First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the “Olbina” nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland

Marta Brygida Kujawska, Małgorzata Stasińska, Tomasz Leski, Maria Rudawska

Abstract


Hericium flagellum (Scop.) Pers. is considered a rare, wood-decaying fungus that occurs on coniferous trees, predominantly on silver fir (Abies alba). In this paper, a new locality of H. flagellum in Wielkopolska Voivodship is presented, along with the macro- and micromorphological features of the collected specimens. Basidiomata of H. flagellum were found in November 2016 and 2017 in the “Olbina” nature reserve (ATPOL Dc-97, Kalisz Forest District), located in a continental mixed coniferous forest close to the northern border of the natural range of silver fir. In 2016, H. flagellum was found growing in the hollow of an old stump of silver fir, and in the following year, this fungus was recorded on a fallen log of silver fir. The implications for conservation are briefly presented. Prospects of further development of the basidiomata of H. flagellum in the “Olbina” reserve are also discussed.

Keywords


Hericium alpestre; Abies alba; silver fir; wood-decaying fungi; threatened species

Full Text:

PDF

References


Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Breitenbach F, Kranzlin F. Fungi of Switzerland 2. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gasteromycetes. Luzern: Verlag Mykologia; 1986.

Kreisel H. Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze). Jena: G. Fischer; 1987.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy. 2010;21(1):8–53.

Николаева [Nikolaeva] ТЛ [TL]. Флора споровых растений СССР. Том 6. Грибы. Часть 2. Ежовиковые грибы [Flora sporovyh rastenij SSSR. Tom 6. Griby. Chast’ 2. Ezhovikovye griby]. Москва [Moskva]: Издательство Академии наук СССР [Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR]; 1961.

Sałata B. Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych jodłowych w Roztoczu Środkowym. Acta Mycol. 1972;8(1):69–139. https://doi.org/10.5586/am.1972.009

Lisiewska M. Macromycetes na tle zespołów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1978;14(1–2):163–191. https://doi.org/10.5586/am.1978.010

Lisiewska M. Flora macromycetes Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1979;15(1):21–43. https://doi.org/10.5586/am.1979.003

Bujakiewicz A. Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. Acta Mycol. 1979;15(2):213–294. https://doi.org/10.5586/am.1979.012

Wojewoda W, Kozak M, Mleczko P, Karasiński D. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN; 2016.

Sałata B, Ostas T. Nowe stanowiska interesujących grzybów wyższych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Materiały Florystyczne i Geobotaniczne. 1975;21(4):521–526.

Flisińska Z, Sałata B. Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C – Biologia. 1991;46(2):13–19.

Wojewoda W. Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1974;10(2):181–265. https://doi.org/10.5586/am.1974.007

Bujakiewicz A. Grzyby Babiej Góry. II. Wartość wskaźnikowa macromycetes w zespołach leśnych. A. Uwagi wstępne i charakterystyka lasów regla dolnego. Acta Mycol. 1981;17(1–2):63–125. https://doi.org/10.5586/am.1981.006

Chachuła P. Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny – Przyroda i Człowiek. 2016;14:91–100.

Kozłowska M, Mułenko W, Anusiewicz M, Mamczarz M. An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution. Lublin: UMCS; 2019.

Rudawska M, Pietras M, Smutek I, Strzeliński P, Leski T. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza. 2015;26:57–65. https://doi.org/10.1007/s00572-015-0646-3

Damon W, Krisai-Greilhuber I. Die Pilze Österreichs. Verzeichnis und Rote Liste 2016. Teil: Makromyzeten. Wien: Herausgeber: Österreichischen Mycologischen Gesellschaft; 2017.

Gyosheva M, Georgieva P. Macrofungi of the Parangalitsa Biosphere Reserve in Rila Mts, Bulgaria. In: Ivanova D, editor. Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings: IV Balkan Botanical Congress; 2006 Jun 20–26; Sofia, Bulgaria. Sofia: Institute of Botany; 2009. p. 460–470.

Tortić M. Macromycetes of Gorski Kotar III. Acta Bot Croat. 1992;51:113–130.

Bernicchia A, Gorjón SP. Corticiaceae s. l. Italy: Candusso Edizioni; 2010. (Fungi Europaei; vol 12).

Krieglsteiner GJ. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West). Band 1: Standerpilze. Teil A: Nichblatterpilze. Stuttgart: Ulmer; 1991.

Holec J, Bielich A, Beran M. Přehled hub střední Evropy. Praha: Academia; 2012.

Hallenberg N, Nilsson RH, Robledo G. Species complexes in Hericium (Russulales, Agaricomycota) and a new species – Hericium rajchenbergii – from southern South America. Mycol Prog. 2013;12:413–420. https://doi.org/10.1007/s11557-012-0848-4

Kunca V. Vzácne drevné huby z pralesovitých spoločenstiev Slovenska. Drevoznehodnocujúce huby 2018: vedecký recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ladislava Reinprechta, CSc. a prof. RNDr. Jána Gápera, CSc. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene; 2018.

Rocabruna A, Vila J, Tabarés M, Ballará J. Aportación a la micoflora de los pirineos y Pre-Pirineos de Cataluña. II. Algunas especies asociadas al abeto (Abies alba). Rev Catalana Micol. 1996;(5)19:155–168.

Bisko NA, Sukhomlyn MM, Mykchaylova O, Lomberg ML, Tsvyd NV, Petrichuk YuV, et al. Ex situ conservation of rare and endangered species in mushroom culture collections of Ukraine. Ukr Bot Z. 2018;75(4):338–347.

Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. In: Wołoszyn BW, Jaworski A, Szwagrzyk J, editors. Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Kraków: Babiogórski Park Narodowy, Komitet Ochrony Przyrody PAN Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN; 2004. p. 215–257.

Łuszczyński J. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Cieśliński S, Kowalkowski A, editors. Świętokrzystki Park Narodowy. Przyroda, gospodarka, kultura. Bodzentyn: Świętokrzyski Park Narodowy; 2000. p. 267–277.

Ginns J. Hericium in North America: cultural characteristics and mating behaviour. Can J Bot. 1985;63:1551–1563. https://doi.org/10.1139/b85-215

Krawiec F. Rezerat jodłowy na południe od Kalisza. Kwartalny Biuletyn Informacyjny, C, Rezerwaty. 1937;7(4):6–7.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2001.

Węgiel A, Górski P, Janyszek S, Mendzikowski S, Patalan I, Urbański P, et al. Plan ochrony rezerwatu przyrody “Olbina” położonego w nadleśnictwie Kalisz. Poznań: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki; 2006.

Index Fungorum [Internet]. 2019 [cited 2019 Nov 6]. Available from: http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=469436

Species Fungorum [Internet]. 2019 [cited 2019 Nov 6] Available from: http://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=469436

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Wojewoda W. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Vol. 1. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2000.

Krotoski T. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. Natura Silesiae Superioris. 2007;10:37–44.

Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of the macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 65.

Gyosheva M., Natcheva R, Lambevska-Hristova A. New data about macrofungal species diversity in Bulgaria. Phytol Balc (Sofia). 2018;24(3):305–313.

Gyosheva M, Denchev C, Dimitrova E, Assyov B, Petrova R, Stoichev G. Red list of fungi in Bulgaria. Mycol Balc. 2006;3:81–87.

Senn-Irlet B, Bieri G, Egli S. Rote Liste der gefahrdeten Grosspilze der Schweiz. Bern: BAFU, WSL; 2007. (Umwelt-Vollzug; vol 0718).

Holec J, Beran M, editors. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Praha Agentura Ochrany Prirody a Krajiny; 2006. (Příroda; vol 24).

Zamotajlov AS, editor. Red data book of Republic of Adygheya. Rare and threatened representatives of the regional fauna and flora. Part 1. Introduction, Vegetabilia and Mycota. 2nd ed. Maykop: Kachestvo; 2012.

Черешнев [Chereshnev] ИА [IA], Андреев [Andreev] АВ [AV], Берман [Berman] ДИ [DI], Докучаев [Dokuchaev] НЕ [NE], Кашин [Kashin] ВА [VA], Полежаев [Polezhaev] АН [AN], editors. Красная книга Магаданской области: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных [Krasnaja kniga Magadanskoj oblasti redkie i nahodjashhiesja pod ugrozoj ischeznovenija vidy rastenij i zhivotnyh]. Магадан [Magadan]: ИБП Севера ДВО РАН [IBP Severa DVO RAN]; 2008.

Ludwig G, Haupt H, Gruttke H, Binot-Hafke M. Methodische Anleitung zur Erstellung Roter Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze. BfN-Skripten Bd. 191: 1–98 [Internet]. 2006 [cited 2019 Aug 27]; Available from: http://www.nationalredlist.org/species-information/?speciesID=278082

Karasch P, Hahn C. Rote Liste gefährdeten Großpilze Bayerns. Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umwelt [Internet]. 2009 [cited 2019 Aug 27]. Available from: http://www.nationalredlist.org/files/2016/09/roteliste_grosspilze-BAY.pdf

Hardtke HJ, Otto P. Rote Liste Pilze. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; 1999.

The Global Fungal Red List Initiative [Internet]. 2019 [cited 2019 Aug 26]. Available from: http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/224021/

Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 1983 May 20, Item 134.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 2014 Oct 9, Item 1408.

Kujawa A, Gierczyk B. “Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych” – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy. 2005;16(3–4):17–52.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy. 2011;22(4):16–68.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(4):3–59.

Kudławiec B, Łukasz M. Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Przyrodniczy. 2014;25(3):3–30.

Białobrzeska M, Szczepkowski A. Grzyby chronione na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 2014;16(4):177–185.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy. 2016;27(3):3–55.

Kubiak D. Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie “Dębno”. Przegląd Przyrodniczy. 2002;13(1–2):71–74.

Leski T, Rudawska M, Kujawska M, Stasińska M, Janowski D, Karliński L, et al. Both forest reserves and managed forests help maintain ectomycorrhizal fungal diversity. Biol Conserv. 2019;238:108206. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108206

Kujawska MB, Stasińska M, Leski T, Rudawska M. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland. Acta Mycol. 2016;51(2):1085. https://doi.org/10.5586/am.1085

Gostyńska-Jakuszewska M. Jodła pospolita (Abies alba Mill.). In: Browicz K, editor. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. T. 12. Warszawa: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie Polskiej Akademii Nauk; 1972. p. 5−10.