Coronilla vaginalis – a species new for the flora of Poland

Zbigniew Mirek, Agnieszka Nikel, Łukasz Wilk

Abstract


Coronilla vaginalis Lam., a Central European montane species, is reported for the first time from Poland, from the Tatra Mountains. A general map of the taxon’s distribution is given, and the location of the newly recorded stand is shown on a map of Poland and the Tatra National Park. Its habitat, calcareous grassland of the order Seslerietalia, is characterized in detail.

Keywords


Coronilla vaginalis; Poland; Tatra Mountains; calcareous grassland; new locality

Full Text:

PDF

References


Piękoś-Mirkowa H. Rare taxa of vascular plants of the territory of the Tatra National Park – their endangerment by tourism and problems of their conservation. Stud Nat Ser A 1982;22:79–132.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.

Kącki Z, Czarniecka M, Swacha G. Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Poland. Łódź: Polish Boanical Society; 2013. (Monographiae Botanicae; vol 103). http://dx.doi.org/10.5586/mb.2014.001

Szafer W, Pawłowski B, editors. Flora polska – rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1959. (vol 8).

Chrtková A, Jasičová M. Coronilla vaginalis L a m. In: L. Bertová, editor. Flóra Slovenska. Bratislava: Veda, Vyd. Slov. Akad. Vied; 1988. p. 361–363. (vol 4).

Ball PW. Genus Coronilla L. In: Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH, Walters SM, et al. Flora Europaea. Cambridge: Cambridge University Press; 1968. p. 182–184. (vol 2).

Meusel H, Jäger E, Weinert E. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Jena: Veb Gustav Fischer Verlag; 1965. (vol l).

Josifović M, editor. Flora SR Srbije (Flora of the Republic of Serbia). Belgrade: Serbian Academy of Science and Art; 1972. (vol 4).

Ralska-Jasiewiczowa M, Latałowa M, Wasylikowa K, Tobolski K, Madeyska E, Wright HE, et al., editors. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2004.

Obidowicz A, Madeyska E, Turner C. Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2013.

Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. O rzadkich lub dotychczas z obszaru Tatr nieznanych gatunkach roślin naczyniowych. Fragm Flor Geobot. 1978;24(3):363–368.

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H. Distribution and habitats of Galium saxatile L. in the Carpathians. Acta Soc Bot Pol. 1984;53(3):419–427. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.1984.037

Krzemieniewski S. Próby podniesienia uprawy łąk i pastwisk w Tatrach. Rocz Nauk Roln. 1907;3:145–221.

Żmuda A. Łąki i hale w Tatrach i próby podniesienia ich uprawy. Pam Tow Tatrz. 1912;33:6–20.

Zwolińska Z. Historia pierwszych prób podniesienia wartości pastewnej łąk i hal tatrzańskich oraz ich wpływ na florę Tatr. In: Antoniewicz W, editor. Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN; 1960. p. 121–135. (vol 2).

Mirek Z. Relikty doświadczeń łąkarskich na Polanie Stoły w Tatrzańskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr Ojcz. 1995;51:72–77.