The growth and flowering of Hyacinthus orientalis L. Forced in pots under fluorescent light of different colours

Małgorzata Śmigielska, Agnieszka Krzymińska, Marek Jerzy

Abstract


Three hyacinth cultivars were forced under fluorescent lamps which emitted white, blue, green, yellow and red light. The plants started flowering in the first decade of February. The forcing period for two cultivars, ‘Anna Marie’ and ‘Blue Star’, was shortest under lamps emitting red light. The cultivar ‘White Pearl’ flowered equally early under lamps emitting red, white and blue light. The impact of light colour (wavelength) on the leaf greenness index (SPAD) was demonstrated. The photosynthetic activity of leaves was dependent on the cultivar. It was related both to the net rate of photosynthesis and the photosynthetic efficiency. Specific leaf area (SLA) also depended on the cultivar. The level of SLA was related to the rate of photosynthesis and its efficiency. SLA was highest in all cultivars under green and yellow colour light. The chlorophyll content in the fresh and dry weight of leaves was highest under yellow light lamps.

Keywords


Hyacinthus orientalis L.; forcing in winter; leaves; photosynthetic activity

Full Text:

PDF

References


Jerzy M, Krause J. Crocus-forcing in artificial light. Sci Hortic. 1981; 15(3): 263–266. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4238(81)90036-4

Nell TA, Barrett JE, de Hertogh AA. Post-greenhouse longevity of rooting room bulbs as flowering potted plants. Acta Hortic. 1992; 325: 175–184.

Suh JK. Stem elongation and flowering response of Tulipa cultivars as influenced by bulb cooling, growth regulators and light quality. Acta Hortic. 1997; 430: 101–106.

Piszczek P, Jerzy M. Światło sztuczne jako substytut światła dziennego w zimowym pędzeniu narcyzów. Część I. Efekt długości dnia. Rocz AR Pozn Ogrod. 2000; 32: 23–30.

Woźny A, Jerzy M. Wpływ barwy światła na zimowe kwitnienie tulipana. Pr Kom Nauk Rol Biol BTN B. 2004; 52: 375–381.

Woźny A, Jerzy M. Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +5oC. Acta Sci Pol Hortorum Cultus. 2004; 3: 3–11.

Jerzy M, Piszczek P, Woźny A. Wpływ barwy światła na zimowe kwitnienie narcyzów pędzonych metodą +5oC. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2005; 504: 111–118.

Woźny A, Zalewska M. The effect of the light colour on the growth and flowering of narcissi under long-day and high quantum irradiance conditions. EJPAU. 11(2): #19.

Krzymińska A. Ozdobne gatunki i odmiany czosnku (Allium L.): analiza genetyczna i mikromorfologiczna: metody pędzenia roślin. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2008.

Gude H, Dijkema M. The role of light quality in the forcing of tulips and hyacinths and in the propagation of hyacinth bulbs. Acta Hortic. 1992; 305: 111.

Gude H, Dijkema M. The effect of light quality and cold treatment on the propagation of Hyacinth bulbs. Acta Hortic. 1992; 325: 157–164.

Śmigielska M, Jerzy M. Post-harvest life of hyacinths forced by different colours of artificial light. Acta Sci Pol Hortorum Cultus. 2009; 8: 3–10.

Śmigielska M, Jerzy M. Effect of light colour on forced hyacinth. Folia Hortic. 2011; 23(1): 15–19. http://dx.doi.org/10.2478/v10245-011-0003-8

Arnon DI. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 1949; 24(1): 1–15. http://dx.doi.org/10.1104/pp.24.1.1

Garnier E, Shipley B, Roumet C, Laurent G. A standardized protocol for the determination of specific leaf area and leaf dry matter content. Func Ecol. 2001; 15(5): 688–695. http://dx.doi.org/10.1046/j.0269-8463.2001.00563.x

Kawa-Miszczak L. Zmiany w poziomie węglowodanów w różnych etapach rozwoju tulipanów. Rocz AR Pozn Ogrod. 2001; 33: 169–170.

Jerzy M. Artificial light as a substitute for daylight in forcing of tulips. Acta Hortic. 1980; 109: 105–110.

Woźny A, Jerzy M. Effect of light wavelenght on growth and flowering of narcissi forced under short-day and low quantum irradiance conditions. J Hort Sci Biotech. 2007; 82: 924–928.

Borowiak K, Korszun S. Wstępne badania aktywności fotosyntezy jednorocznych roślin wybranych odmian winorośli. Biul IHAR. 2001; 259: 179–191.

Borowiak K, Korszun S. Investigations of photosynthetic activity parameters in relation to berries yield of selected grapevine cultivars. Nauka Przyr Technol. 2012; 6(1): 1.