Vol. 53, 2005

 

PIOTR DASZKIEWICZ, JACEK OLEKSYN - Introdukcja "sosny ryskiej" w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Francji.
Introduction of the "Riga pine" in the 18th and 19th century France.

PIOTR DASZKIEWICZ, JACEK OLEKSYN - Odkrycie "prawa wzrostu sosny" - mało znana praca Augusta Bravais.
"Law of Scots pine growth" - little known publication of August Bravais.

TOMASZ SAMOJLIK - Drzewo wielce użyteczne - historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej.
A tree of many uses - the history of small-leaved lime (Tilia cordata) in Białowieża Primeval Forest.

JACEK BOROWSKI, MAŁGORZATA PSTRˇGOWSKA, PIOTR SIKORSKI, JAN ORZECHOWSKI, JERZY MˇKOWSKI - Wyniki badań nad fotograficzn± metod± pomiaru przyrostów drzew z zastosowaniem komputerowego programu DENDRO.
Investigation results of the photographic method of tree increment evaluation using computer program DENDRO.

JERZY TUMIŁOWICZ - Kolekcje dendrologiczne Arboretum SGGW w Rogowie - wyniki wieloletniej uprawy wybranych gatunków. Czę¶ć III. Li¶ciaste (Lardizabalaceae - Verbenaceae).
Dendrological collections of the Warsaw Agricultural University Arboretum in Rogów - results of many years cultivation of selected species. Part III. Broadleaves (Lardizabalaceae - Verbenaceae).

IWONA KA¬MIERSKA - Park dworski w Kielarach.
The manor park in Kielary.

BOGDAN LORENS, MAŁGORZATA LORENS - Dawne szkółki drzew i krzewów we Floriance koło Zwierzyńca.
Former nurseries of trees and shrubs in Florianka near Zwierzyniec.

MAREK MALICKI - Drzewa i krzewy parku przypałacowego w Maciejowcu.
Trees and shrubs of the palace park in Maciejowiec.

JAKUB DOLATOWSKI - Uwagi o nazwach niektórych rodzajów drzew i krzewów.
Notes on the names of some genera of trees and shrubs.

ROMAN KOBENDZA - Szkice dendrologiczne.
Esquisses dendrologiques.

Dendrologowie polscy zmarli w ostatnim ćwierćwieczu.

Spis członków Sekcji Dendrologicznej PTB.