Test biologiczny do wykrywania biologicznie czynnych giberelin na chromatogramach [Biological test for detecting biologically active gibberellins in chromatograms]

A. Adamiec, L. Paśś, P. Wierzchowski

Full Text:

PDF