Microfungi of the Tatra Mts. 6. Fungus-like organisms: Albuginales, Peronosporales and Pythiales

Wiesław Mułenko, Monika Kozłowska, Kamila Bacigálová, Urszula Świderska-Burek, Agata Wołczańska

Abstract


A list and the distribution of Oomycota species in the Tatra Mts (Western Carpathian Mts) are presented. Revised herbarium vouchers and literature data were used for analysis. Thirty two species of oomycetes on fifty seven plant species were noted in the area, including two species of the order Albuginales (genera: Albugo and Pustula, on nine plant species), 29 species of the order Peronosporales (genera: Bremia, Hyaloperonospora, Peronospora and Plasmopara, on 49 plant species), and one species of the order Pythiales (genus: Myzocytium, on one species of algae). Twenty nine species were collected on the Polish side of the Tatra Mts and ten species were collected on the Slovak side. The oomycetes were collected at 185 localities.

Keywords


microfungi; distribution; Oomycota; Western Carpathians; Poland; Slovakia

Full Text:

PDF

References


Adamska I. 2001. Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Słowiński National Park (NW Po¬land). II. Acta Mycol. 36 (1): 31-65.

Bacigálová K. 1999. Microscopic phytopathogenic fungi in High Tatra Mts. I. Štúdie o Tatranskom Národ¬nom Parku 4 (37): 4170 (in Slovak with English summary).

Bacigálová K., Mułenko W., Wołczańska A. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 1. Taphrinales. Pol. Bot. J. 50 (2): 185-207.

Choi Y.J., Thines M., Piątek M., Shin H.D. 2012. Morphological evidence supports the existence of multiple species in Pustula (Albuginaceae, Oomycota). Nova Hedwigia 94: 181-192. http://dx.doi.org/10.1127/0029-5035/2012/0094-0181

Constantinescu M. 1991. An annotated list of Peronospora names. Thunbergia 15:1-110.

Danilkiewicz M. 1987. Parasitic fungi of river Bug valley. Acta Mycol. 23 (2): 37-80 (in Polish with English abstract and summary).

Hazslinszky F. 1864. Beiträge zur Kenntnis der Karpathenflora IX. Brandpilze. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 14: 169-190.

Holmgren P. K., Holmgren N. H., Barnett L. C. 1990. Index Herbariorum. Part I: The herbaria of the world. Ed. 8. Regnum Veg. 120: 1-693.

Index Fungorum, retrieved 2013-04-17 from http://www.indexfungorum.org/.

Kadłubowska J. 1999. Rare species of fungi parasiting on algae. II. Parasites of Desmidiaceae. Acta Mycol. 34 (1): 51-54.

Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth, Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th Edition. CABI International.

Kochman J., Majewski T. 1970. Glonowce (Phycomycetes), wroślikowe (Peronosporales). (In:) J. Koch¬man, A. Skirgiełło (eds). Flora polska, Grzyby (Mycota) 4. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War¬szawa.

Krupa J. 1886. Zapiski mykologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr. Kosmos 11: 370-399.

Krupa J. 1888. Zapiski mykologiczne z okolic Lwowa i z Podtatrza. Spraw. Komis. Fizjogr. 22: 12-47.

Kućmierz J. 1968. A contribution to the knowledge of parasitic fungi of the Tatra Mts. Fragm. Florist. Geobot. 14 (2): 243-250 (in Polish with English summary).

Kućmierz J. 1973. The parasitic fungi in the Ojców National Park. Ochrona Przyrody 38: 155-211 (in Pol¬ish with English summary).

Kućmierz J. 1977. Investigation on the parasitic fungi from the Pieniny Mts. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 52: 1-142 (in Polish with English and Russian summary).

Ławrynowicz M., Bujakiewicz A., Mułenko W. 2004. Mycocoenological studies in Poland. 1952-2002. Monogr. Bot. 93: 1-102.

Majewski T. 1967. Contribution to the mycoflora of parasiting fungi in the Kampinos Forests. Acta Mycol. 3: 115-151 (in Polish with English summary).

Majewski T. 1971. Parasitic fungi of the Białowieża National Park against the background of the myco¬flora of Poland (Peronosporales, Erysiphales, Uredinales, Ustilaginales). Acta Mycol. 7: 299-388 (in Polish with English summary).

Marhold K., Hindák F. (eds). 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, pp. 687. Veda, Bratislava.

Mirek Z., Głowaciński Z., Klimek K., Piękoś-Mirkowa H. (eds) 1996. Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 787 pp. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane (in Polish with English summaries).Microfungi of the Tatra Mts. 6.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Moesz G. 1930. Pilze aus dem Norden Ungarns. Folia Cryptog. 1 (7): 795-816.

Müller J. 1980. Contribution towards the knowlwdge of rusts, smuts and downy mildew in High Tatras. Biologia (Bratislava) 35 (7): 497-504 (in Czech with Russian summary and English abstract).

Mułenko W. 1988a. The microscopic pathogenic fungi of the Łęczna-Włodawa Lake District. I. The occurrence of pathogenic fungi in plant communities and theirs phenology. Acta Mycol. 24 (1): 3-49 (in Polish with English summary).

Mułenko W. 1988b. The microscopic pathogenic fungi of the Łęczna-Włodawa Lake District. II. Acta Mycol. 24 (2): 125-171 (in Polish with English summary).

Mułenko W., Bacigálová K. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 2. Pseudocercosporella tatrensis sp. nov. on Aconitum firmum subsp. firmum from Poland. Pol. Bot. J. 50 (2): 209-212.

Mułenko W., Bacigálová K., Kozłowska M. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 4. Melampsoridium hiratsukanum (Urediniomycetes). Pol. Bot. Stud. 22: 399-405.

Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska U., Mamczarz M. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 5. Plasmopara representatives on the species of Geranium. Biologia (Bratislava) 63 (3): 302-306.

Mułenko W., Kozłowska M., Sałata B. 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity of the Tatra National Park. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 68 pp.

Mułenko W., Sałata B., Wołczańska A. 1995. Mycological notes from the Tatra National Park. II. Acta Mycol. 30 (1): 65-79.

Mułenko W., Wołczańska A., Bacigálová K. 2006. Taphrinales (Ascomycota) in the Tatra Mountains. Analysis of occurrence. (In:) Z. Mirek, B. Godzik (eds). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 2005. Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Vol. II. Nauki Biologiczne. Kraków-Zakopane 2006: 29-33. Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego (in Pol¬ish with English summary).

Namysłowski B. 1914. Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny. Pam. Fizjogr. 22: 1-151.

Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H. 2004. Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wydawnictwo Górskie, Poronin, pp. 1555.

Picbauer R. 1933. Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam. VII. Práce Morav. Přír. Společn. 8 Centralbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, Nederlands.

Romaszewska-Sałata J., Sałata B., Mułenko W. 1986. On some interesting representatives of Peronospo¬rales and Erysiphales collected recently in Poland. Folia Soc. Sci. Lubl., Biologia 28 (1): 11-18 (in Polish with English and Russian summaries).

Rouppert K. 1912. Pilze aus der Tatra und den Westlichen Beskiden. Spraw. Komis. Fizjogr. 46: 80-100 (in Polish with German summary).

Ruszkiewicz-Michalska M. 2006. Phytoparasitic micromycetes in plant communities of the Wyżyna Częstochowska Upland. Monogr. Bot. 96: 1-140 (in Polish with English summary).

Sałata B., Mułenko W. 1996. Microscopic phytopathogenic fungi. (In:) Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa (eds). Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 393-404. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane-Kraków (in Polish with English summary).

Sałata B., Romaszewska-Sałata J., Mułenko W. 1984. Mycological notes from the Polish Tatra National Park. Acta Mycol. 20(1): 13-21 (in Polish with English abstract).

Saharan G. S., Verna P. R. Noshaat N. J. 1997. Monograph on downy mildew of crucifers. Technical Bul¬letin – Agriculture and Agri-Food, Canada, 208. pp.

Skalický V. 1983. The revision of species of the genus Peronospora on host plant of the family Rosaceae with respect to Central European species. Folia Geobot. Phytotax. 18: 71-101.

Starmachowa B. 1963. Les champignons parasitaires des Tatras. Monogr. Bot. 15: 153-294 (in Polish with French summary).

Stec-Rouppertowa W. 1936. Zapiski mikologiczne. Spraw. Komis. Fizjogr. 70: 149-172.

Szulczewski J. W. 1930. Die Gallen des polnischen Tatragebriges. Spraw. Komis. Fizjogr. 64: 1-11 (in Pol¬ish with German summary).Thines M., Spring O. 2005. A revision of Albugo (Chromista, Peronosporomycetes). Mycotaxon 92: 443-458.

Urban Z. 1952. Hrdze a sneti v Temnosmrečinovej doline vo Vysokých Tatrách. Slovenská Akadémie Vied a Umeni, Bratislava (in Czech with Russian summary).

Voglmayr H., Fatehi J., Constantinescu O. 2006. Revision of Plasmopara (Chromista, Peronosporales) parasitic on Geraniaceae. Mycol. Res. 110: 633-645. http://dx.doi.org/10.1016/j.mycres.2006.03.005

Vološčuk I. (ed.). 1994. Tatranský Národný Park. Biosférická rezervácia. Vyd. GRADUS, Martin.

Wołczańska A., Mułenko W., Oklejewicz K., Bacigálová K. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 3. Spermosporina gymnadeniae – new species for Slovakia and new records in Poland. Biologia 63(1): 50-52.

Wróblewski A. 1918. Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Westgaliziens. Spraw. Komis. Fizjogr. 52: 122-127 (in Polish with German summary).

Wróblewski A. 1920. Grzyby zbioru Józefa Krupy. Spraw. Komis. Fizjogr. 53-54: 83-94.

Wróblewski A. 1922a. Les champignons recueillés par J. Krupa. Kosmos 47 (1-3): 39-51 (in Polish with French summary).

Wróblewski A. 1922b. Wykaz grzybów zebranych w latach 1913-1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschod¬nich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredi¬nales i Basidiomycetes. Spraw. Komis. Fizjogr. 55-56: 1-50.

Wróblewski A. 1925. Champignons recueillis par M. Raciborski dans les environs de Cracovie et dans le Tatra en 1883 et 1890. Acta Soc. Bot. Pol. 3 (1): 29-41 (in Polish with French summary).