Vol. 11, 1956

 

BOLESŁAW HRYNIEWIECKI – Jan Jonston – pierwszy polski dendrolog (1603-1675).

ANNA WAŁEK-CZERNECKA, MARIAN SMOLIŃSKI – Anatomia drewna bukowego normalnego i ciągliwego.

BOLESŁAW SUSZKA – Siewki i tzw. formy młodociane w rodzinie Cupressaceae.

ROMAN KOBENDZA – Mieszańce naturalne olszy szarej i czarnej w Polsce (Alnus incana Moench × A. glutinosa Gaertn. = A. hybrida Alex. Braun.).

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Owoce lip uprawianych w Polsce.

TADEUSZ RETMAN – Drzewa zwisłe.

ANDRZEJ KOSTURKIEWICZ, JAN MEIXNER – Chamaecyparis lawsoniana Parl. i Thuja plicata Lamb. na terenie Nadleśnictwa Państwowego Łopuchówko.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Topole północno-amerykańskie sekcji Aigeiros Duby i ich wpływ na uprawą topoli w Europie.

KAZIMIERZ BROWICZ – Klony północno-amerykańskie w Polsce.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Jesiony północno-amerykańskie uprawiane w Europie.

ROMAN KOBENDZA – Przykłady zmienności buka (Fagus silvatica L.).

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Jeszcze o najstarszych platanach w Polsce.

STANISŁAW KOŚCIELNY – Rzadki gatunek sosny – Pinus pungens Lamb. w Polsce.

EDWARD CHODZICKI – Bluszcz (Hedera helix L.) owocujący w naturalnym stanowisku na Podgórzu Beskidzkim.

FLORIAN CELIŃSKI, TEOFIL WOJTERSKI – Sędziwe dęby w Antoninie pod Ostrowem Wielkopolskim.

BRONISŁAW OLEKSY – Stanowisko austriackiej sosny czarnej (Pinus nigra Arnold var. austriaca Aschers. et Graebn.) w leśnictwie Balice pod Krakowem.

JAKUB MOWSZOWICZ – Ulmus suberosa Moench – wiąz korkowy w Polsce.

EDMUND MASSALSKI – Słanie się gałęzi drzew na gołoborzach Łysej Góry.

WIESŁAW SZCZERBIŃSKI – Jemioła rozpierzchła (Viscum laxum Boiss.) na strzałach sosny pospolitej.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Czy są w Polsce drzewa 1000-letnie?

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Interesujący zrost sosny z grabem.

MARIA ZANOWA – Czym jest morwa czarna.

HENRYK EDER – Z arboretum w Rogowie – Uszkodzenia mrozowe.

STEFAN MYCZKOWSKI – O formach pokrojowych świerka pospolitego (Picea excelsa (Lam.) Link) w Tatrach Polskich.

WITOLD JABŁONOWSKI – Ogród Botaniczny i Miejski Rezerwat Przyrody w Łodzi.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Szkice dendrologiczne m. Leszna (woj. pozn.).

KAZIMIERZ BROWICZ, BOLESŁAW SUSZKA – Parki okolic Wałbrzycha.

FLORIAN CELIŃSKI – Zabytkowe drzewa Puszczy Bukowej pod Szczecinem.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Szkice dendrologiczne (Górny Śląsk).

HENRYK CHYLARECKI – Przegląd kolekcji arboretum w Przelewicach.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Z Zakładu Morwy Instytutu Jedwabiu Naturalnego w Milanówku; Zjazd Dendrologów w NRD; Obserwacje nad mrozoodpornością krzewów zimozielonych; Arboreta w Amerycye Północnej.

Z literatury dendrologicznej.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego za okres od 1 września 1954 r. do 30 czerwca 1955 r.
Memoriał Polskiego Towarzystwa Leśnego w sparwie znaczenia lasów w gospodarce narodowej.