Vol 8, No 3-4 (1931)

Table of Contents

O procesie kiełkowania nasion i o charakterze wyrodnienia zalążków u Haemanthus Katharinae [Über den Keimungsprozess der Samen und Degenerationscharakter der Samenanlagen bei Haemanthus Katharinae]
Z. Wóycicki
PDF
85-108
Cycle évolutif du chromosome somatique. II. Observations sur le matériel fixé (racines d'Haemanthus Katharinae Back.)
H. Teleżyński
PDF
109-132
Influence du rouge neutre sur le développement de certains Myxomycètes
F. X. Skupiński
PDF
133-140
Budowa aparatu szparkowego u Polytrichaceae [Structure de l'appareil stomatique chez les Polytrichaceae]
Stanisława Szymańska
PDF
141-156
Rozwój ziarn pyłku u Potamogeton perfoliatus L. [Die Entwicklung der Pollenkörner bei Potamogeton perfoliatus L.]
Ewa Wiśniewska
PDF
157-174
Betula nana L. in the district of Święciany (Northeastern Poland)
A. Wodziszko, B. Pustoła
PDF
175-180
Krystaliczny związek miedziowy glutationu [A crystalized coppercompound of the glutathion of yeast]
Antoni Kozłowski
PDF
181-182
Uwagi o kilku krytycznych turzycach polskich [Rémarques critiques sur quelques Carex polonaise]
S. Chrystofora-Sarska
PDF
183-191
Études climatologiques
Dezydery Szymkiewicz
PDF
191-196
Badania nad mikroflorą mlek polskich [Recherohes sur la microflore des laits polonaise]
Marja Burbianka
PDF
197-212
Bios, auksymony, witaminy i kolloidy w świetle badań nad wiązaniem azotu przez Azotobacter chroococcum Beij. [Studien über den Einfluss von Bios, Auximonen, Vitaminen und Kolloiden auf die Stickstoffbindung durch Azotobacter chroococcum Beij.]
K. Bassalik, Janina Neugebauer
PDF
213-252