Vol. 6, 1935

 

Wspomnienia pośmiertne – Fritz von Schwerin, Karol Lanckoroński, Stanisław Piątkowski, Adolf Józef Bocheński.

HANNA CZECZOTTOWA – Studjum nad zmiennością liści buków: F. orientalis Lipsky, F. silvatica L. i form przejściowych.

ST. BERBEROFF – Der Einfluss der Meereshöhe auf die Buche (Fagus silvatica).

STANISŁAW BATKO – Crataegus Palmstruchii Lindm. nowy gatunek głogu dla flory Polski.

ROMAN KOBENDZA – Nowa odmiana wierzby kruchej (Salix fragilis L.).

JAN WALAS – Drugie stanowisko brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis Bess.) w Polsce.

ROMAN KOBENDZA – Przyczynek do poznania brzozy czarnej (Betula obscura Kot.) w Polsce.

STANISŁAW BATKO – Notatki florystyczne z południowego Roztocza i południowo-zachodniego Wołynia.

MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI – Zapiski dendrologiczne z Tatr i Podhala.

JÓZEF GOETZ – Kolekcja drzew obcokrajowych w Wiżulanach (Wojew. Wileńskie).

ROMAN KOBENDZA – Wpływ zimy majowej na roślinność okolic Warszawy w 1935 r.

JÓZEF GOETZ – Notatka z Wileńszczyzny.

AUGUST KRASICKI – O lipach w parku zamku leskiego.

SZYMON WIERDAK – Notatki dendrologiczne.

Z literatury.