Vol. 17, 1963

 

KAROL KANIEWSKI – Badania porównawcze nad rozwojem endokarpu różnych gatunków roślin wytwarzających owoce pestkowce.

KAROL KANIEWSKI, LUDMIŁA HAUSBRANDT – Rozwój tkanki kamiennej w owocu Juglans regia L.

KAZIMIERZ BROWICZ – O geografocznym rozmieszczeniu tawuły bawoliny (Spiraea salicifolia L.) w Polsce.

MARIA GOSTYŃSKA – Nowe stanowiska wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Woronow) w Polsce.

MAREK FERCHMIN, CEZARY PACYNIAK – Występowanie wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum L.) w okolicy Bytynia w pow. szamotulskim.

WŁODZIMIERZ SENETA – Arboretum w Wirtach.

BOGUSŁAW MOLSKI – Sekwoje i sekwojadendrony.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – Kilka spostrzeżeń na temat występowania jemioły rozpierzchłej (Viscum laxum Boiss.) w południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – Jawor (Acer pseudoplatanus L.) w południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej.

JERZY TUMIŁOWICZ – Park w Karnitach w województwie olsztyńskim.

KAZIMIERZ LUTOMSKI, JAN RACZKOWSKI – Naturalna trwałość drewna żywotnika (Thuja plicata D. Don) krajowego pochodzenia.

JANUSZ SURMIŃSKI, KAZIMIERZ LUTOMSKI – Skład chemiczny drewna żarnowca miotlastego (Sarothamnus scoparius Wimm.).

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Skład chemiczny i niektóre podstawowe własności fizyczne i mechaniczne drewna trzmieliny zwyczajnej (Evonymus europaea L.).

JERZY TUMIŁOWICZ – Dalsze obserwacje nad zarastaniem pieńków po ściętych drzewach.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne.

JAN SAROSIEK, BARBARA KŁYS – Ciekawy przypadek staśmienia u Picea excelsa Link.

ALEKSANDER W. SOKOŁOWSKI – Interesująca postać jodły (Abies alba Mill.) w nadleśnictwie Kryńszczak koło Łukowa.

JERZY MICHALAK, KAMIL ROGALIŃSKI, MARIAN KUBIAK – Badania nad własnościami technicznymi drewna topoli holenderskiej (Populus marilandica Bosc).

Z literatury dendrologicznej.