Fungi inhabiting the aboveground organs of downy willow (Salix lapponum L.) and swamp willow (Salix myrtilloides L.)

Ewa Dorota Zalewska, Magdalena Pogorzelec, Ewa Dorota Król, Artur Serafin

Abstract


The species of downy willow (Salix lapponum) and swamp willow (Salix myrtilloides) are extremely rare relicts among all members of the genus Salix. In Poland, they occur only in the eastern part of the Karkonosze Mountains, Masurian Lake District, and Polesie Lubelskie area. A huge threat to both species is the drainage of peat bogs and their excessive exploitation as well as diseases caused by bacteria and fungi. The present study aimed identify fungal species colonizing the aboveground organs of plants with disease symptoms and to indicate which species may pose a threat towards S. lapponum and S. myrtilloides growing under natural conditions. This research was conducted in Polesie National Park as a part of a research project by the Ministry of Science and Higher Education. Plant health assessments were carried out in natural habitats, while aboveground organs with disease symptoms were collected for laboratory mycological analysis. Colletotrichum salicis (teleomorph Glomerella salicis), Coniothyrium concentricum, Cylindrosporium salicinum, Phomopsis spp., Truncatella angustata, and Cytospora chrysosperma (teleomorph Valsa sordida) were the fungal species most frequently isolated from leaves and shoots of both willow species. The above-mentioned fungi are dangerous plant pathogens from the family Salicaceae. There were no obligatory parasites or monophagous pathogens on the aboveground organs of downy or swamp willow. Obligatory parasites may indicate a markedly low population of host plants in Polish conditions.

Keywords


Salix; mycological analysis; pathogenic fungi

Full Text:

PDF

References


Kruszelnicki J. Salix lapponum L. (wierzba lapońska). In: Kaźmierczakowa R, Zarzycki K, editors. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Instytut Botaniki PAN; 2001. p. 73–75.

Chlebicki A. Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants. Warszawa: Polish Botanical Society; 2002. (Monographiae Botanicae; vol 90). https://doi.org/10.5586/mb.2002.001

Podbielkowski Z. Fitogeografia części świata. Tom I. Europa, Azja, Afryka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002.

Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006.

Pogorzelec M, Banach-Albińska B, Serafin A. Szczurowska A. Population resources of an endangered species Salix lapponum L. in Polesie Lubelskie region (eastern Poland). Acta Agrobot. 2014;67(4):81–86. https://doi.org/10.5586/aa.2014.043

Serafin A, Pogorzelec M, Banach B, Mielniczuk J. Habitat conditions of the endangered species Salix myrtilloides in eastern Poland. Dendrobiology. 2015;73:55–64. https://doi.org/10.12657/denbio.073.006

Kaźmierczakowa R, Bloch-Orłowska J, Celka Z, Cwener A, Dajdok Z, Michalska-Hejduk D, et al. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN; 2016.

Pogorzelec M, Bronowicka-Mielniczuk U, Banach B, Szczurowska A, Serafin A. Relict boreal willows (Salix lapponum and Salix myrtilloides) as an element of phytocoenoses overgrowing the water bodies in eastern Poland. Appl Ecol Environ Res. 2014;12(2):441–456. https://doi.org/10.15666/aeer/1202_441456

Głębocka K, Pogorzelec M. Genetic diversity of the Salix lapponum L. population intended as a source of material for reintroduction. Dendrobiology. 2017;78:136–145. https://doi.org/10.12657/denbio.078.013

Phillips DH, Burdekin DA. Diseases of forest and ornamental trees. London: MacMillan; 1982. https://doi.org/10.1007/978-1-349-06177-8

Remlein-Starosta D. Choroby roślin energetycznych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2007;47(4):351–357.

Dłużniewska J. Występowanie chorób powodowanych przez grzyby na wierzbie (Salix viminalis L.) w zależności od wieku roślin. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2011;51(3):616–619.

Dłużniewska J. Occurrence of fungal diseases on willow (Salix sp.) plantations of different age. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2012;52(4):988–990.

Orlikowski L, Wojdyła A. Choroby ozdobnych drzew liściastych. Kraków: Plantpress; 2010.

Damm U, Cannon PF, Woudenberg JHC, Crous PW. The Colletotrichum acutatum species complex. Stud Mycol. 2012;73:37–113. https://doi.org/10.3114/sim0010

Okorski A, Pszczółkowska A, Sulima P, Paukszto Ł, Jastrzębski JP, Przyborowski J, et al. First report of willow anthracnose caused by Colletotrichum salicis in Poland. Plant Dis. 2018;102(10):2036. https://doi.org/10.1094/PDIS-12-17-2023-PDN

Pyatt FB. Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. – a common pathogen of Salix spp. in the Skaftafellsheidi region of Iceland. Int J Environ Stud. 1984;22:249–254. https://doi.org/10.1080/00207238408710125

Ostry M, Ramstedt M, Newcombe G, Steenacherset M. Diseases of poplars and willows. In: Isebrands IG, Richardson J, editors. Poplars and willows: trees for society and environment. Boston, MA: CABI; 2014. p. 443–458. https://doi.org/10.1079/9781780641089.0443

Adamska I. Grzyby pasożytnicze dla roślin z rodzajów Betula L. i Salix L. Acta Agrobot. 2005;58(2):417–428. https://doi.org/10.5586/aa.2005.067

Remlein-Starosta D, Nijak K. Najważniejsze choroby i szkodniki wierzby uprawianej na cele energetyczne i możliwości ich ograniczania. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin. 2010;50(2):977–986.

Bennett CM, Aime MC, Newcombe G. Molecular and pathogenic variation within Melampsora on Salix in western North America reveals numerous cryptic species. Mycologia. 2011;103:1004–1018. https://doi.org/10.3852/10-289

Ciszewska-Marciniak J, Jędryczka M. Life cycle and genetic diversity of willow rust (Melampsora spp.) in Europe. Acta Agrobot. 2011;64(1):3–10. https://doi.org/10.5586/aa.2011.001

Schubert K, Ritschel A, Braun U. A monograph of Fusicladium s. lat. (Hyphomycetes). Schlechtendalia. 2003;9:1–132.

Adams GC, Roux J, Wingfield MJ. Cytospora species (Ascomycota, Diaporthales, Valsaceae): introduced and native pathogens of trees in South Africa. Australas Plant Pathol. 2006;35:521–548. https://doi.org/10.1071/AP06058

Ruszkiewicz-Michalska M, Połeć E. The genus Fusicladium (Hyphomycetes) in Poland. Acta Mycol. 2006;41(2):285–298. https://doi.org/10.5586/am.2006.029

Pusz W, Urbaniak J. Foliar diseases of willows (Salix spp.) in selected locations of the Karkonosze Mts. (the Giant Mts). Eur J Plant Pathol. 2017;148:45–51. https://doi.org/10.1007/s10658-016-1067-7

Machowicz-Stefaniak Z, Zalewska ED. Biodiversity of fungi inhabiting various parts of carway (Carum carvi L.). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2008;11(1):21.

Wojdyła A, Orlikowski L, Skrzypczak C. Occurrence, pathogenicity, biology and control of Coniothyrium fuckelii Sac. on roses. Pt. 1. Causes of the diseases affecting rose stems in Poland. Skierniewice: ISK; 1989.

Machowicz-Stefaniak Z, Zalewska E, Szmagara M. Topospora myrtilli (Feltg.) Boerema groźnym patogenem borówki wysokiej na Lubelszczyźnie. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. 2002;82:151–154.

Longa CMO, Palma L, Tosi S. Conidial fungi from Salix herbacea leaf and their growth temperature preferences. Boletin Micológico. 2005;20:91–95. https://doi.org/10.22370/bolmicol.2005.20.0.281

Król E, Kowalik B. Grzyby z rodzaju Phomopsis występujące na pędach roślin sadowniczych. Postępy Nauk Rolniczych. 2011;2:31–42.

Abramczyk BA, Król ED, Zalewska ED, Zimowska B. Morphological characteristics and pathogenicity of Diaporthe eres isolates to the fruit tree shoots. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus. 2018;17(6):25–133. https://doi.org/10.24326/asphc.2018.6.13

Machowicz-Stefaniak Z, Zalewska E. Grzyby zasiedlające nadziemne organy borówki wysokiej – Vaccinium corymbosum L. In: Proceedings: Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych; 2001 Feb 22–23; Skierniewice, Poland. Skierniewice: ISK; 2001. p. 213–216.

Kłos A, Chmielewska-Nowik E. Struktura populacji Salix lapponum (Salicaceae) na izolowanych stanowiskach w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej. Fragm Florist Geobot Pol. 2007;14(1):123–137.