Micromycetes colonizing and damaging leaves of evergreen rhododendron (Rhododendron L.) in nursery

Maria Kowalik, Barbara Kierpiec-Baran, Klaudia Duda-Franiak

Abstract


In May and October 2010–2012, mycological studies were conducted on 10 cultivars of rhododendron bushes growing in containers in the nursery of ornamental plants. Out of 3000 specimens of infested leaf fragments, 2566 fungal colonies belonging to 41 species were isolated. The following species colonizing the leaves and causing their necrosis were extracted in the largest number of colonies: Alternaria alternata, Aspergillus niger, Epicoccum nigrum, Humicola grisea, Pestalotiopsis sydowiana, Phoma pomorum, Sordaria fimicola, Trichoderma koningii, Trichoderma polysporum, Truncatella truncata, Umbelopsis isabellina and others. The research showed that the micromycetes colonies colonizing and damaging rhododendron leaves varied in species composition and number of colonies in different years and at different times. The study determined which rhododendron cultivars were characterized by good health and which had the greatest susceptibility to infection by micromycetes.

Keywords


rhododendron; cultivar; health status; leaves; fungi

Full Text:

PDF

References


Czekalski M. Ulistnienie – ozdoba różaneczników zawsze zielonych poza okresem kwitnienia. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2008;525:55–62.

Kowalik M. Diversity of fungi colonizing and damaging leaves of pontic azalea Azalea pontica. Acta Mycol. 2013;48(2):227–236. http://dx.doi.org/10.5586/am.2013.024

Kowalik M, Kierpiec B, Bonio J, Żołna M. Fungi inhabiting spots and necroses on the leaves of azaleas (Rhododendron) in the Botanical Garden of the Jagiellonian University. Phytopathologia. 2011;62:41–48.

Purmale L, Apine I, Nikolajewa V, Grantina L, Verkley G, Tomsone S. Endophytic fungi in evergreen rhododendron cultivated in vitro and in vivo. Environmental and Experimental Biology. 2012;10:1–7.

Kowalik M. Fungi and fungi-like Oomycetes isolated from affected leaves of rhododendron. Acta Mycol. 2008;43(1):21–27. http://dx.doi.org/10.5586/am.2008.003

Domsch KH, Gams W, Anderson TH. Compendium of soil fungi. London: Acad. Press; 1980.

Ellis MB, Ellis JP. 1987. Microfungi on land plants. London: Croom. Helm; 1987.

Guba EF. Monograph of Monochaetia and Pestalotia. Cambridge: Harvard Univ. Press; 1961.

Rifai MA. A revision of genus Trichoderma. Mycological Papers. 1987;116:1–56.

Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford: CABI; 2008.

Index Fungorum [Internet]. 2014 [cited 2014 Sep 09]; Available from: http://www.indexfungorum.org

Keith LM, Velasquez ME, Zee FT. Identification and characterization of Pestalotiopsis spp. causing scab disease of guava Psidium guajava in Hawaii. Plant Dis. 2006;90:16–23. http://dx.doi.org/10.1094/PD-90-0016

Kowalik M, Muras P, Kierpiec B, Żołna M. Zdrowotność liści różaneczników zawsze zielonych Rhododendron L. Zesz Probl Nauk Roln. 2010;551:117–123.

Kowalik M, Muras P, Żołna M, Kierpiec B. Grzyby wyosobnione z nekrotycznych plam na liściach różaneczników zawsze zielonych Rhododendron L. Zesz Probl Nauk Roln. 2010;554:49–55.

Łabanowski G, Orlikowski LB, Soika G, Wojdyła A, Korbin M. Ochrona roślin wrzosowatych. Kraków: Plantpress; 2001.

Kita W, Mazurek J. Skład gatunkowy fyllosfery różanecznika w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu i w Arboretum w Wojsławicach. Erica Polonica. 2003;14:25–36.

Kowalik M, Muras P. Grzyby zasiedlające opadłe liście różanecznika. Rocz AR Poznań 2007;333,41:69–73.

Kozłowska M, Konieczny G. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu; 2003.

Kowalik M, Kierpiec B, Żołna M. Fungi living and the fallen leaves of rhododendron and azalea (Rhododendron L.). Acta Sci Pol Hortorum Cultus. 2012;11(2):161–166.

Kaboosi H, Behbahani B. An overview on effective parameters in production of single cell oil by microorganisms especially the fungus of Mortierella isabellina. Ann Biol Res. 2012;3(3):1650–1654.

Kryczyński S, Weber Z. Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii. Poznań: PWRiL; 2010.

Jones RK, Benson DM. Rhododendron disease. Journal American Rhododendron Society. 1984;38:154–156.