Vol. 10, 1955

 

ROMAN KOBENDZA – Dalsze studia nad zarastaniem ściętych pni drzew.

STANISŁAW KOŚCIELNY – Usychanie dębów.

TADEUSZ DOMINIK, ROMAN PACHLEWSKI – Badania mykotrofizmu zespołów sosnowych w Łebie nad Bałtykiem

ALICJA MIŁKOWSKA – Z badań biometrycznych nad liśćmi wiązu szypułkowego (Ulmus laevis Pall.).

JANINA TRUCHANOWICZ – Różnice w kształcie liści drzew z dolnej, środkowej i górnej części korony.

MARIA BIAŁOBRZESKA – Właściwości morfologiczne i biologiczne brzozy ojcowskiej, brzozy brodawkowatej i ich mieszańca.

ROMAN KOBENDZA – Okazy żeńskie topoli piramidalnej w Polsce (Populus pyramidalis Roz.).

JERZY TUMIŁOWICZ – Modrzew polski (Larix polonica Rac.) w powiecie grójeckim.

AMELIA WELCER-KAWECKA – Jakie rozmnażanie topoli jest korzystniejsze?

STEFAN MYCZKOWSKI – Wpływ czynników ekologicznych na kształtowanie się pokroju buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.).

ROMAN KOBENDZA – O sośnie krezowatej albo kołnierzykowej i o sośnie f. plana Christ.

JAKUB TOMANEK – Mikroklimatyczne różnice rozkładu temperatur powietrza w koronie drzewa.

STANISŁAW SZYMAŃSKI, WIESŁAW SZCZERBIŃSKI – Pączki jako wskaźnik potencjału życiowego młodej sosny.

KAZIMIERZ BROWICZ – Korkowiec amurski (Phellodendron amurense Rupr.) i jego znaczenie gospodarcze.

JADWIGA GORCZYŃSKA – O właściwe wykorzystanie wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.).

ZOFIA ZALEWSKA – Rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides L.).

KAZIMIERZ BROWICZ – Klony japońskie w Polsce.

ZYGMUNT FILIPEK – Badania wstępne nad składem chemicznym owoców korkowca amurskiego (Phellodendron amurense Rupr.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Azjatyckie gatunki Juglans z sekcji Cardyocaryon Dode.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Topole krajowe i obce, ich znaczenie gospodarcze.

MARIA ZANOWA – Obserwacje nad ułożeniem liści u siewek wiązu.

KAZIMIERZ BROWICZ – Hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc.) najpiękniejszy krzew pnący.

WŁODZIMIERZ SENETA – Quercus rubra L. i Quercus rubra Du Roi.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Wejmutki (Pinus strobus L.) w Klemensowie (powiat Zamość).

STEFAN MYCZKOWSKI – Harfowe formy jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Tatrach.

WŁODZIMERZ SENETA – Nowe i rzadkie odmiany klonów.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Stary okaz strączyna (Cladrastis lutea K. Koch) w Klemensowie (powiat Zamość).

RYSZARD ZARĘBA – Drzewostan sosny kołnierzykowatej na terenie nadl. Jedlnia w Puszczy Kozienickiej.

WŁODZIMERZ SENETA – Jeszcze o forsycji.

WIESŁAW SZCZERBIŃSKI, STANISŁAW SZYMAŃSKI – Trójigielne krótkopędy sosny pospolitej.

ALFRED SZMIDT – Analiza odporności żołędzi Quercus pedunculata Ehrh., Quercus sessilis Ehrh. Quercus borealis maxima Ashe. (Q. rubra Du Roi) na uszkodzenia przez szkodniki owadzie.

ROMAN KOBENDZA – Kilka wiadomości o parku w Rzucewie.

KAZIMIERZ BROWICZ – Arboretum w Osowej Sieni.

TEOFIL WOJTERSKI – Zabytkowy park w Pszczynie na Górnym Śląsku.

ROMAN KOBENDZA – Wartościowe drzewa przepadają dla kultury ogrodniczej.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – Międzynarodowa Unia Dendrologiczna; Parki Kultury i Wypoczynku w Warszawie.

Z literatury dendrologicznej.

Sprawozdania – Sprawozdanie z działalności Sekcji Głównej Terenów Zielonych NOT; Sprawozdanie komitetu uporządkowania grobu ś. p. Antoniego Wróblewskiego; Sprawozdanie z działalności Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego za okres od 1. I. 1953 do 31. XII. 1953 roku; Sprawozdanie biblioteczne.
Spis członków Sekcji Dendrologicznej PTB.