Pinaceae in the Herbarium of the Institute of Botany at the Jagiellonian University, Kraków, Poland (KRA)

Anna Plewa, Piotr Köhler

Abstract


The Herbarium of the Jagiellonian University in Kraków, Poland (KRA) has extensive collections. The Pinaceae family in KRA embraces 1,057 herbarium sheets and contains representatives of eight out of 11 genera usually distinguished in the family. The collection of the family in KRA contains ca. 54–61% of the 220–250 species occurring in the world. The most numerous species (116 sheets) is Pinus sylvestris. There is one isoneotypus of Larix decidua Mill var. carpatica Domin (KRA 224704) and one syntypus of Tsuga caroliniana Engelm. (KRA 224989) in the collection. There are 706 sheets from Europe, 504 of them come from areas covered by the contemporary borders of Poland, 206 from North America, 98 from Asia, two from Africa, and one from Australia. The herbal material of the family deposited in KRA was collected in the past 200 years. The oldest specimen was collected in 1821. There are 65 sheets which date from the nineteenth century, 56 from the years 1900 to 1918, 173 from 1919 to 1939, 532 from 1944 to 2000, and 139 sheets from the twenty-first century. The most interesting collections include: the exsiccata from the nineteenth century, sheets from China (1925–1926), sheets collected by various Russian expeditions to Siberia, the collection of Professors Jan Kornaś and Anna Medwecka-Kornaś from North America, and collections documenting the scientific activity of the “Kraków geobotanical school” in the twentieth century.

Keywords


collections of dried plants; history; pine family; history of botany

Full Text:

PDF

References


Jukonienė I, Rasimavičius M, Ričkienė A, Subkaitė M. S. B. Gorski’s Bryological Collection in the Herbarium of Vilnius University. Acta Soc Bot Pol. 2018;87(3):3588. https://doi.org/10.5586/asbp.3588

Köhler PS. The Javanese Pteridophyta collected by Marian Raciborski housed in the Herbarium of the Jagiellonian University (KRA). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne. 1989;18:127–133.

Köhler P. Zielnik Józefa Jundziłła. Herbarium of Józef Jundziłł. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1995. (Polish Botanical Studies, Guidebook Series; vol 13).

Köhler P. Zielnik Seweryna Udzieli – dokumentacja pracy “Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego”. Lud. 1996;80:179–186.

Zemanek A. Odnalezienie prawdopodobnych śladów pierwszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1996;41(3–4):197–205.

Graniszewska M, Kapler A. Herbaria of the Prussian physician Boretius (1694–1738) in the Herbarium WA. Biodivers Res Conserv. 2018;52:1–6.

Celka Z, Sobisz Z, Morka D. Herbarium sławieńskie – wstępne informacje o unikatowym odkryciu. In: Rączkowski W, Sroka J, editors. Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, vol. 2. Sławno: Fundacja “Dziedzictwo”; 2003. p. 107–116.

Ricciardi M, Castellano ML. Domenico Cirillo’s collections. A recently rediscovered 18th-century Neapolitan herbarium. Nuncius. 2014;29:499–530. https://doi.org/10.1163/18253911-02902008

Shepherd LD. A non-destructive DNA sampling technique for herbarium specimens. PLoS One. 2017;12(8):e0183555. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183555

Köhler P. Józef Jundziłł (1794–1877). Materiały do biografii. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2004;49(1):83–117.

Battelli C, Novak Š. Zbirke alg patra Pija Titiusa Vendela (1801–1884) in druge herbarijske zbirke alg v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Scopolia. 2016;87:1–63.

Groom QJ, O’Reilly C, Humphrey T. Herbarium specimens reveal the exchange network of British and Irish botanists, 1856–1932. New J Botany. 2014;4(2):95–103. https://doi.org/10.1179/2042349714Y.0000000041

Köhler P. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780–1910. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1999;44(2):7–60.

Köhler P. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1910–2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2001;46(4):77–104.

Köhler P. History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Cracow, Poland. Taxon. 2001;50:943–945.

The Plant List [Internet]. 2019 [cited 2018 Nov 15]. Available from: http://www.theplantlist.org/

Farjon A. A natural history of conifers. Portland, OR: Timbers Press; 2008.

Engelmann G. Some additions to the North American flora. Bot Gaz. 1881;6:223–225. https://doi.org/10.1086/325480

Rostański K. Profesor dr hab. Andrzej Sendek (1933–1994) – wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Przyrodnicze (Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk). 1994;30:5–12.

Feliksiak S, editor. Słownik biologów polskich. Warszawa: PWN; 1987.

Zemanek A, Zemanek B, editors. Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2007.

Wörz A. Der Esslinger Botnische Reiseverein 1825–1845. Eine Aktiengesellschaft zur Durchführung naturkundlicher Sammelreisen. Berlin: Lotos Verlag. 2016. (Stuttgarter Beiträge zur Wissenschafts- und Technikgeschichte; vol 9).

Köhler P. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815–1952). Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 2002. (Studia i Materiały do Dziejów Polskiej Akademii Umiejętności; vol 2).

Mandecka M, Mirek Z, Paul W. Polish exsiccata of vascular plants. Index of taxa and bibliography. Wydawnictwa zielnikowe Polski. Indeks taksonów i bibliografia. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1998. (Polish Botanical Studies, Guidebook Series; vol 19).

Hryniewiecki B. Zielnik flory polskiej. Wszechświat. 1912;31(39):659–662.

Köhler P. Pierwsza polska wyprawa polarna. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 2013;58(4):43–59.