Vol. 23, 1969

 

TADEUSZ GORCZYŃSKI, BOGUSŁAW MOLSKI, IRENA POGORZELSKA – Struktura drewna z wykopaliska „Rynek Warzywny” w Szczecinie.

WŁADYSŁĄW BUGAŁA – Topola włoska i topola afgańska.

TADEUSZ GŁAZEK – Wstępne badania nad ekologią Daphne cneorum L.

STANISŁAW ZABIELSKI – Pasy polochronne PGR Kotowo-Woźniki.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno choiny kanadyjskiej – Tsuga canadensis Carr. polskiego pochodzenia.

HENRYK EDER – Rzadkie drzewa i krzewy w leśnym arboretum w Rogowie, II.

JAROSLAV HOFMAN – O bývalém rozšíření tisu v Čechách.

ZDZISŁĄW BEDNARZ – Interesująca forma wierzby kruchej (Salix fragilis L.).

MARIA ŚWIEBODA – Pomnikowe drzewa w województwie rzeszowskim.

MIECZYSŁĄW CZEKALSKI – Wrażenia z pobytu w Norwegii.

BOGUSŁAW BOGACIŃSKI, BOGUSŁAW MOLSKI – Przyczynek do morfologii i anatomii owoców sumaka octowca – Rhus typhina L.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Naturalne odnawianie się cisa (Taxus baccata L.) i świerka serbskiego (Picea omorica (Pančič) Purk.) w Szczecinie.

ZDZISŁAW BEDNARZ, ANDRZEJ JAWORSKI – Notatki dendrologiczne z Puszczy Niepołomickiej.

ANDRZEJ GRABOWSKI, JERZY LESIŃSKI – Zabytkowe parki w Śledziejowicach i Wielkich Drogach.

JÓZEF MISIEWICZ – Roślinność drzewiasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Z literatury dendrologicznej.