The Lichen Biota of Pinus sylvestris Under the Impact of Some Stand-Related Factors: A Case Study from the South-Eastern Part of Żerków-Czeszewo Landscape Park (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Daria Zarabska-Bożejewicz, Krzysztof Kujawa

Abstract


A lichenological inventory was conducted in the pine stands in the south-eastern region of Żerków-Czeszewo Landscape Park. The aim of this study was to recognize the lichen species diversity on the bark of Pinus sylvestris by considering tree age and forest habitat type. In total, 26 species of lichenized fungi were found on the bark of P. sylvestris. The biota comprises common and widespread species in Poland. Tree age positively and significantly influenced the species richness on the bark of P. sylvestris. The suitability of the pine tree age for lichens evident as alpha diversity seemed to be independent from the habitat of the trees. The age of phorophytes strongly affected the presence of Hypocenomyce scalaris. Mixed fresh coniferous forests were characterized by higher beta- and gamma diversity compared to fresh coniferous forests. There was no correlation between the number of species per tree (alpha diversity) and diversification of species composition in relation to the distance between pines. The findings indicate that maintenance of a variety of phorophytes and age-diversified tree stands can prevent impoverishment of the lichen biota in the south-eastern part of Żerków-Czeszewo Landscape Park.

Keywords


lichenized fungi; species richness; pine; coniferous forest; west-central Poland

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Anderson, M. J. (2006). Distance-based tests for homogeneity of multivariate dispersions. Biometrics, 522(62), 245–253. https://doi.org/10.1111/j.1541-0420.2005.00440.x

Anderson, M. J., Ellingsen, K. E., & McArdle, B. H. (2006). Multivariate dispersion as a measure of beta diversity. Ecology Letters, 9, 683–693. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00926.x

Ardelean, I. V., Keller, C., & Scheidegger, C. (2015). Effects of management of lichen species richness, ecological traits and community structure in the Rodnei Maountains National Park (Romania). PLoS ONE, 10(12), Article e0145808. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145808

Bańkowski, J., Cieśla, A., Czerepko, J., Czępińska-Kamińska, D., Kliczkowka, A., Kowalkowski, A., Krzyżanowski, A., Mąkosa, K., Sikorska, E., & Zielony, R. (2003). Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik nr 1 do Zasad hodowli i użytkowania lasu wielofunkcyjnego [Forest site basics of silviculture. Attachment No. 1 to Principles of multifunctional forest silviculture and utilization]. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.

Chao, A., Ma, K. H., Hsieh, T. C., & Chiu, C.-H. (2016). SpadeR: Species-Richness Prediction and Diversity Estimation with R. Version 0.1.1. [Computer software]. https://CRAN.R-project.org/package=SpadeR

Cieśliński, S. (1997). Porosty [Lichens]. In R. Zielony (Ed.), Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Puszczy Kozienickiej. Monografia przyrodniczoleśna [Forest Promotional Complex “Lasy Puszczy Kozienickiej.” The nature and forestry monograph] (pp. 106–121). SGGW.

Cieśliński, S., Czyżewska, K., & Fabiszewski, J. (2006). Red list of the lichens in Poland. In Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, & Z. Szeląg (Eds.), Red list of plants and fungi in Poland (pp. 71–90). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Culberson, C. F., & Ammann, K. (1979). Standardmethode zur Dünnschichtchromatographie von Flechtensubstanzen [A standard method for thin layer chromatography of lichen substances]. Herzogia, 5, 1–24.

Diederich, P., Ertz, D., Stapper, N., Sérusiaux, E., Van den Broeck, D., van den Boom, P., & Ries, C. (2020). The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. Retrieved June 5, 2020, from http://www.lichenology.info

Dingová Košuthová, A., Svitková, I., Pišút, I., Senko, D., & Valachovič, M. (2013). The impact of forest management on changes in composition of terricolous lichens in dry acidophilous Scots pine forests. Lichenologist, 45(3), 413–425. https://doi.org/10.1017/S002428291300011X

Fałtynowicz, W. (1992). The lichens of Western Pomerania (NW Poland): An ecogeographical study. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Fałtynowicz, W. (2006). Porosty w lasach Polski – znaczenie, zagrożenie, ochrona [Lichens in Polish forests – Importance, threats, conservation]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 8(4), 193–200.

Fałtynowicz, W., & Kossowska, M. (2016). The lichens of Poland. A fourth checklist. Acta Botanica Silesiaca, Monographiae, 8, 3–122.

Fałtynowicz, W., & Tobolewski, Z. (1989). The lichenized Ascomycotina (Ascomycetes lichenisati) of the Kashuby Lake District in northern Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 34(3–4), 445–521.

Giordani, P., Brunialti, G., Bacaro, G., & Nascimbene, J. (2012). Functional traits of epiphytic lichens as potential indicators of environmental conditions in forest ecosystems. Ecological Indicators, 18, 413–420. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.12.006

Giordani, P., Brunialti, G., Calderisi, M., Malaspina, P., & Frati, L. (2018). Beta diversity and similarity of lichen communities as a sign of the times. Lichenologist, 50(3), 371–383. https://doi.org/10.1017/S0024282918000221

Glanc, K. (1965). Ugrupowania porostów epifitycznych w zespołach leśnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka pod Poznaniem [Epiphytic lichen communities in the forest associations of the experimental chief forestry of Zielonka near Poznań]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Glanc, K. (1995). Stan zbiorowisk epifitycznych porostów stwierdzonych w roku 1962 i 1993 na pniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w lasach Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka pod Poznaniem [The condition of epiphytic communities found in 1962 and 1993 on trunks of common pine (Pinus sylvestris L.) in forests of the Zielonka Experimental Forest Division near Poznań]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 80, 49–56.

Hammer, R., Harper, D. A. T., & Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1), Article 4.

Hauck, M. (2011). Site factors controlling epiphytic lichen abundance in northern coniferous forests. Flora, 206(2), 81–90. https://doi.org/10.1016/j.flora.2010.02.001

Hauck, M., & Runge, M. (2002). Stemflow chemistry and epiphytic lichen diversity in dieback-affetcted spruce forest of the Harz Mountains, Germany. Flora, 197(4), 250–261. https://doi.org/10.1078/0367-2530-00039

Hauck, M., & Spribille, T. (2005). The significance of precipitation and substrate chemistry for epiphytic lichen diversity in spruce-fir forests of the Salish Mountains, northwestern Montana. Flora, 200(6), 547–562. https://doi.org/10.1016/j.flora.2005.06.006

Institute of Meteorology and Water Management. (2020). Mapy klimatu Polski [Climate maps of Poland]. https://klimat.imgw.pl/pl/climate-maps/#Precipitation/Yearly/2015/1/Winter

Izydorek, I. (2010). Porosty (grzyby lichenizowane) Wysoczyzny Polanowskiej [The lichens (lichenicolous fungi) of Wysoczyzna Polanowska District]. Słupskie Prace Badawcze, 2010(7), 51–78.

Kabała, C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M., Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak, M., Uzarowicz, Ł., & Waroszewski, J. (2019). Polish Soil Classification, 6th edition – Principles, classification scheme, and correlations. Soil Science Annual, 70(2), 71–97. https://doi.org/10.2478/ssa-2019-0009

Kapusta, P., Szarek-Łukaszewska, G., & Kiszka, J. (2004). Spatial analysis of lichen species richness in a disturbed ecosystem (Niepolomice Forest, S Poland). Lichenologist, 36(3–4), 249–260. https://doi.org/10.1017/S0024282904014112

Kolanko, K. (2013). Porosty borów sosnowych w północno-wschodniej Polsce [Lichens in Scots pine forests in north-eastern Poland]. In I. Ciereszko, & A. Bajguz (Eds.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu [Biological diversity – From cell to ecosystem] (pp. 277–290). Agencja Wydawnicza EkoPress.

Kolanko, K., & Matwiejuk, A. (2001). Porosty Królowego Mostu i jego okolic w Puszczy Knyszyńskiej [Lichens of Królowy Most and its environs in Knyszyńska Forest (north-eastern Poland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 8, 237–244.

Kubiak, D. (2013). Znaczenie starodrzewu dla zachowania różnorodności porostów w lasach na przykładzie pozostałości Puszczy Mazowieckiej [The significance of old-growth forests in maintaining lichen diversity – An example from the remnants of the Mazovian Forest]. Leśne Prace Badawcze, 74(3), 245–255.

Kubiak, D., Biedunkiewicz, A., & Ejdys, E. (2015). Porosty kontynentalnego boru sosnowego świeżego w okolicy wsi Pluski na Pojezierzu Olsztyńskim [Lichens in continental Scots pine forest near the Pluski village in the Olsztyn Lakeland]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17(3), 106–118.

Kubiak, D., Osyczka, P., & Rola, K. (2016). Spontaneous restoration of epiphytic lichen biota in managed forests planted on habitats typical for temperate deciduous forest. Biodiversity and Conservation, 25(10), 1937–1954. https://doi.org/10.1007/s10531-016-1169-8

Marmor, L., Tõrra, T., Saag, L., Leppik, E., & Randlane, T. (2013). Lichens on Picea abies and Pinus sylvestris – From tree bottom to the top. Lichenologist, 45(1), 51–63. https://doi.org/10.1017/S0024282912000564

Masztalerz, M. (2014). Dwadzieścia lat Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego [Twenty years of Żerków-Czeszewo Landscape Park]. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 20(22), 119–125.

Motiejûnaitë, J., & Fałtynowicz, W. (2005). Effect of land-use on lichen diversity in the transboundary region of Lithuania and northeastern Poland. Ekologija, 34–43.

Nimis, P. L., & Martellos, S. (2017). ITALIC – The Information System on Italian Lichens. Version 5.0. http://dryades.units.it/italic

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E., & Wagner, H. (2019). VEGAN: Community Ecology Package. R Package Version 2.5.4 [Computer software]. https://CRAN.R-project.org/package=vegan

Orange, A., James, P. W., & White, F. J. (2001). Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen Society.

Pielech, R., & Malicki, M. (2014). Relacje między typem siedliskowym lasu a zbiorowiskiem roślinnym w warunkach górskich [Relationships between forest habitat types and phytosociological classification in mountain environment]. Sylwan, 158(9), 675–683.

R Core Team. (2018). The R project for statistical computing. https://www.R-project.org/

Regional Directorate of State Forests in Poznań. (2012). Interaktywna mapa RDLP w Poznaniu [Interactive map]. Retrieved May 15, 2017, from http://mapa.poznan.lasy.gov.pl/

Sevgi, E., Yilmaz, O. Y., Özyiğitoğlu, G. Ç., Tecimen, H. B., & Sevgi, O. (2019). Factors influencing epiphytic lichen species distribution in a managed Mediterranean Pinus nigra Arnold forest. Diversity, 11(4), Article 59. https://doi.org/10.3390/d11040059

Stefańska, E. (2006). Zmiany składu gatunkowego fitocenoz w przebiegu sukcesji wtórnej na siedlisku boru świeżego w Borach Dolnośląskich [Species composition changes during stand succession process on the mesic pine forest site in the Bory Dolnośląskie]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, 55, 105–117.

Stefańska-Krzaczek, E. (2012). Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian klasyfikacji mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec [Phytocoenoses of Scots pine forests on the background of changes in classification of mesotrophic sites in Bolesławiec Forest]. Leśne Prace Badawcze, 73(2), 107–119. https://doi.org/10.2478/v10111-012-0010-8

Svoboda, D., Peksa, O., & Veselá, J. (2010). Epiphytic lichen diversity in central European forests: Assessment of the effects of natural environmental factors and human influences. Environmental Pollution, 158(3), 812–819. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2009.10.001

Uchwała nr XXXVII/730/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2013 r. poz. 5747 [Resolution No. XXXVII/730/13 of the Sejmik of the Wielkopolska Province of September 30, 2013 on the establishment of Żerków-Czeszewo Landscape Park (Official Journal of the Wielkopolska Province, October 2013, item 5747)]. (2013). https://www.infor.pl/akt-prawny/U84.2013.179.0005747,uchwala-nr-xxxvii73013- sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-sprawie-utworzenia-zerkowsko- czeszewskiego-parku-krajobrazowego.html

Vellend, M., Verheyen, K., Flinn, K. M., Jacquemyn, H., Kolb, A., Van Calster, H., Peterken, G., Graae, B. J., Bellemare, J., Honnay, O., Brunet, J., Wulf, M., Gerhardt, F., & Hermy, M. (2007). Homogenization of forest plant communities and weakening of species–environment relationships via agricultural land use. Journal of Ecology, 95(3), 565–573. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2007.01233.x

Wilkoń-Michalska, J., Lipnicki, L., Nienartowicz, A., & Deptuła, M. (1998). Rola porostów w funkcjonowaniu borów sosnowych [The role of lichens in functioning of pine forests]. In K. Czyżewska (Ed.), Różnorodność biologiczna porostów [Lichen biological diversity] (pp. 103–121). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wolseley, P. A., Stofer, S., Mitchell, R., Truscott, A.-M., Vanbergen, A., Chimonides, J., & Scheidegger, C. (2006). Variation of lichen communities with landuse in Aberdeenshire, UK. Lichenologist, 38(4), 307–322. https://doi.org/10.1017/S0024282906006190

Zajączkowski, G., Jabłoński, M., Jabłoński, T., Kowalska, A., Małachowska, J., & Piwnicki, J. (2019). Raport o stanie lasów w Polsce 2018 [Report on the condition of forests in Poland in 2018]. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zalewska, A., Fałtynowicz, W., Krzysztofiak, A., Krzysztofiak, L., & Picińska-Fałtynowicz, J. (2004). Porosty Puszczy Rominckiej [Lichens of Romincka Primeval Forest]. Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”.

Zaniewski, P. T., Bernatowicz, A., Kozub, Ł., Truszkowska, E., Dembicz, I., & Wierzbicka, M. (2014). Traditionally managed patch of Cladonia-Scots pine forest in the Biebrza valley – Specifity of the protected forest community shaped by human activity. Ecological Questions, 20, 45–52. https://doi.org/10.12775/EQ.2014.015

Zarabska, D. (2009). Lichenobiota dębów w aspekcie możliwości ich wykorzystania w biondykacji [Oak lichens and their use in bioindication studies]. Leśne Prace Badawcze, 70(4), 419–427. https://doi.org/10.2478/v10111-009-0041-y
DOI: https://doi.org/10.5586/am.562

Journal ISSN:
  • 2353-074X (online)
  • 0001-625X (print; ceased since 2015)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society