Vol. 13, 1959

 

ROMAN KOBENDZA – Kierunki badań w zakresie dendrologii w okresie powojennym.

JANINA JENTYS-SZAFEROWA – Problematyka brzozy czarnej (Betula obscura Kotula).

KAZIMIERZ BROWICZ – Buki uprawiane w Polsce.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Wrażenia dendrologiczne z Kaukazu.

ZOFIA ZWOLIŃSKA – Nieznane zjawisko zachodzące w patologicznych utworach owocostanów olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench).

BOGUSŁAW MOLSKI, WŁODZIMIERZ ŻELAWSKI – Przyczynek do poznania procesu różnicowania się stożka wzrostu w związku z reakcją fotoperiodyczną pędu wegetatywnego modrzewia (Larix europaea DC.).

KAZIMIERZ BROWICZ – O rozmnażaniu się kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L.).

BOLESŁAW SĘKOWSKI – Historia rozpowszechnienia uprawy brzoskwini.

BOLESŁĄW SĘKOWSKI – Malus pumila Mill. var. domestica C. K. Schn. f. apetala C. K. Schn. w Sadach Doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Przybrodzie k. Poznania.

BOLESŁĄW SĘKOWSKI – Obserwacje nad migdałem (Amygdalus communis L. var. dulcis DC.) w Sadach Doświadczalnych WSR w Przybrodzie.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Obserwacje nad wzrostem metasekwoi (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) w Polsce.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Nowa odmiana jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L. var. voyslavicensis Szym.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Park w Maciejowcu.

WŁODZIMIERZ SENETA – Park w Klęce.

WŁODZIMEIRZ SENETA – Park w Pławniowicach k. Gliwic (sierpień 1957 r.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Z parków województwa rzeszowskiego (sierpień 1957 r.).

JERZY HRYNKIEWICZ – Kilka spostrzeżeń dendrologicznych z terenu nadleśnictwa Żegrowo.
WŁODZIMIERZ SENETA – Ciekawostki dendrologiczne.

MARIA ZANOWA – Interesująca krzewinka z rodz. Crassulaceae.

JANUSZ WOLAK – Nowa forma świerka pospolitego z Puszczy Białowieskiej.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Z działalności Międzynarodowej Unii Dendrologicznej – International Dendrology Union; Carl Alwin Schenck.

Z literatury dendrologicznej.