The effect of the time of budding of mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.) seedlings on the quality of maiden trees of sour cherry (Prunus cerasus L.) 'Łutówka'

Piotr Baryła, Magdalena Kapłan

Abstract


The present study was conducted at the Felin Experi- mental Farm, belonging to the University of Life Sciences in Lublin, during the period 2005–2008. The experimental material consisted of maiden trees of sour cherry 'Łutówka' budded on seedlings of mahaleb cherry (Prunus mahaleb L.) of unknown origin. The experiment evaluated the effect of four budding times: 15 July, 1 August, 15 August, and 1 September, on the quality of cherry trees in a nursery. The mean for the three years showed that budding time did not have a significant effect on the quality of cherry trees in the nursery. It was observed that the budding of mahaleb cherry performed on the two August dates (1st and 15th) had a more beneficial effect on the growth and branching of trees than the budding done on 15 July and 1 September. The quality of maiden cherry trees 'Łutówka' in the nursery was primarily dependent on weather conditions in a given growing season, which is evidenced by the significant differences between production cycles, high variation in the quantitative results in individual years, and the absence of significant differences in the mean for 2006–2008.

Keywords


Prunus cerasus L.; fruit trees; nursery; rootstock; growth

Full Text:

PDF

References


Baryła P. 2005. Zależność między czynnikami klimatycznymi a wzrostem okulantów wiśni w szkółce. / Relationship between the climatic factors and the growth of young cherry trees in a nursery. Acta Agroph. 125: 31–42. (in Polish)

Baryła P. 2006. Wpływ terminów i metod okulizacji na wzrost okulantów wiśni odmiany ‘Łutówka’. / Effect of the time and methods of budding on the growth of young cherry trees ‘Łutówka’. Acta Agrobot. 59, 2: 215–221. (in Polish)

Baryła P., Kapłan M. 2006a. Wpływ terminów i sposobów okulizacji na jakość okulantówi wydajność szkółki wiśni odmiany ‘Łutówka’. / The effect of the times and the budding methods on the quality of young trees and the nursery efficiency of cherry trees ‘Łutówka’. Acta Agrobot. 59, 2: 207–214. (in Polish)

Baryła P., Kapłan M. 2006b. Ocena wzrostu i rozgałęziania się okulantów wiśni odmiany ‘Łutówka’ na sześciu podkładkach. / Estimation of the growth and branching of young cherry trees of ‘Łutówka’ on six stocks. Ann. UMCS sect. EEE, 16: 9–17. (in Polish)

Cordeiro V., Santos A. 2007. Sweet cherry growth and early bearing on different rootstocks. Acta Hortic. 732: 325–328.

Czarnecki B. 1995. Ocena różnych sposobów i terminów okulizacji wiśni. Mat. Konf. “Postęp w intensyfikacji upraw sadowniczych”. Poznań: 13–20. (in Polish)

Czynczyk A., Karolczak J., Grzyb Z.S. 1988. Wzrost i owocowanie dwóch odmian wiśni na siewkach wyselekcjonowanych typów antypki. / Growth and fruiting of two sour cherry cultivars on seedlings of selected mahaleb cherry types. Pr. Inst. Sad. i Kwiac. Ser. A, 28: 23–29. (in Polish)

De Salvador F.R., Di Tomaso G., Bonofiglio P., Piccioni C. 2005. Performance of new and standard cherry rootstocks in different soils and climatic conditions. Acta Hortic. 667: 191–200.

Funk T., 1969a. Das obstbauliche Verhalten der Schatenmorellen uaf einigen Sortenreinen Mahalebunterlagen im Vergleich zu Prunus avium HZ 170 und Vogelkirschenmischung bis zum 10 Standjahr. Arch. Gartenbau., 17: 101–115. (in German)

Funk T. 1969b. Bericht über Selection bei Prunus mahaleb in der Deutschen Demokratischen Republik. Arch. Gartenbau, 17: 219–237.

Gratacos E., Cores A., Kulczewski B.M. 2008. Rootstock effects in two sweet cherry cultivars in Central Chile. Acta Hortic. 795: 227–237.

Grzyb Z.S. 1999. Nowe podkładki drzew pestkowych otrzymane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Mat. VIII Ogólnopol. Zj. Nauk. „Hodowla Roślin Ogrodniczych u progu XXI wieku”. Lublin: 271–274. (in Polish)

Grzyb Z.S. 2005. Określenie potrzeb krajowego rynku na nasiona do produkcji podkładek dla drzew owocowych. III Ogólnopol. Konf. Szkółk. „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej drzew owocowych”. Skierniewice: 33–38. (in Polish)

Grzyb Z.S., Gronek M. 1991. Wzrost i owocowanie wiśni na różnych podkładkach w rejonie nadmorskim. / Growth and fruiting of sour cherry on different rootstocks in the seaside area. Pr. Inst. Sad. i Kwiac. Ser. A, 30: 55–60. (in Polish)

Grzyb Z.S., Sitarek M. 1998. Podkładki do sadów wiśniowych i czereśniowych. III Ogólnopol. Spotk. Sad. w Grójcu. Skierniewice: 51–57. (in Polish)

Hołubowicz T., Rebandel Z., Ugolik M. 1993. Uprawa czereśni i wiśni. PWRiL, Warszawa. (in Polish)

Howard B.H. 1974. Chip budding. Ann. Rep. East Malling Res. Stat.: 195–197.

Howard B.H. 1977. Chip budding in fruit and ornamental trees. The Int. Plant. Prop. Soc. 127: 357–365.

Hrootkó K. 2007. Advances and challenges in fruit rootstock research. Acta Hortic. 732: 33–42.

Klimek G. 2005. Struktura odmianowa produkcji szkółkarskiej a potrzeby rynku owoców. III Ogólnopol. Konf. Szkółk. „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej drzew owocowych”. Skierniewice: 10–20. (in Polish)

Lipecki J., Lipecki M. 1994. Obserwacje nad wzrostem okulantów kilku odmian jabłoni. / Observations on the growth of maiden trees of several apple cultivars. Ann. UMCS sect. EEE, 2: 13–16. (in Polish)

Poniedziałek W., Szczygieł A., Porębski S., Górski A. 1997. Wpływ terminu okulizacji i podkładki na przyjęcie się oczek i wzrost okulantów dwóch odmian jabłoni. / Effect of budding dates and types of rootstock on bud establishment and growth of one–year old apple trees of two cultivars. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ogrodnictwo, 23: 5–18. (in Polish)

Santos A., Ribeiro R.S.S., Lousada J.L., Pereira A.M. 2007. Growth performance of sweet cherry cultivars on five rootstocks. Acta Hortic. 732: 317–325.

Simon G., Hrotkó K., Magyar L. 2004. Fruit quality of sweet cherry cultivars grafted on four different rootstocks. Acta Hortic. 658: 365–370.

Ślaski J., Sękowski B. 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych oraz użytkowych. PWRiL, Poznań. (in Polish)

Treder W. 2002. Optymalizacja nawadniania roślin sadowniczych. I Ogólnopol. Konf. Sad. w Wielkopolsce. Poznań: 75–81. (in Polish)

Wociór S., Kiczorowski P., Mazurek J., Wójcik I. 1998. Wpływ metody okulizacji i rodzaju wiązadeł na wzrost podkładek i okulantów jabłoni. XXXVII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. Skierniewice: 192–196. (in Polish)
DOI: https://doi.org/10.5586/aa.2012.034

Journal ISSN:
  • 2300-357X (online)
  • 0065-0951 (print; ceased since 2016)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society