New Record of Macrofungi for the Mycobiota of the Cieszyn Municipality (Polish Western Carpathians) Including New Species to Poland

Piotr Chachuła, Marek Fiedor, Ryszard Rutkowski, Aleksander Dorda

Abstract


In this paper, we present the results of mycological research carried out between 2015 and 2018 in the Cieszyn township, in the Silesian Foothills (Outer Western Carpathians). The list of 417 species of macrofungi from the Cieszyn area reported in our previous study, has been expanded further by the addition of 37 taxa found in the current study. Among these, the following deserve special attention: fungi that are new to Poland’s mycobiota (six species: Bryoscyphus dicrani, Discina martinii, Elaphomyces aculeatus, Tuber brumale, T. foetidum, and Russula cerea), taxa subject to legal protection (four species: Disciotis venosa, Grifola frondosa, Mitrophora semilibera, and Sparassis brevipes), as well as fungi that are rare in Poland, included in national or regional red lists, and in the registers of rare and endangered species (24 species including Amanita echinocephala, Arrhenia retiruga, A. spathulata, Catinella olivacea, Elaphomyces maculatus, Hygrophorus discoxanthus, Ophiocordyceps entomorrhiza, Pluteus diettrichii, Tuber aestivum, and T. fulgens). This paper presents the distribution and location of 32 species of fungi along with a short description and illustration of the macro- and micromorphological features of select species and their habitats.

Keywords


Ascomycota; Basidiomycota; hypogeous fungi; mycorrhizal fungi; parasitic fungi; saprotrophic fungi

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Bałazy, S. (1982). Supplementary notes to the biology of Cordyceps entomorrhiza (Dicks. ex Fr.) Link and the morphology of its conidial stages. Acta Mycologica, 18(2), 231–238. https://doi.org/10.5586/am.1982.019

Beczała, T. (2016). Naparstniczka stożkowata Verpa conica nowym gatunkiem grzyba dla Pogórza Cieszyńskiego [Verpa conica, a new fungus species for the Cieszyn Foothills]. Przyrodnik Ustroński, 15, 97–98.

Chachuła, P., Dorda, A., Fiedor, M., & Rutkowski, R. (2015). Grzyby Cieszyna [Fungi of Cieszyn]. Urząd Miejski w Cieszynie.

Chachuła, P., Rutkowski, R., & Mleczko, P. (2018). Presence and distribution of the rare ascomycete Stromatinia rapulum (Bull.: Fr.) Boud. (Sclerotiniaceae, Helotiales) in Central Europe with new localities from Poland. Nova Hedwigia, 106(3–4), 427–440. https://doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2017/0443

Chmiel, M. A. (2006). Checklist of Polish larger Ascomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Clemençon, H. (2009). Methods for working with macrofungi: Laboratory, cultivation and preparation of larger fungi for light microscopy. IHW-Verlag.

Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A., Ślusarczyk, T., Pachlewski, T., Chachuła, P., & Domian, G. (2019). Macrofungi of the Bieszczady Mountains. Acta Mycologica, 54(2), Article 1124. https://doi.org/10.5586/am.1124

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Kujawa, A., & Chachuła, P. (2018). Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań [Fungi of the projected Turnicki National Park and it’s buffer zone – preliminary research results]. In M. D. Boćkowski (Ed.), Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim [The projected Turnicki National Park. The state of natural values after 35 years from the Park’s first project] (pp. 176–227). Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

Hagara, L. (2014). Ottova Encyklopedie Hub [Otto’s Encyclopedia of Fungi]. Ottovo Nakl. s.r.o.

Halama, M., & Romański, M. (2010). Grzyby makroskopijne (macromycetes). In L. Krzysztofiak (Ed.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego [Myxomycetes, Fungi and Bryophyta of the Wigierski National Park] (pp. 87–201). Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”.

Halama, M., Świerkosz, K., & Chachuła, P. (2017). Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Basidiomycota) w Sudetach Środkowych [The first record of the rooting poison pie Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Basidiomycota) in the Central Sudetes]. Przyroda Sudetów, 20, 113–120.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (2000). Nordic macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Nordsvamp.

Karasiński, D., Kujawa, A., Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., & Szczepkowski, A. (2015). Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Kampinos National Park]. Kampinoski Park Narodowy.

Kasprowska, K., & Ciborowski, T. (2010). Zarys budowy geologicznej oraz wykorzystanie surowców skalnych na Pogórzu Cieszyńskim [Outline of geology and the use of rock resources in the Cieszyn Foothills]. In M. Szelerewicz & J. Urban (Eds.), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego [Proceedings of the 44th Speleology Symposium] (pp. 9–17). Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Kirk, P. M., & Spooner, B. M. (1984). An account of the Fungi of Arran, Gigha and Kintyre. Kew Bulletin, 38(4), 503–597. https://doi.org/10.2307/4108573

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2008). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp.

Knutsson, T. (2005). Två dåligt kända mossparasiter i den svenska svampfloran, Lamprospora carbonicola och Bryoscyphus dicrani [Two new species of bryoparasitic ascomycetes in Sweden – Lamprospora carbonicola and Bryoscyphus dicrani]. Svensk Mykologisk Tidskrift, 26(1), 52–55.

Komsta, Ł. (2016). Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych [ATPOL geobotanical grid revisited – a proposal of coordinate conversion algorithms]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E – Agricultura, 71(1), 31–37.

Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland]. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krotoski, T. (2009). Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowa na Pogórzu Cieszyńskim [Protected and rare species of macrofungi of Jesieniowa Mountain of the Cieszyn Foothill]. Natura Silesiae Superioris, 12, 33–44.

Kujawa, A. (2018). Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej (wersja bazy: styczeń 2018) [The literature of the Polish macromycetes (database version: January 2018)]. Atlas grzybów Polski [Mushrooms and Fungi of Poland]. http://www.grzyby.pl/ grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm

Kujawa, A., & Gierczyk, B. (2011). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008 [Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2008]. Przegląd Przyrodniczy, 22(1), 17–83.

Kujawa, A., Gierczyk, B., & Ślusarczyk, T. (2018). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych [Register of protected and endangered fungi species]. https://grzyby.pl/ rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm

Ławrynowicz, M. (1988). Workowce (Ascomycetes). Jelaniakowe (Elaphomycetales), Truflowe (Tuberales). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; PWN.

Ławrynowicz, M. (2009). Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. Anales del Jardín Botánico de Madrid, 66(S1), 145–149. https://doi.org/10.3989/ajbm.2227

Ławrynowicz, M., Krzyszczyk, T., & Fałdziński, M. (2008). Occurrence of black truffles in Poland. Acta Mycologica, 43(2), 143–151. https://doi.org/10.5586/am.2008.018

Łuszczyński, J. (2007). Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Polish Botanical Society. https://doi.org/10.5586/mb.2007.001

Minter, D. (2013). Elaphomyces aculeatus. The Global Fungal Red List Initiative. Retrieved April 5, 2018, from http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/206042/

Miśkiewicz, A. (2000). Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in the Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycologica, 35(2), 197–216. https://doi.org/10.5586/am.2000.021

Montecchi, A., & Sarasini, M. (2000). Funghi Ipogei d’Europa [Hypogeous fungi of Europe]. Centro Studi Micologici, Associazione Micologica Bresadola.

Nita, J., & Bujakiewicz, A. (2004). Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce [New localities of rare and threatened species of macrofungi in the Wielkopolska region]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria B, Botanika, 53, 29–38.

Orczán, K. A., Turunen, O., Merényi, Z., Rudnóy, S., Bratek, Z., & Shamekh, S. (2010). Tuber foetidum found in Finland. Mycotaxon, 114(1), 127–133. https://doi.org/10.5248/114.127

Paz, A., Bellanger, J. M., Lavoise, C., Molia, A., Ławrynowicz, M., Larsson, E., Ibarguren, I. O., Jeppson, M., Læssøe, T., Sauve, M., Richard, F., & Moreau, P. A. (2017). The genus Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales): A ribosomal DNA-based phylogeny and revised systematics of European “deer truffles”. Persoonia, 38, 197–239. https://doi.org/10.3767/003158517x697309

Paz, A., Vidal, J. M., Lavoise, C., & Moreau, P. A. (2016). Revisión taxonómica del género Octaviania (Boletales) en Europa [Taxonomic revision of the genus Octaviania (Boletales) in Europe]. Boletín Micológico de FAMCAL, 11, 101–138.

Petersen, R. H., Borovička, J., Segovia, J. R., & Hughes, K. W. (2015). Transatlantic disjunction in fleshy fungi. II. The Sparassis spathulata – S. brevipes complex. Mycological Progress, 14, Article 30. https://doi.org/10.1007/s11557-015-1049-8

Piątek, M. (2001). Grzyby workowe polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides [Ascomycota from the Polish Carpathians and their foreland. 1. Catinella olivacea and Rutstroemia bulgarioides]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 8, 251–255.

Ronikier, A. (2012). Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) [Regulation of the Minister of Environment dated November 9, 2014 on the legally protected fungi (Journal of Laws, 2014, item 1408)]. (2014). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20140001408

Rudawska, M., & Leski, T. (2013). Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów [Mycorrhizal symbiosis of different species of elms]. In A. Biedunkiewicz & M. Dynowska (Eds.), Abstracts of lectures and posters of the 56th Congress of the Polish Botanical Society (pp. 141–142). Wydawnictwo Mantis.

Rutkowski, R., Chachuła, P., Fiedor, M., & Beczała, T. (2014). Grzyby i śluzowce [Fungi and Mycetozoa]. In R. W. Mysłajek (Ed.), Monografia przyrodnicza Góry Bucze [Monograph of the Bucze Mountains] (pp. 29–35). Gmina Brenna.

Sagara, N., Ooyama, J., & Koyama, M. (2008). New causal animal for the growth of Hebeloma radicosum (Agaricales): Shrew, Sorex sp. (Mammalia, Insectivora). Mycoscience, 49(3), 207–210. https://doi.org/10.1007/s10267-008-0407-7

Sagara, N., Senn-Irlet, B., & Marstad, P. (2006). Establishment of the case of Hebeloma radicosum growth on the latrine of the wood mouse. Mycoscience, 47(5), 263–268. https://doi.org/10.1007/s10267-006-0303-y

Schroeter, J. (1889). Die Pilze Schlesiens [The fungi of Silesia]. J. U. Kern’s Verlag. https://doi.org/10.5962/bhl.title.45927

Skirgiełło, A., & Wosińska, A. (1963). O rozmieszczeniu jeleniaków (Elaphomyces) w Polsce [Elaphomyces distribution in Poland]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.5586/mb.1963.008

Snowarski, M. (2018). Atlas grzybów Polski [Mushrooms and fungi of Poland]. https://www.grzyby.pl/

van Vooren, N. (2015). Gyromitra martinii (Pezizales), une espèce du sud de l’Europe? [Gyromitra martinii (Pezizales), a species of Southern Europe?]. Bulletin Semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, 47, 21–26.

Vidal, J. M., Alvarado, P., Loizides, M., Konstantinidis, G., Chachuła, P., Mleczko, P., Moreno, G., Vizzini, A., Krakhmalnyi, M., Paz, A., Cabero, J., Kaounas, V., Slavova, M., Moreno-Arroyo, B., & Llistosella, J. (2019). A phylogenetic and taxonomic revision of sequestrate Russulaceae in mediterranean and temperate Europe. Persoonia, 42, 127–185. https://doi.org/10.3767/persoonia.2019.42.06

Wang, Z., Binder, M., Dai, Y. C., & Hibbett, D. S. (2004). Phylogenetic relationships of Sparassis inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA and RNA polymerase sequences. Mycologia, 96, 1015–1029. https://doi.org/10.1080/15572536.2005.11832902

Wojewoda, W. (1991). Pierwsza czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) zagrożonych w polskich Karpatach [First red list of treatened macrofungi in the Polish Carpathians]. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, 18, 239–261.

Wojewoda, W. (2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W., & Ławrynowicz, M. (2006). Red list of the macrofungi in Poland. In Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, & Z. Szeląg (Eds.), Red list of plants and fungi in Poland (pp. 53–70). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.