Author Details

Bylińska, Ewa, University of Wrocław

  • Vol 50 (1975) - Monographs processed outside the current editorial system
    Związek zimowej transpiracji wybranych gatunków z rodzajów Populus, Viburnus i Lonicera z północną rganicąich zasięgu [The relationship of winter transpiration of selected species from the genera Viburnum, Populus and Lonicera to the northern boundary of their geographical distribution]
    Details  PDF