O owocujących okazach Stratiotes aloides L. w Polsce [Fructiferous specimens of water-soldier (Stratiotes aloides L.) in Poland]

Józef Mądalski

Full Text:

PDF