Vol. 16, 1962

 

JANINA JASNOWSKA – Zmiany mikrostruktury drewna z tężni w Ciechocinku pod wpływem solanki.

JAN JENÍK, JAN ŠTEPÁN – On the woody-plants distribution in the East-Slovakian mountains.

ZYGMUNT LEWANDOWSKI, JERZY TUMIŁOWICZ – Cisy w nadleśnictwie Purda Leśna.

KAZIMIERZ BROWICZ – Rosa gallica L. na Lubelszczyźnie.

WŁODZIMIERZ SENETA – Morfologia porównawcza pędów orzechów – Juglans.

MARIA GOSTYŃSKA – Zwyczaje i obrzędy ludowe w Polsce związane z kłokoczką południową (Staphylea pinnata L.).

JADWIGA GORCZYŃSKA – Obserwacje nad zmiennością liści u Viburnum carlesii Hemsley.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Z obserwacji nad stratyfikacją i wzrostem siewek orzeszników (Carya Nutt.).

JANINA SOKOŁOWSKA – Izofeny kwitnienia leszczyny (Corylus avellana L.) a temperatura.

JANINA SOKOŁOWSKA – Okres wegetacyjny w Polsce na podstawie obserwacji fenologicznych roślin drzewiastych z lat 1950-1959.

MARIA STRASBURGER, MARIA HOFF, WIKTOR SARZYŃSKI – Badania zawartości witaminy C w owocniach róż dziko rosnących w Nałęczowie i okolicach.

JANUSZ SURMIŃSKI, KAZIMIERZ LUTOMSKI – Skład chemiczny i niektóre własności fizyczne tkanki sklerenchymatycznej łupin orzechów.

STANISŁAW PROSIŃSKI, JANUSZ SURMIŃSKI, ZDZISŁAW TRZEŚNIEWSKI – Kształtowanie się ilości garbnika w liściach sumaka octowca (Rhus typhina L.) prowadzonego w postaci odroślowej i drzewiastej.

JANUSZ SURMIŃSKI, CEZARY PACYNIAK – Skład chemiczny i niektóre własności fizyczne i mechaniczne drewna kruszyny pospolitej (Frangula alnus Mill.).

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Badania nad składem chemicznym i niektórymi własnościami fizycznymi drewna szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.).

BOGUSŁAW MOLSKI – Ciekawa forma sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L. f. montana n. f.) w Laponii.

BOGUSŁAW MOLSKI – O dwóch rodzajach formy stołowej drzew i krzewów w Laponii.

BOGUSŁAW MOLSKI – „Puszczańskie świątynie” w lasach północnej Finlandii.

BOGUSŁAW MOLSKI – O ciekawych przystosowaniach niektórych sosen amerykańskich do pożarów leśnych i stepowych.

WŁODZIMIERZ SENETA – Zagadkowy wiąz angielski – Ulmus procera Salisb.

WŁODZIMIERZ SENETA – Dwie formy wiązu górskiego o zwisających gałęziach.

WŁODZIMIERZ SENETA – Międzyrodzajowy mieszaniec z rodziny cyprysowatych – × Cupressocyparis leylandii (A. B. Jacks.) M. L. Green (Cupressus macrocarpa × Chamaecyparis nootkatensis).

WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne (III).

WŁODZIMIERZ SENETA – Popularne błędy w oznaczeniach drzew i krzewów (I).

WŁODZIMIERZ SENETA – Notatki dendrologiczne z Kew Gardens (I).

WŁODZIMIERZ SENETA – Park w Grodźcu koło Będzina.

WŁODZIMIERZ SENETA – Park w Felicjanowie i ogród w Proboszczowicach koło Płocka.

WŁODZIMIERZ SENETA – Planty miejskie w Paczkowie.

WŁODZIMIERZ SENETA – Kilka zagadnień z zakresu nomenklatury i terminologii botanicznej.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Dendrologiczny ośrodek badań genetycznych nad sosnami w Placerville w Kalifornii, USA; Zjazdy Międzynarodowej Unii Dendrologicznej w latach 1960 i 1961.

Z literatury dendrologicznej.