Vol. 2, 1928

 

Wspomnienia pośmiertne – Charles Sprague Sargent, Bolesław Orzechowicz, Adam Kubaszewski, Witold Kleniewski, Andrzej Makowiecki, Władysław Kubik, Stefan Kopeć.

SZYMON WIERDAK – O nowych formach derenia (Cornus mas L.) w Polsce.

WANDA KRZYZKIEWICZOWNA – Przyczynek do morfologji i anatomji jesionu.

HALINA KARMAZYŃSKA – O jemiole w Polsce.

STEFAN MAKOWIECKI – Topola piramidalna (Populus fastigiata Pers.).

JANINA SZAFEROWA – Brzoza ojcowska (Betula oycoviensis Bess.). Historja i charakterystyka gatunku.

STEFAN MACKO – W sprawie ochrony Azaleji pontyjskiej na Wołyniu.

SZYMON WIERDAK – Zapiski dendrologiczne.

KONSTANTY STECKI – Formy wzrostu świerka (Picea excelsa Link.) i jodły (Abies alba Mill.) w Tatrach.

ANTONI WRÓBLEWSKI – Stare dęby w Rogalinie.

KONSTANTY STECKI – Osobliwe i godne ochrony drzewa z Poznańskiego, Pomorza i innych dzielnic Polski.

ANTONI WRÓBLEWSKI – Projekt organizacji Instytutu drzewoznawczego w Kórniku.

KONSTANTY STECKI – Założenie i obecny stan uniwersyteckiego Ogrodu Dendrologicznego na Sołaczu w Poznaniu.

STEFAN KOPEĆ – Arboreta przy nadleśnictwach.

STEFAN KELER – Drzewa barciowe na Pomorzu.

AUGUST KRASICKI – Zmienność liści u bluszczu (Hedera helix).

ANTONI WRÓBLEWSKI – O trzech rzadszych gatunkach drzew w Wielkopolsce.

WACŁAW WRZAK – Drzewa i krzewy iglaste w parku Szkoły Ogrodniczej w Wólce Kapitańskiej pod Lwowem.

MARJAN NOWIŃSKI – Dąb w Mołodyczu.

DEZYDERY SZYMKIEWICZ – Ilość form drzewiastych we florze współczesnej.

Memorjał Pol. Tow. Dendrologicznego w sprawie obsadzania dróg drzewami. Liga ochrony przyrody

Z literatury.

Spis członków Polskiego Tow. Dendrologicznego.