiedla (1908–2003) na tle przemian w architekturze krakowskiej i europejskiej początku XX wieku. Kraków: Wyd. PK; 2003.

Erhardt W, Götz E, Bödeker N, Sybold S. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen (Dictionary of plant names). Stuttgart: Eugen Ulmer; 2008.

Fahr-Becker G. Secesja (Art Nouveau). Königswinter: Konemann; 2004.

Forstner D. Świat symboliki czhrześcijańskiej Leksykon (Die Welt der christlichen Symbole). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX; 2001.

Włodarczyk Z. Rośliny biblijne Leksykon. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk; 2011.

Lehr U. Plants as magic apotropaic means in Polish folk demonology and magic. In: Paluch A, editor. Ethnobotany. Proceedings of 1st Polish ethnobotanic seminar Kolbuszowa 19–20 July 1980. Kolbuszowa: University of Wrocław; 1985. p. 57–82.

Impelluso L. Natura i jej symbole: rośliny i zwierzęta. Warszawa: Arkady; 2006.

skyscrapercity [Internet]. 2013 [cited 2013 Jun 17]; Available from: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=481153&page=14

Historia. Skarby Kaszub [Internet]. 2013 [cited 2013 Jun 17]; Available from: http://historia.skarbykaszub.pl/displayimage.php?pid=1846

Holmes C. Gartenkunst/Icons of Garden. Bartelsmann Media. Horyzont; 2002.