Wpływ substancji wzrostowych na pobieranie wody i metabolizm węglowodanowy w skrawkach ziemniaka [The influence of auxins on the uptake of water and carbohydrate metabolism in potato discs]

J. Buczek, L. Badura

Full Text:

PDF