Vol. 12, 1957

 

TADEUSZ GORCZYŃSKI – Życie i dzieło Romana Kobendzy.

ROMAN KOBENDZA – Miłorząb dwudzielny (Ginkgo biloba L.) syn. Salisburia adiantifolia Sm.

JÓZEF KOCHMAN – Zgorzel kory topoli powodowana przez grzyb Valsa sordida Nitschke i warunki jej występowania w Polsce.

ANNA WAŁEK-CZARNECKA – Obrazy mikroskopowe pęknięć w drewnie bukowym.

JADWIGA GORCZYŃSKA – Dalsze badania nad rodzajem Daphne (Daphne cneorum L. i D. caucasica Pall.).

JERZY TUMIŁOWICZ – O zarastaniu ściętych pni modrzewia.

BOGUSŁAW MOLSKI – Rezerwat przyrody w leśnictwie Grzędy.

RYSZARD ZARĘBA – Wiek dębów bielańskich w Warszawie.

HENRYK EDER – Arboretum w Rogowie.

WŁODZIMIERZ SENETA – Ambrowiec amerykański – Liquidambar styraciflua L. w Warszawie i w Skierniewicach.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Cypryśnik błotny (Taxodium distichum Rich.) i jego występowanie w naszych parkach.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Szkice dendrologiczne z województwa bydgoskiego (pow. Toruń, pow. Wąbrzeźno, pow. Grudziądz, pow. Świecie).

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Rozmieszczenie i inwentaryzacja miłorzębów (Ginkgo biloba L.) w parkach polskich.

JÓZEFA ZALESKA – Obserwacje nad biologią i rozmnażaniem klonu jesionolistnego (Acer negundo L.).

KONSTANTY STECKI – Cisy w Nowogardzie w woj. szczecińskim i sprawa inwentaryzacji zabytkowych drzew na zachodzie Polski.

ZYGMUNT OBMIŃSKI – O możliwościach wykorzystania parków narodowych i rezerwatów dla badań nad ekologią roślin drzewiastych.

KAZIMIERZ BROWICZ – Klony Eurazji w Polsce.

KAZIMIERZ BROWICZ – O niektórych zimozielonych krzewach i możliwości ich uprawy w Polsce.

KAZIMIERZ BROWICZ – Interesujące egzemplarze wejmutki (Pinus strobus L.) w parku w Pokoju.

WŁADYSŁĄW BUGAŁA – Północnoamerykańskie topole sekcji Tacamahaca Spach i ich uprawa w Europie.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Davidia involucrata Baill. – dawidia chińska.

WIESŁAW SZCZERBIŃSKI, STANISŁAW SZYMAŃSKI – Reakcja młodej sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. na uszkodzenia mechaniczne o różnym nasileniu.

STANISŁAW SZYMAŃSKI – Objawy regeneracji u siewek sosny pospolitej (Pinus silvestris L.).

WIESŁAW SZCZERBIŃSKI, STANISŁAW SZYMAŃSKI – Proleptyczne i sylleptyczne pędy młodej sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.).

STEFAN MYCZKOWSKI – Z zagadnień ekologii świerka pospolitego (Picea excelsa (Lam.)Link).

STEFAN KOWNAS – Zarośla Buddleia variabilis na gruzach w Szczecinie.

STEFAN MACKO – Zabytkowe drzewa w dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku.

JERZY HRYNKIEWICZ – Osobliwości dendrologiczne Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI, TADEUSZ PRZYBYLSKI – Parki podworskie powiatu poznańskiego.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Parki podworskie powiatu kościańskiego w województwie poznańskim.

MARIA ZANOWA – Drzewa i krzewy miododajne.

TADEUSZ PRZYBYLSKI – Doc. dr Wacław Ołtuszewski.

Z literatury dendrologicznej.