Vol. 25, 1971

 

STEFAN BIAŁOBOK – Zarys aktualnego stanu dendrologii w Polsce.

BOLESŁAW SĘKOWSKI – Malus × robusta Rehd. cv. Stecki.

EUGENIUSZ ĆWIKLIŃSKI – Osobliwe deformacje sosen (Pinus silvestris L.) w borze nadodrzańskim.

KAROL KANIEWSKI, OLIMPIA KUCEWICZ, ZOFIA WAŻYŃSKA – Badania nad budową anatomiczną i rozwojem łusek pączków świerka pospolitego (Picea abies Karst.).

ANNA HUMMEL – Rodzaj Cercidiphyllum we florach trzeciorzędowych Polski i terenów sąsiednich.

STEFAN ZAN – Na 20-lecie metasekwoi chińskiej.

JANINA ANDREARCZYK – Zmienność liści wiązu pospolitego (Ulmus campestris L.).

STANISŁAW KRÓL, TADEUSZ DRAHAL – Wzrost jodły korkowej (Abies arizonica Merriam) w Białogardzie na Pomorzu zachodnim.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Obserwacje nad naturalnym odnawianiem się niektórych gatunków drzew i krzewów obcego pochodzenia w Szczecinie.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno ważniejszych jarzębów rosnących w Polsce.

ZDZISŁAW BEDNARZ – Ukorzenianie się gałęzi buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.).

JERZY TUMIŁOWICZ – Klon cukrowy (Acer saccharum Marsh.) w nadleśnictwach Kąty i Karsko.

HENRYK EDER – Dęby amerykańskie uprawiane w arboretum w Rogowie.

TOMASZ BOJARCZUK – Żywiciele jemioły pospolitej (Viscum album L.) w Polsce.

JAKUB MOWSZOWICZ – Powtórne kwitnienie roślin drzewiastych jesienią 1969 r. w okolicach Łodzi.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – I. Wpływ zimy 1969/70 na niektóre krzewy. II. Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc. w Parku Łazienkowskim w Warszawie.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – I. Gwiaździstokorowa forma lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill. f. stellata n.n.). II. Forma korkowa sosny pospolitej (Pinus silvestris L. f. corticans Dom.).

ANDRZEJ JAWORSKI – Spostrzeżenia dendrologiczne ze Lwowa.

JAKUB MOWSZOWICZ, HALINA RUTOWICZ, RYSZARD SOWA – Parki wiejskie powiatu sieradzkiego.

JÓZEF MISIEWICZ – Ciekawy i godny ochrony drzewostan parku w Wiejcach, pow. Gorzów Wlkp.

MAREK FERCHMIN – Park w Wierbce w powiecie olkuskim.