Badania eksperymentalne nad barwieniem za życia dzielących się komórek. Studja nad cytokinezą [Experimentelle Untersuchungen über die Vitalfärbung sich teilender Zellen. Studien über die Zytokinese

Władysław A. Backer

Full Text:

PDF