Vol. 22, 1968

 


ALFONS ZIELONKO – Architektura krajobrazu a dendrologia.

TADEUSZ GORCZYŃSKI – Rola drzew i krzewów w procesach erozji wysokiego brzegu Bałtyku między Cetniewem (pod Władysławowem) a Rozewiem.

TADEUSZ GORCZYŃSKI – Szczególny wypadek żywotności pędów przybyszowych rokitnika zwyczajnego Hippophaë rhamnoides L.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Czereśnia ptasia Cerasus avium (L.) Moench w Bułgarii.

STEFAN MYCZKOWSKI – Nowa forma kosodrzewiny – Pinus montana Mill. f. brevifolia forma nova.
BOGUSŁAW MOLSKI – Ukorzenianie się kosodrzewiny (Pinus montana Mill.).

KAROL KANIEWSKI, LUDMIŁA HAUSBRANDT – Badania porównawcze nad rozwojem owocni kilku gatunków rodzaju Cornus.

BOGUSŁĄW MOLSKI – Anatomia pędów skróconych sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) i ich przekształcanie się w pędy normalne.

WŁADYSŁAW GOLINOWSKI – Z badań nad tkankami korowymi jodły pospolitej (Abies alba), doniesienie wstępne.

JERZY TUMIŁOWICZ – Ocena wyników wprowadzania niektórych obcych gatunków drzew w lasach Krainy Mazursko-Podlaskiej, II.

HENRYK EDER – Rzadkie drzewa i krzewy w leśnym arboretum w Rogowie.

JERZY STASZKIEWICZ – Interesujące drzewa w powiecie nowosądeckim.

IZABELLA MICZYŃSKA – Park w Nawojowej.

ROMUALD OLACZEK – Notatki dendrologiczne z okolic Łodzi.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Rzadko spotykani żywiciele jemioły (Viscum album L.).

CEZARY PACYNIAK – Spostrzeżenia dendrologiczne z terenu Gdańska i Sopotu.

JAKUB MOWSZOWICZ, JANUSZ HEREŹNIAK – Swoiste odsłonięcie korzeni i nasady pni u sosny zwyczajnej.

ZBIGNIEW KAWECKI – Różowo kwitnąca tarnina (Prunus spinosa L. f. rosea n. f.) w Kielecczyźnie.

JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno bzu czarnego (Sambucus nigra L.).

JANUSZ SURMIŃSKI – Chlorofil w liściach bożodrzewu

JAN SZAJBEL – Materiały rękopiśmienne Antoniego Wróblewskiego.

MARIA ZANOWA – Dendrologia w Norwegii.

Z literatury dendrologicznej.