Vol. 26, 1972

 

HANNA CZECZOTTOWA – Lasy zachodnich zboczy Chibin i okolic Murmanska.

JAN KORNAS, JÓZEF WRÓBEL – Materialy do atlasu rozmieszczenia roslin naczyniowych w Karpatach polskich. 5. Staphylea pinnata L.

KRZYSZTOF BEIERSDORF – Zmiennosc osobnicza i populacyjna ziarn pylku brzozy brodawkowatej i ojcowskiej.

KAROL KANIEWSKI, ZOFIA WAZYNSKA, OLIMPIA KUCEWICZ – Badania nad budowa anatomiczna i rozwojem lusek paczków sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).

KAROL KANIEWSKI, ZOFIA WAZYNSKA, OLIMPIA KUCEWICZ – Badania nad budowa anatomiczna i rozwojem lusek paczkowych jodly pospolitej (Abies alba Mill.) i modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.).

LEOKADIA WITKOWSKA-ZUK – Wzrost i pokrój korony topoli berlinskiej (Populus × berolinensis Dipp.).

JADWIGA KOBENDZINA, ROMAN KOBENDZA – Morysinek.

EWELINA WEBER-CZERWINSKA – Mikoflora galazek wierzby mandzurskiej (Salix matsudana Koidz.).

RYSZARD MIETKIEWSKI, ANDRZEJ NOWAK – Czerwonobrunatna plamistosc lisci kasztanowców w parkach i ogrodach Szczecina.

MAREK KIELCZEWSKI, CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMINSKI – Drewno leszczyny pospolitej – Corylus avellana L.

MIECZYSLAW CZEKALSKI – Kolcolist zachodni (Ulex europaeus L.) w okolicy Walbrzycha.

JERZY DZIEWOLSKI – Buk okazalej grubosci.

TOMASZ BOJARCZUK – Leszczyna turecka (Corylus colurna L.) w Wozuczynie.

EWA ZALESKA – Dwie nowe lipy w Warszawie.

HENRYK EDER – Deby Eurazji uprawiane w arboretum w Rogowie.

MIECZYSLAW CZEKALSKI, JAN SZYMANSKI – Roslinnosc drzewiasta Skierniewic.

CEZARY PACYNIAK – Spostrzezenia dendrologiczne z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Aktualne wiadomosci dendrologiczne – Sprawozdanie ze Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB w Rogowie.

Z literatury dendrologicznej.