Vol. 21, 1967

 

JANINA JENTYS-SZAFEROWA – Badania systematyczno-doświadczalne nad Betula oycoviensis Besser.

IRENA WIĘCKOWSKA – Obserwacje morfologiczne i biologiczne nad siewkami brzozy ojcowskiej.

ADOLF KORCZYK – Potomstwo brzozy ojcowskiej wyhodowane z nasion pochodzących z wolnego zapylenia.

ANTONI BIERNACKI – Rezerwat „Jodły Ostrzeszowskie”.

JAROSLAV HOFMAN – K historii a rozšíření jedle obrovské v Československu (Abies grandis Lindl.).

JINŘICH CHMELAŘ – Taxonomische Probleme der Gattung Salix L.

JERZY TUMIŁOWICZ – Ocena wyników wprowadzania niektórych obcych gatunków drzew w lasach Krainy Mazursko-Podlaskiej.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Cornus australis C. A. Mey. (dereń południowy) i Cornus hungarica Karp. (dereń węgierski) w Polsce.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – Płatowokorowa forma olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn. f. corticiformis Molski w północno-wschodniej Polsce.

KAZIMIERZ BROWICZ, KAZIMIERZ JAKUSZ – Różaneczniki w Karkonoszach.

FRANTIŠEK BENČAŤ – Typy súkvetí Castanea sativa Mill.

KAROL KANIEWSKI, ZOFIA WAŻYŃSKA – Związek między systemem przewodzącym podsadki i osi kwiatostanowej u lipy drobnolistnej (Tilia cordata MilL.).

KRYSTYNA KUKUŁCZANKA – Zmiany wielkości kwiatów w kwiatostanach Rhododendron L.

JAKUB MOWSZOWICZ – Dendrologiczne osobliwości Łodzi.

ALICJA ĆWIK, ANDRZEJ GRABOWSKI – Stan parków wiejskich na obszarze Wielkiego Krakowa.

IZABELLA MICZYŃSKA – Park w Krzeszowicach.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – III Zjazd czechosłowackich i polskich dendrologów.

Z literatury dendrologicznej.