S. B. Gorski’s Bryological Collection in the Herbarium of Vilnius University

Ilona Jukonienė, Mindaugas Rasimavičius, Aurika Ričkienė, Monika Subkaitė

Abstract


Stanisław Batys Gorski (1802–1864) was a pharmacist, botanist, and entomologist. At the beginning of the nineteenth century, he headed the Vilnius University Botanical Garden and lectured on botany at the Imperial University of Vilnius and the Vilnius Medical and Surgical Academy. It is a known fact that the Herbarium of Vilnius University (WI) contains Gorski’s largest collection of vascular plants. In 2016, the nineteenth-century collection of bryophytes in WI was analyzed. The analysis of handwriting on specimen labels, as well as their style, showed that more than half of the collection had been compiled by Gorski. The purpose of this study is to present Gorski’s reassembled bryological collection, which contains 729 specimens of bryophytes and is stored in the Herbarium of Vilnius University.

Keywords


bryophytes; mosses; liverworts; nineteenth century; herbarium specimens

Full Text:

PDF

References


Gorski SB. O roślinach zubrom upodobanych, jakoteż innych w puszczy Białowiezkiey. Dziennik Wileński. 1829;4:207–217.

Slawiński W. Przyczynek do znajomości flory okolic Wilna. Historja i bibljografja. Wilno: Druk Józefa Zawadzkiego; 1922.

Hryniewiecki B. Stanisław Batys Gorski (1802–1864) życiorys i prace. Kraków: Polska Akademia Umiejętności; 1952.

Galinis V. Stanislavas Batys Gorskis – Lietuvos Floros Tyrinėtojas. Biologija. 1968;8:5–21.

Galinis V. Stanislav Batys Gorskij – issledovatel’ flori Litvi. Botanicheskij Zhurnal. 1968;53(12):1803–1806.

Mowszowicz J. Stanisław Batys Gorski (1802–1864) w 170-lecie urodzin. Wiad Bot. 1973;17(3):141–143.

Grębecka W. Badania szaty roślinnej prowadzone w ośrodku Wileńskim i Krzemienieckim (1781–1840). In: Babicz J, Grębecka W, editors. Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781–1842). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; 1988. p. 115–225. (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki; vol 141).

Grębecka W. Wilno – Krzemieniec botaniczna szkoła naukowa (1781–1841). Warszawa: Wydawnictwo Retro-Art; 1998.

Klimavičiūtė J. Profesorius S. B. Gorskis (200-osioms gimimo metinėms). Bot Lith. 2002;4:105–106.

Gorski SB. Botanische Bemerkungen (Wyliczenie roślin naczyniowych Litewskich postrzeganych od r. 1820–1829). In: Eichvald EK, editor. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in Geognostisch-Mineralogischer Botanischer und Zoologischer Hinsicht. Wilna: Gedruckt bei Joseph Zawadzki; 1830. p. 105–184.

Gorski SB. Rzadsze rośliny okolic Wilna. In: Baliński M, editor. Opisanie statystyczne miasta Wilna. Wilno: Józef Zawadzki; 1835. p. 23–28.

Gorski SB. Relacya o zdarzonym fenomenie na jeziorze zwaném Kruhło w uroczyszczu Grażaliszskiém, leżącém w województwie Trockiém o półtrzeciéj mili od Wilna, między południem i zachodem, w dzień Stéj Trójcy d. 26 maja n. s. roku 1782, koło godziny piątéj wieczornéj i kilka słów o teraźniejszym stanie jeziora i okolicznej wegetacji. Biblioteka Warszawska. 1848;2:180–192.

Gorski SB. Catalogus plantarum, quae in calidariis, tepidariis, frigidariis Horti Botanici Acad. Caesar. Medico-chirurgicae. Wilnae: Józef Zawadzki; 1834.

Gorski SB. Icones Potamogetonum, Characearum, Cyperacearum et Graminearum novas vel minus cognitas species Lithuaniae illustrantes. Berlin: K. Tyzenhauz; 1849.

Mowszowicz J. Conspectus florae Vilnensis. Część 1. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; 1957.

Žilinskaitė S. Vilniaus universiteto botanikos sodo netektys. In: Pšibilskis VB, editor. Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI–XXI amžiai). Vilnius: BALTO Print; 2016. p. 265–277.

Köhler P. Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780–1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1994;39(1):109–116.

Kaplan Z, Zalewska-Gałosz J. Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collaborators. Taxon. 2004;53(4):1033–1041. https://doi.org/10.2307/4135570

Melžiukienė A, Rimgailė-Voicik R, Rasimavičius M. Botanikos rinkiniai Vilniaus senienų muziejuje. In: Griškaitė R, Būčys Ž, editors. Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915). Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus; 2015. p. 411–423.

Jukonienė I. Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius: Botanikos Instituto Leidykla; 2003.

Söderström L, Hagborg A, von Konrat M, Bartholomew-Began S, Bell D, Briscoe L, et al. World checklist of hornworts and liverworts. PhytoKeys. 2016;59:1–828. https://doi.org/10.3897/phytokeys.59.6261

Hill MO, Bell N, Bruggeman-Nannenga MA, Bruguės M, Cano MJ, Enroth J, et al. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. J Bryol. 2006;28:198–267. https://doi.org/10.1179/174328206X119998

Ochyra R, Żarnowiec J, Bednarek-Ochyra H. Census catalogue of Polish mosses. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 3).

Plášek V, Sawicki J, Ochyra R, Szczecińska M, Kulik T. New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. 2015;64:169–174. https://doi.org/10.1515/cszma-2015-0024

Lara F, Garilleti R, Bernard G, Draper I, Medina R, Vigalondo B, et al. Lewinskya, a new genus to accommodate the phaneroporous and monoicous taxa of Orthotrichum (Bryophyta, Orthotrichaceae). Cryptogam Bryol. 2016;37(4):361–382. https://doi.org/10.7872/cryb/v37.iss4.2016.361
DOI: https://doi.org/10.5586/asbp.3588

Journal ISSN:
  • 2083-9480 (online)
  • 0001-6977 (print; ceased since 2016)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society