Polish Botanical Society Repository

Współczesna działalność organizacyjna i popularyzatorska [Contemporary Organizational and Popularizing Activity]

Współczesna działalność organizacyjna i popularyzatorska [Contemporary Organizational and Popularizing Activity]

 

Zbiór stanowi dokumentację popularyzatorskiej i organizacyjnej działalności Towarzystwa od początku XXI wieku. Obejmuje on materiały oddziałów terenowych, sekcji specjalistycznych i Zarządu Głównego – m.in. statuty Towarzystwa (w tym Statut obowiązujący obecnie), regulaminy, protokoły i sprawozdania.

[The collection documents the Society’s popularizing and organizational activity from the beginning of the twenty-first century. It covers materials developed by regional divisions, scientific sections, and the Management Board such as statutes of the Society (including the Statute currently in force), regulations, protocols, and reports.]

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more