Contribution to knowledge of fungal biota of Kampinos National Park (Poland): part 3

Błażej Gierczyk, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Ślusarczyk, Anna Kujawa

Abstract


We present interesting findings from the final year (2018) of the project concerning fungi in the fire-damaged forests in Kampinos National Park (central Poland). Seven taxa have been collected which are new to the park, one species (Scutellinia patagonica) hitherto unrecorded in Poland has been found. The current number of macromycetes taxa known from Kampinos National Park has reached 1,611.

Keywords


macromycetes, micromycetes, new country reports, postfire fungi

Full Text:

PDF

References


Andrzejewska A, Ferchmin M, Kębłowska A, Otręba A. Charakterystyka geobotaniczna Puszczy Kampinoskiej. In: Obidziński A, editor. Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2010. p. 41–56.

Andrzejewski R, editor. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2003. (Kampinoski Park Narodowy; vol 1).

Andrzejewski R, editor. Społeczeństwo, przestrzeń, ekonomia. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2014. (Kampinoski Park Narodowy; vol 2).

Matusak P, editor. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2005. (Kampinoski Park Narodowy; vol 3, pt 1–2).

Gierczyk B, Szczepkowski A, Ślusarczyk T, Kujawa A. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Kampinos National Park (Poland). Part 2. Acta Mycol. 2019;54(1):1116. https://doi.org/10.5586/am.1116

Gierczyk B, Szczepkowski A, Kujawa A, Ślusarczyk T, Zaniewski P. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 2017;52(1):1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. 2nd ed. Copenhagen: Nordsvamp; 2012.

Robert V, Stegehuis G, Stalpers J. The MycoBank engine and related databases [Internet]. 2005 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.mycobank.org/

Schroeter J. Die Pilze Schlesiens II. Breslau: J. U. Kern’s Verlag; 1908. [Kryptogammen-Flora von Schlesien; vol 3(2)].

Scheuer C, Chlebicki A. Recent collections of miscellaneous microfungi from south Poland. Acta Mycol. 1997;32(2):147–172. https://doi.org/10.5586/am.1997.014

Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. In: Wołoszyn BW, Jaworski A, Szwagrzyk J, editors. Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Kraków: Babiogórski Park Narodowy; 2004. p. 215–257.

Mikołajska J. Badania pojawów grzybów pasożytniczych traw na tle zmian ekologicznych siedliska łąk w dolinie Łyny. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Rolnictwo. 1974;122(6):3–47.

Chlebicki A. Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants. Łódź: Polish Botanical Society; 2002. (Monographiae Botanicae; vol 90). https://doi.org/10.5586/mb.2002.001

Faliński JB, Mułenko W, editors. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Ecological Atlas (Project CRYPTO 4). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 1997. (Phytocoenosis, Supplementum Bibliographiae Geobotanicae; vol 7).

Chlebicki A. Preliminary studies on macrofungi from decaying stems of Calamagrostis arundinacea in natural habitats. I. List of species. Polish Botanical Studies. 1993;5:89–95.

Chlebicki A. Preliminary studies on macrofungi from decaying stems of Calamagrostis arundinacea in natural habitats. II. The spatial distribution of microfungi. Polish Botanical Studies. 1993;5:97–111.

Chlebicki A, Lembicz M. Graminicolous fungi from Poland. I. Fungi on halophyte Puccinellia distans. Acta Mycol. 2001;36(2):173–190. https://doi.org/10.5586/am.2001.012

Namysłowski B. Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny. Pamiętnik Fizyograficzny. 1914;22(4):1–151.

Rouppert K. Przyczynek do znajomości grzybów Galicyi i Bukowiny. Kosmos. 1911;36(10–12):936–944.

Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, editors. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2008. (Biodiversity of Poland; vol 9).

Schumacher T. The genus Scutellinia (Pyronemataceae). Copenhagen: AiO Print Ltd.; 1990. (Opera Botanica; vol 101).

Häffner J, Ruthsatz B, Schittek K. Scutellinia-Kollektionen aus Hartpolstermooren der Hochanden. Z Mykol. 2015;82(1):111–133.

Choi YJ, Shin HD, Han JG, Pfister DH. Scutellinia (Pezizales) in Korea, with a new species and eight new records. Nova Hedwigia. 2013;97(3–4):457–476. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2013/0120

Hallgrfmsson H, Schumacher T. Notes on Ascomycetes I: Scutellinia (Cooke) Lamb. Acta Botanica Islandica. 1990;10:27–30.

Matočec N, Krisai-Greilhuber I, Scheuer C. Austrian discomycetous fungi 1. An annotated list of species recently collected in the Eastern Alps and the Peripannonic area. Osterr Z Pilzkd. 2005;14:309–331.

Yao YJ, Spooner BM. Notes on British species of Scutellinia. Mycol Res. 1996;100(7):859–865. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(96)80035-9

Богачева [Bogacheva] АВ [AV]. Оценка состояиня и остобенности микобиоты дубняков Дальнего Востока [Ocenka sostojainja i ostobennosti mikobioty dubnjakov Dal’nego Vostoka]. In: Журавлева [Zhuravleva] ЮН [JuN], editor. Биологические ресурсы Дальнего Востока России: комплексный региональный проект ДВО РАН [Biologicheskie resursy Dal’nego Vostoka Rossii: kompleksnyj regional’nyj proekt DVO RAN]. Москва [Moskva]: Товагищество научных изданий КМК [Tovagishhestvo nauchnyh izdanij KMK]; 2007. p. 85–109.

Gamundí IJ, Minter DW, Romero AI, Barrera VA, Giaiotti AL, Messuti MI, et al. Checklist of the Discomycetes (Fungi) of Patagonia, Tierra del Fuego and adjacent antarctic areas. Darwiniana. 2004;42(1–4):63–164.

Calonge FD, Mata M, Umaña L. Adiciones y correcciones al catálogo de Ascomycota (Fungi) de Costa Rica, con especial referencia al género Scutellinia. Bol Soc Micol Madr. 2006;30:25–34.

Zhuang WY. Current understanding of the genus Scutellinia (Pezizales, Otideaceae) in China. Mycosystema. 1993;6:13–24.

Ohenoja E, Ohenoja M. Larger fungi of the Canadian Arctic. N Am Fungi. 2010;5(5):85–96. https://doi.org/10.2509/naf2010.005.0056

Corriol G. Liste rouge des champignons de Midi-Pyrénées [Internet]. Bagnères-de-Bigorre: Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées; 2014 [cited 2018 Feb 25]. Available from: https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/LR_regionale/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/

LRR_Champignons_Midi_Pyr%C3%A9n%C3%A9es.pdf

Alcántara DM. Scutellinia patagonica (Rehm) Gamundí, Lilloa 30: 318 (1960). Micobotánica-Jaén. 2014;9(3):40–46.

Kujawa A. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 25]. Available from: http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm

Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Łuszczyński J. Interesting macromycetes found in Kielce town (central Poland). Acta Mycol. 1997;32(2):207–228. https://doi.org/10.5586/am.1997.017

Łuszczyński J. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Łódź: Polish Botanical Society; 2007. (Monographiae Botanicae; vol 97). https://doi.org/10.5586/mb.2007.001

Łuszczyński J. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego; 2008.

Karasiński D. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom 1. Charakterystyka mykobioty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2016. (Acta Botanica Cassubica, Monographiae; vol 7).

Eichler B. Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. Pamiętnik Fizyograficzny. 1902;17(3):39–67.

Bresadola G. Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti. Annales Mycologici. 1903;1(1):65–96.

Flisińska Z. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 2. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe; 2004.

Heinrich Z, Wojewoda W. The effect of fertilization of a pine forest ecosystem in an industrial region. IV. Macromycetes. Ekologia Polska. 1976;24(3):319–330.

Nespiak A. Grzyby. In: Jahn A, editor. Karkonosze Polskie. Wrocław: Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu; 1985. p. 237–246.

Domański S. De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis. Monographiae Botanicae. 1963;15:325–354. https://doi.org/10.5586/mb.1963.006

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962). Acta Mycol. 1967;3(1):63–114. https://doi.org/10.5586/am.1967.003

Gierczyk B, Chachuła P, Karasiński D, Kujawa A, Kujawa K, Pachlewski T, et al. Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2009;39(3):3–100.

Wojewoda W, Kozak M, Mleczko P, Karasiński D. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; 2016.

Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu “Bór na Czerwonem” w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). Fragm Florist Geobot Pol. 2004;11:177–189.

Ślusarczyk T. Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(2):11–41.