Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland)

Agnieszka Salamaga, Dominika Ślusarczyk

Abstract


The paper contains preliminary results of mycological research conducted in the Białaczów forest reserve, situated at the Wzgórza Opoczyńskie Upland. There are only data on macromycetes at this area. The occurrence of 167 species of macrofungi has been documented on the background of variety of tree stand and habitats. In July 2011 a heavy wind storm destroyed the tree stand and devastated the reserve. Now the area is in course of natural renovation. The data presented in the paper could be used as comparative fungal material concerning qualitative and quantitative changes.

Keywords


macrofungi; mycological research; rare species; protected area

Full Text:

PDF

References


Adamczyk J. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian szaty roślinnej. Parki nar. i Rez. Przyr. 26 (2): 3-16

Breitenbach J., Kränzlin F.1984. Pilze der Schweiz I (Ascomyceten). Mykologia, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. 1986. Pilze der Schweiz II (Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes). Mykologia, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F.1991. Pilze der Schweiz III (Strobilomycetaceae und Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae). Mykologia, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F.1995. Pilze der Schweiz IV (Entolonataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae). Mykologia, Luzern.

Breitenbach J., Kränzlin F. 2000. Pilze der Schweiz (Cortinariaceae). Mykologia, Luzern.

Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. (In:) B. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds). Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89.

Domański S. 1965. Flora Polska. Grzyby (Fungi) 2: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowe (Aphyllophorales), Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN, Warszawa.

Flisińska Z. 2004. Fungi in the Lublin Region. Macromycetes (Basidiomycetes) 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 530 pp.

Galli R. 1996. Le Russule. Atlante praticomonografico per la determinazione. Edinatura, Milan.

Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Pachlewski T., Snowarski M., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Macrofungi of the Polish Bieszczady Mountains. Part. I. Parki nar. i Rez. Przyr. 28 (3): 3-100.

Index Fungorum, retrieved 10.12.2012 at www.indexfungorum.org

Jülich W. 1984. Die Nichtbläterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze (Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes). Kleine Kryptogamenflora II b/1. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.

Karasiński D. 2009. Macrofungi of the „Ochojec” Nature Reserve. (In:) J.B. Parusel (ed.). Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103.

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 257-260.

Knudsen H., Vesterholt J. (eds). 2008. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen, 557 pp.

Kujawa A. 2012. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej. (In:) M. Snowarski (ed.). Atlas grzybów Polski. Retrieved 15.12.2012, from the database at http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm [in Polish].

Ławrynowicz M. 1973. Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej. Acta Mycol. 9 (2): 146-199.

Ławrynowicz M. 1989. Chorology of the European Hypogeous Ascomycetes. I. Elaphomycetales. Acta Mycol. 25 (1): 3-41.

Ławrynowicz M. 1990. Chorology of the European Hypogeous Ascomycetes. II. Tuberales. Acta Mycol. 26 (1): 7-75.

Ławrynowicz M. 2002. Grzyby. (In:) J.K. Kurowski (ed.). Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 36-38.

Miśkiewicz A. 2000. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35 (2): 197-216.

Moser M. 1978. Die Röhrlinge und Blätterpilze (Polyporales, Boletaes, Agaricales, Russulales). Kleine Kryptogamenflora II b/2. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.

Nespiak A. 1981. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 14: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bedłkowe (Agaricales), Zasłonakowatwe (Cortinariaceae), Zasłonak II (Cortinarius II). PWN, Warszawa – Kraków.

Nespiak A. 1990. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 19: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bedłkowe (Agaricales), Zasłonakowate (Cortinariaceae), Strzępiak (Inocybe). PWN, Warszawa – Kraków.

Noordeloos M.E., Kuyper T.W., Vellinga E.C. (eds). 2001. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 5 Agaricaceae. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 169 pp.

Noordeloos M.E., Kuyper T.W., Vellinga E.C. (eds). 2005. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 6. Taylor & Francis Group, 226 pp.

Operat Urządzeniowy lasu Leśnictwa Białaczów 1998.

Rąkowski G. (ed.). 2006. Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 168 pp.

Skirgiełło A. 1960. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 1: Podstawczaki (Basidiomycetes), Borowikowe (Boletales) PWN, Warszawa.

Skirgiełło A. 1991. Flora Polski. Grzyby (Mycota) 10: Podstawczaki (Basidiomycetes), Gołąbkowe (Russulales), Gołąbkowate (Russulaceae), Gołąbek (Russula). PWN, Warszawa – Kraków.

Skirgiełło A. 1998. Flora Polski. Grzyby (Mycota) 15: Podstawczaki (Basidiomycetes), Gołąbkowe (Russulales), Gołąbkowate (Russulaceae) II, Mleczaj (Lactarius). PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.

Szczepkowski A., Chachuła P. 2010. Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Parki Nar. i Rez. Przyr. 29 (1): 93-121.

Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131.

Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 812 pp.

Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 53-70.