Vol 2, No 3 (1924)

Table of Contents

L'action des cations appliquée comme moyen de constater le degré de parenté entre les six espèces de Citromyces
Irena Lipska
PDF
161-182
Śluzówce Puszczy Białowieskiej. Część I. Śluzówce z Rezerwatu Północnego [The Myxomycetes of the Great Białowieża-Forest. Part. I. Slime-moulds from the Northern Protected Territory]
Jerzy Jarocki
PDF
183-199
Modligroszek właściwy (Abrus precatorius) i modligroszki rzekome [Le vrai et le faux „jequirity"]
Jan Muszyński
PDF
200-207
O t. zw. „niciach śluzowatych" u Gymnodium fuscum [Über die s. g. „Schleimfäden" bei Gymnodium fuscum]
Jadwiga Wołoszyńska
PDF
208-211
Kritische Übersicht der Standorte von Molendoa Sendtneriana in der Tatry Polskie
Istvan Györffy
PDF
212-215
Doronicum austriacum Jacq. i Cochlearia officinalis L w okolicy Olkusza [Über das Vorkommen von Doronicum austriacum Jacq. und Cochlearia officinalis L. in der Gegend von Olkusz]
Kazimierz Piech
PDF
216-221