Vol 28, No 2 (1959)

Table of Contents

Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej Część I. Białowieski Park Narodowy [Late-glacial and Holocene history of Białowieża Primeforest Part I. Białowieża National Park]
M. J. Dąbrowski
PDF
197-248
Uogólnienie metody dendrytowej i zastosowanie jej do systematyki roślin na przykładzie rodzajów Chenopodium L. i Atriplex L. [The generalization of the dendritic method and its application to the systematics of plants as shown on the example of Chenopodium L. and Atriplex L.]
T. Kowal, E. Kuźniewski
PDF
249-262
On the Morphology and Biology of Centronella Reicheltii Voigt
H. Wsocka
PDF
263-275
Zależność żywotności pyłku od niektórych czynników siedliska [The in fluence of some enviromental conditions on the viability of pollen]
R. Domański
PDF
277-284
Badania nad alkaloidami łubinu białego (Lupinus albus) w czasie jego wegetacji. Część I. Łubin pastewny [Researches on alkaloid content of lupine (Lupinus albus) Part I. White sweet lupine]
H. Birecka, A. Mazan, D. Szklarek
PDF
285-300
Przemiany sparteiny w łubinie białym (Lupinus albus) Część I. Łubin biały pastewny [Changes of sparteine in white lupine (Lupinus albus) Part. I. White sweet lupine]
H. Birecka, T. Sebyła, E. Nalborczyk
PDF
301-314
Morfologia pyłku Pterocarya hupehensis Skan [The morphologyof pollen grains of Pterocarya hupehensis Skan]
A. Stachurska
PDF
315-317
Czwartorzędowe torfy mszyste, klasyfikacja i geneza [Klassifizierung Moostorfarten quartärer Niedermoore und ihre Entstehung]
M. Jasnowski
PDF
319-364
Studia nad kariologią Brassica napus L. var. biennis (Schübler et Mart.) Rchb. i Brassica napus L. var. typica Posp. [Karyological studies in the species Brassica napus L. var. biennis (Schübler et Mart.) Rchb. and Brassica napus L. var. typica Posp.]
K. Bijok
PDF
365-372
The application of the electroencephalograph for the measurements of changes of electric potential differences in plants
A. Paszewski
PDF
373-378