Vol. 50, 2002
 

JOANNA RABSZTYN - Studium architektury wybranych gatunków krzewów.
The study of the morphological structure of selected species of shrubs.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, KAMILLA BĄKOWSKA, MARIA KRZAKOWA - Variability of downy oak (Quercus pubescens Willd.) marginal population in Bielinek (north-western Poland) in al traits of leaves.
Zmienność marginalnej populacji dębu omszonego (Quercus pubescens Willd.) w Bielinku (północno-zachodnia Polska) w morfologicznych cechach liści.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI - O zdolności regeneracyjnej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
About the regenerting ability of Scots pine (Pinus sylvestris L.).

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, TOMAS MALIŃSKI - Trunk deformations in the stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Lower Silesian Coniferous Forests (western Poland).
Zniekształcenia pni w drzewostanach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na terenie Borów Dolnośląskich (zachodnia Polska).

ALEKSANDRA STACHAK, MARCIN KUBUS, GRZEGORZ NOWAK - Drzewa I krzewy parków wiejskich w okolicy miast Stargard, Maszewo i Chociwel oraz środkowego biegu rzeki Iny.
Trees and shrubs in rural parks in the vicinity of the towns of Stargard, Maszewo and Chociwel and the middle part of the Ina river.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, JOANNA SANETRA - Drzewa i krzewy miasta Oleśnicy (województwo dolnośląskie).
Trees and shrubs of the town of Oleśnica (Lower Silesia voivodeship).

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ - Częstość występowania wybranych gatunków topoli (polulus L.) w dolinie rzeki Warty.
Frequency of occurence of selected species of poplar (Populus L.) in the Warta river valley.

JERZY TUMIŁOWICZ - Ogród Dendrologiczny w Glinnej.
Dendrological Garden in Glinna.

EWA JERZAK - Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae) uprawiane w Polsce. Część IV. Seria Bullati Flinck et B. Hylmö.
The species of the genus Cotoneaster Medik. (Rosaceae) cultivated in Poland. part IV. Series Bullati Flinck et B. Hylmö.

EWA JERZAK - Polskie nazwy dla gatunków rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae) uprawianych w Polsce.
The Polish names of the species of the genus Cotoneaster Medik. (rosaceae) cultivated in Poland.

ADAM MAROSZ - Asortyment drzew I krzewów uprawianych w szkółkach w Polsce w latach 1999-2000.
Assortment of trees and shrubs produced in Polish nurseries in 1999-2000.

WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, TOMASZ MALIŃSKI - Occurrence of Vaccinium ×intermedium Ruthe in western Poland.

EWA JERZAK, JERZY ZIELIŃSKI - Quercus'Monument' - a new cultivar of oak.

ADAM MAROSZ - Nowy mieszaniec międzyrodzajowy w rodzinie kielichowcowatych (Calycanthaceae).
New intergeneric hybrid in Calycanthaceae family.

MAREK TADEUSZ CIOSEK - Różanecznik żółty (Rhododendron luteum Sweet) w Nadleśnictwie Rudka koło Ciechanowca - Pontic azalea (Rhododendron luteum Sweet) in the Rudka Forest District near Ciechanowiec.

TOMASZ BOJARCZUK - Konferencja naukowa "Polskie kolekcje dendrologiczne i ich wykorzystanie" połączona z Jubileuszem 55-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Władysława Bugały.
Scientific conference "Polish dendrological collections and their utilization" connected with 55th anniversary of scientific activity of Prof. dr hab. Władywsław Bugała.