Vol. 7, 1951

 


ANNA WAŁEK CZERNECKA – Anatomia porównawcza drewna Populus alba L., Populus tremula L., Populus canescens Sm.

ROMAN KOBENDZA – Topole sekcji Leuce Duby w Polsce.

ZOFIA ZALEWSKA – Budowa anatomiczna drewna Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng.

OLGA KOSTECKA-MĄDALSKA – Buk wschodni (Fagus orientalis Lipsky), nowy składnik parków polskich i analiza jego cech rozpoznawczych.

WŁODZIMIERZ SENETA – Forsycja na Dalekim Wschodzie i w Europie.

ANDRZEJ ABRAMOWICZ – Nowe stanowiska jodły na północno-wschodniej granicy zasięgu.

KAZIMIERZ BROWICZ, WŁADYSŁAW BUGAŁA – Stulecie odkrycia sekwoji (Sequoia gigantea Decne.).

MAREK JASSEM – Grójecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum S. et Z.) ze stanowiska morfologii, systematyki i użyteczności ogrodniczej.

ROMAN KOBENDZA – Z biologii i ekologii kiełkowania nasion topoli.

BOLESŁAW HRYNIEWIECKI – Zbiór dendrologiczny w postaci książek i jego twórca.

ROMAN KOBENDZA – Różnopostaciowość liści dębu szypułkowego (Quercus robur L.) pod wpływem uszkodzeń owadzich.

KAZIMIERZ BROWICZ – Nothotaxus Florin – nowy rodzaj w rodzinie Taxaceae.

ROMAN KOBENDZA – Nowa odmiana modrzewia amerykańskiego (Larix laricina K. Koch var. pyramidalis argentea).

BOLESŁAW HRYNIEWIECKI – Sosna Banka czy sosna Banksa?

BOLESŁAW BURSKI – Osobliwy świerk o spękanej korze (Picea excelsa L. var. corticata Schröter) w Lądku Zdroju.

STANISŁAW KOŚCIELNY – Nowe stanowiska sosny krezowatej Pinus silvestris L. var. annulata Caspary.

ROMAN KOBENDZA – Modrzew chiński złocisty – Pseudolarix amabilis Rehd. (Syn. P. Kaemferi Gordon, P. Fortunei Mayr., Larix amabilis Nelson).

ZOFIA ZALEWSKA – Metasekwoja w literaturze międzynarodowej.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Park w Wojsławicach i jego zbiory dendrologiczne.

KONSTANTY STECKI – Plan zadrzewienia i drzewa Zakopanego.

ANTONINA SIENICKA, STEFAN KOWNAS – Drzewa i krzewy parku w Toruniu.

KAZIMIERZ BROWICZ – Arboretum w Przelewicach.

KAZIMIERZ BROWICZ, WŁADYSŁAW BUGAŁA – Ważniejsze drzewa i krzewy w niektórych parkach Polski zachodniej.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Park w Rydzynie (pow. leszczyński, wojew. poznańskie).

HENRYK EDER – Park w Lipnie koło Niemodlina.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – 500-letni dąb w Owińskach.

KONSTANTY STECKI – Osobliwe i rzadkie drzewa regli zakopiańskich.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Stare okazy wiązów szypułkowych (Ulmus laevis Pall.) w okolicach Warszawy.

HENRYK EDER – Notatki dendrologiczne z Tułowic.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Wyjątkowy okaz surmii (Catalpa bignonioides Walt.) w Kołacinku.

WACŁAW OŁTUSZEWSKI – Szkice dendrologiczne m. Kościana w woj. pozn.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – Stare tulipanowce (Liriodendron tulipifera L.) koło Warszawy.

MARIA ZANOWA – Aktualne wiadomości dendrologiczne – Alfred Rehder (1863-1949).

BOLESŁAW SĘKOWSKI – Park w Gołuchowie – stacją dendrologiczną Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Z literatury

Z życia Sekcji Dendrologicznej P.T.B.

Spis nowoprzybyłych członków Sekcji Dendrologicznej P.T.B.