O kilku skalnicach karpackich i bałkańskich [De nonnullis Saxifragis carpaticis et balcanicis]

Stanisława Pawłowska

Full Text:

PDF