Contribution to the Knowledge of Fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 5 – With Particular Emphasis on the Species Occurring on Windthrown Trees

Andrzej Szczepkowski, Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Tomasz Ślusarczyk

Abstract


The paper presents eleven species of fungi new to the Kampinos National Park. They were found during the studies on wind-damaged areas after the forest was damaged in 2017. Two species new to Poland were described and illustrated (Nectria nigrescens and Strossmayeria basitricha). The current number of macromycetes taxa known from the Kampinos National Park has reached 1,637.

Keywords


Ascomycota; Basidiomycota; fungal biota; ecological disturbance; windfall

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Bernicchia, A., & Gorjón, S. P. (2010). Corticiaceae s. l. Edizioni Candusso.

Bresadola, J. (1903). Fungi polonici a cl. viro B. Eichler lecti [Polish fungi collected by Mr. B. Eichler]. Annales Mycologici, 1(1), 65–131.

Bujakiewicz, A. (2004). Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Babiogórski National Park]. In B. W. Wołoszyn, A. Jaworski, & J. Szwagrzyk (Eds.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza [Babia Góra National Park: Nature monograph] (pp. 215–257). Babiogórski Park Narodowy; Komitet Ochrony Przyrody PAN; Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Chachuła, P., Bodziarczyk, J., Gach, M., Siedlarczyk, E., Barczyk, M., & Ziółek, M. (2018). Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań [Diversity of mycobiota found in the fall–winter season in Pieniny National Park – Preliminary results]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 74(3), 181–193.

Christan, J. (2008). Die Gattung Ramaria in Deutschland. Monografie zur Gattung Ramaria in Deutschland mit Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Arten [The genus Ramaria in Germany. Monograph of genus Ramaria in Germany with determination key of European taxa]. IHW-Verlag.

Clemençon, H. (2009). Methods for working with macrofungi. Laboratory cultivation and preparation of larger fungi for light microscopy. IHW-Verlag.

Dominik, T. (1936). Materiały do flory grzybów mikroskopowych zachodniej Polski. Polska Akademia Umiejętności, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 70, 1–72.

Eichler, B. (1902). Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzecza. Pamiętnik Fizyograficzny, 17(3), 39–67.

Ellis, M. B., & Ellis, J. P. (1997). Microfungi on land plants: An identification handbook. The Richmond Publishing.

Gierczyk, B., & Kujawa, A. (2020). Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland). Acta Mycologica, 55(1), Article 5515. https://doi.org/10.5586/am.5515

Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A., Ślusarczyk, T., Pachlewski, T., Chachuła, P., & Domian, G. (2019). Macrofungi of the Bieszczady Mountains. Acta Mycologica, 54(2), Article 1124. https://doi.org/10.5586/am.1124

Gierczyk, B., Soboń, R., Pachlewski, T., & Ślusarczyk, T. (2018). Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. Acta Mycologica, 53(2), Article 1106. https://doi.org/10.5586/am.1106

Gierczyk, B., & Ślusarczyk, T. (2020). Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski [Contribution to the knowledge of the mycobiota of the Greater Poland]. Przegląd Przyrodniczy, 31(1), 3–83.

Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2019). XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej [24th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 30(2), 3–32.

Gryc, M. (2020). Helminthosporium caespitosum (Ellis & Barthol.) M. B. Ellis. Grzyby Puszczy Knyszyńskiej i okolic. Retrieved October 27, 2021, from https://grzyby-pk.pl/gat_h/gat_helminthosporium_caespitosum.php

Hirooka, Y., Rossman, A. Y., & Chaverri, P. (2011). A morphological and phylogenetic revision of the Nectria cinnabarina species complex. Studies in Mycology, 68, 35–56. https://doi.org/10.3114/sim.2011.68.02

Iturriaga, T., & Korf, R. P. (1990). A monograph of the discomycete genus Strossmayeria (Leotiaceae), with comments on its anamorph, Pseudospiropes (Dematiaceae). Mycotaxon, 36(2), 383–454.

Kałucka, I. (2009). Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Polish Botanical Society.

https://doi.org/10.5586/mb.2009.001

Karasiński, D. (2013). Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycologica, 48(1), 5–11. https://doi.org/10.5586/am.2013.001

Karasiński, D. (2016). Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Tom. 1. Charakterystyka mykobioty [Aphylloporoid fungi of the Kaszuby Landscape Park Vol. 1. Characteristics of the mycobiota]. Acta Botanica Cassubica, Monographiae, 7, 1–198.

Kowalski, T. (1997). Zamieranie pędów sosny [Pine shoots dieback]. Wydawnictwo Świat.

Kujawa, A., Gierczyk, B., Gryc, M., & Wołkowycki, M. (2019). Grzyby Puszczy Knyszyńskiej [Fungi of Knyszyńska Forest]. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las; Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Landry, J., & Labbé, R. (n.d.). Les champignons du Québec – Base de données de Mycoquébec [Fungi of Quebec – Mycoquébec database]. Retrieved October 27, 2021, from https://www.mycoquebec.org/

Łuszczyński, J. (1997). Interesting macromycetes found in the Kielce town (central Poland). Acta Mycologica, 32(2), 207–228. https://doi.org/10.5586/am.1997.017

Łuszczyński, J. (2004). Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts. In A. Brzeg & M. Wojterska (Eds.), Coniferous forest vegetation – Differentiation, dynamics and transformations (pp. 377–382). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Łuszczyński, J. (2007). Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Polish Botanical Society. https://doi.org/10.5586/mb.2007.001

Łuszczyński, J. (2008). Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Ma, R., Li, S.-N., Zhao, Y., Wang, M., Michailides, T. J., & Tian, C.-M. (2020). New species of Nectria and Thyronectria from Xinjiang, China. Phytotaxa, 433(4), Article 1. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.433.4.1

Östradius, L., & Knudsen, H. (2012). Psathyrella (Fr.) Quél. In H. Knudsen & J. Vesterholt (Eds.), Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera (2nd ed., pp. 692–728). Nordsvamp.

Quijada, L., Ribes, M., Negrín, R., & Beltrán-Tejera, E. (2017). Lignicolous species of Helotiales associated with major vegetation types in the Canary Islands. Willdenowia, 47, 271–291. https://doi.org/10.3372/wi.47.47310

Rogerson, C. T., & Samuels, G. J. (1993). Polyporicolous species of Hypomyces. Mycologia, 85(2), 231–272. https://doi.org/10.2307/3760461

Ruszkiewicz-Michalska, M., Bałazy, S., Chełkowski, J., Dynowska, M., Pawłowska, J., Sucharzewska, E., Szkodzik, J., Tkaczyk, C., Wilk, M., & Wrzosek, M. (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – New data. Acta Mycologica, 50(2), Article 1067. https://doi.org/10.5586/am.1067

Schroeter, J. (1908). Die Pilze Schlesiens II [Fungi of Silesia II]. J. U. Kern’s Verlag.

Sierota, Z. (2011). Gdy las choruje [When the forest is ill]. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Sierota, Z., Grodzki, W., & Szczepkowski, A. (2019). Abiotic and biotic disturbances affecting forest health in Poland over the past 30 years: Impacts of climate and forest management. Forests, 10(1), Article 75. https://doi.org/10.3390/f10010075

Szczepkowski, A., Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., & Kujawa, A. (2021). Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (central Poland): Part 4 – With particular emphasis on the species occurring on windthrown trees. Acta Mycologica, 56, Article 5610. https://doi.org/10.5586/am.5610

Ślusarczyk, T. (2019). Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego [Macromycetes of Gryżyna Landscape Park]. Przegląd Przyrodniczy, 30(1), 3–51.

Ślusarczyk, T. (2020). Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski północnej i zachodniej [Rare and endangered macromycetes of selected reserves in north and west Poland]. Przegląd Przyrodniczy, 31(2), 90–108.

Voglmayr, H., & Jaklitsch, W. M. (2017). Corynespora, Exosporium and Helminthosporium revisited – New species and generic reclassification. Studies in Mycology, 87, 43–76. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2017.05.001

Wergen, B. (2018). Handbook of Ascomycota. Vol. 1a. Pyrenomycetes s. l. mit 0–1fach septierten Sporen [Pyrenomycetes s. l. with 0–1 septate spores]. epubli.

Wojewoda, W. (1977). Podstawczaki (Basidiomycetes). Trzęsakowate (Tremellales). Uszakowate (Auriculariales). Czerwcogrzybowe (Septobasidiales) [Basidiomycetes. Tremellales. Auriculariales. Septobasidiales]. PWN.

Wojewoda, W. (2003). Checklist of Polish larger Basidiomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Zaniewski, P. T., Szczepkowski, A., Gierczyk, B., Kujawa, A., Ślusarczyk, T., & Fojcik, B. (2019). Pionowe zróżnicowanie bogactwa i składu gatunkowego myko-, lichen- i briobioty drzew powiatrołomowych w Kampinoskim Parku Narodowym [Vertical differentiation of the richness and species composition of the myco-, licheno-, and briobiota of windthrown trees in Kampinos National Park]. Sylwan, 163(12), 980–988. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019091
DOI: https://doi.org/10.5586/am.572

Journal ISSN:
  • 2353-074X (online)
  • 0001-625X (print; ceased since 2015)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society