Vol. 9, 1953

 


LUDMIŁA HAUSBRANDT – Badania porównawcze nad strukturą anatomiczną drewna niektórych sosen krajowych i niektórych obcych uprawianych w Polsce.

ROMAN KOBENDZA – Jak należy rozumieć kolec i cierń z morfologicznego punktu widzenia.

KAZIMIERZ BROWICZ – Dęby uprawiane w Polsce (Opracowanie monograficzne).

ZOFIA ZALEWSKA – Glyptostrobus pensilis Koch.

ROMAN KOBENDZA – Nowe lub rzadkie formy świerka w Polsce.

BOLESŁAW HRYNIEWIECKI – Jak nazwać po polsku klasę Coniferae?

ROMAN KOBENDZA – Czym jest topola rogalińska?

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Krytyczne uwagi o kolekcjach drzew i krzewów w arboretach i ogrodach botanicznych oraz wymianie nasion między tymi instytucjami.

ROMAN KOBENDZA – Obserwacje nad biologią kwitnienia klonu srebrzystego (Acer saccharinum L.).

WŁODZIMIERZ SENETA – Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Rodzaj Aesculus L. – kasztanowiec w Arboretum Kórnickim.

ROMAN KOBENDZA – Acanthopanax septemlobus Koidżumi w arboretum Rogowa.

ROMAN KOBENDZA – Nieznane stanowisko klonu polnego (Acer campestre L.) pod Warszawą.

WŁADYSŁAW BUGAŁA – Nowa systematyka dotychczasowego rodzaju Cornus L.

MARIA ZANOWA – Śniegowiec wirginijski – Chionanthus virginica L. i jego znaczenie dekoracyjne.

KAROL ERMICH, J. MERGENTALER – Zależność przyrostu drzew od klimatu solarnego.

ROMAN KOBENDZA – Acer platanoides L. var. Stollii Späth w Młochowie.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Najstarsze platany klonolistne (Platanus acerifolia Willd.) w Polsce.

KAZIMIERZ BROWICZ – Szkice dendrologiczne.

KAZIMIERZ BROWICZ, WŁADYSŁAW BUGAŁA – Osobliwości dendrologiczne Kórnika.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Okazałe wiązy (Ulmus glabra Huds. var. pendula Rehd.) w Samostrzelu.

KAZIMIERZ BROWICZ, WŁADYSŁAW BUGAŁA – Park w Mużakowie.

MAREK JASSEM, TADEUSZ SZYMANOWSKI – Parki południowej Wielkopolski i ich osobliwości dendrologiczne.

MARIA ZANOWA – Aktualne wiadomości dendrologiczne – Z życia towarzystw dendrologicznych za granicą; Camillo Karl Scheider.

Z literatury.

Z życia Sekcji Dendrologicznej P.T.B.

Spis nowoprzybyłych członków Sekcji Dendrologicznej w r. 1952/53.