Cyfrowe repozytorium Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Repozytorium Polskiego Towarzystwa Botanicznego jest bazą dokumentów związanych z historią Stowarzyszenia i jego bieżącą aktywnością. Gromadzone są tu oficjalne publikacje oraz materiały dotychczas niepublikowane, stanowiące dokumentację naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej działalności Towarzystwa.

Materiały zamieszczane w Repozytorium publikowane są w otwartym dostępie (open access), na zasadach określonych w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa. Oznacza to m.in., że są dostępne nieodpłatnie i można je czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać, publikować do nich odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


Zadanie „Uruchomienie cyfrowego repozytorium Polskiego Towarzystwa Botanicznego” zostało sfinansowane w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim


Zbiory dostępne w Repozytorium

Recently Added

 • Drzymulska, Danuta; Górecki, Artur; Pidek, Irena Agnieszka (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022)
 • Wójcik, Tomasz; Brzoza, Jakub; Chrabąszcz, Mariusz; Czarna, Aneta; Górecki, Artur; Kostrakiewicz-Gierałt, Kinga; Klich, Sabina; Łazarski, Grzegorz; Nieroda, Andżelika; Ociepa, Anna Maria; Pliszko, Artur; Podgórska, Monika; Skowron, Ewa; Stachurska-Swakoń, Alina; Stadnicka-Futoma, Agata; Wolanin, Mateusz (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-27)
  W pracy przedstawiono nowe stanowiska 18 rzadkich (lub regionalnie rzadkich) roślin naczyniowych w Polsce (rodzimych i obcych), tj. Allium victorialis, Asclepias syriaca, Carex brizoides, Cephalanthera rubra, Cypripedium ...
 • Szlachetko, Dariusz L.; Kolanowska, Marta; Olędrzyńska, Natalia (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022)
  The neotropical orchid genus Telipogon Kunth was established in 1815 and currently comprises more than 250 species. Representatives of this genus are generally epiphytic plants lacking pseudobulbs. The stem is either ...
 • Stebel, Adam; Kamionka, Maria (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-19)
  Praca zawiera nowe stanowiska 40 rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków mchów odnalezionych w latach 2020–2021 na terenie Grupy Pilska w polskiej części Karpat Zachodnich. Spośród nich do najciekawszych należy 13 ...
 • Pliszko, Artur; Górecki, Artur (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2022-12-16)
  W związku z gwałtownie wzrastającym zapotrzebowaniem na żywe drzewka choinkowe w drugiej połowie XX wieku w wielu krajach rozwinęły się wielkoobszarowe plantacje choinek, na których uprawia się obce gatunki roślin iglastych. ...

View more

Szukaj w Repozytorium

Przeglądaj

Moje konto

Discover

Kanały RSS