Macrofungi of the Bieszczady Mountains

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Ślusarczyk, Tomasz Pachlewski, Piotr Chachuła, Grażyna Domian

Abstract


The Bieszczady Mts, a mountain range in SE Poland, is a hot spot of fungal richness and diversity in Poland. This paper summarizes 5 years of studies in the Bieszczady Mts, as well as previously published research. A total of 1,377 macromycetes taxa were found, including many (464) which were protected, red-listed, or very rare in Poland. Thirty-eight taxa (nine Ascomycota and 29 Basidiomycota) have been reported in Poland for the first time: Agrocybe gibberosa, Auriporia aurulenta, Bolbitius variicolor, Bulgariella pulla, Chaetosphaerella phaeostroma, Clitocybe subspadicea, Clitopilus passeckerianus, Cortinarius anomalus var. subcaligatus, C. fervidus, C. flexipes var. inolens, C. sylvae-norvegicae, Cudoniella tenuispora, Entoloma bisporigerum, E. olorinum, E. poliopus var. parvisporigerum, E. sericeoides, Galerina caulocystidiata, Gymnopilus josserandii, Hymenoscyphus subferrugineus, Hypholoma olivaceotinctum, Inocybe queletii, Laccaria altaica, Lactarius romagnesii, L. rostratus, Mycena epipterygia var. atroviscosa, M. epipterygia var. candida, M. polygramma f. candida, Octavianina lutea, O. mutabilis, Pachyella violaceonigra, Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis, Phaeocollybia jennyae, Psathyrella almerensis, Pyrenopeziza inornata, Scutellinia torrentis, Tricholoma basirubens, Tricholomopsis flammula, and Vibrissea decolorans. For all new taxa, short descriptions based on the collected material have been provided.

Keywords


Bieszczady National Park; Ascomycota; Basidiomycota; diversity

Full Text:

PDF

References


Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN; 2002.

Balon J, Jodłowski M. Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich – studium metodologiczne. In: Ziaja W, Jodłowski M, editors. Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2014. p. 85–106.

Górecki A, Zemanek B, editors. Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy; 2016.

Radwański K, Szymczak M, editors. Atlas Gór Polski. Sudety – Karpaty – Góry Świętokrzyskie. Warszawa: ExpressMap; 2008.

Jasiewicz A. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1965. (Monographiae Botanicae; vol 20). https://doi.org/10.5586/mb.1965.003

Mirek Z, Nikel A, Paul W, Wilk Ł, editors. Ostoje roślinne w Polsce. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk; 2005.

Centralny rejestr form ochrony przyrody [Internet]. [cited 2018 Jun 5]. Available from: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

Rączkowski G, Walczak M, Smogorzewska M. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej. Warszawa: Instytut Ochrony Przyrody; 2007.

Gumińska B. Wycieczka mikologiczna w Bieszczady. Wiad Bot. 1959;3:135–136.

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958). Monographiae Botanicae. 1960;10(2):159–237. https://doi.org/10.5586/mb.1960.013

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960). Monographiae Botanicae. 1963;15:3–75. https://doi.org/10.5586/mb.1963.002

Domański S, Gumińska B, Lisiewska M, Nespiak A, Skirgiełło A, Truszkowska W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962). Acta Mycol. 1967;3(1):63–114. https://doi.org/10.5586/am.1967.003

Domański S, Lisiewska M, Majewski T, Skirgiełło A, Truszkowska W, Wojewoda W. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965). Acta Mycol. 1970;6(1):129–179. https://doi.org/10.5586/am.1970.013

Wojewoda W. Grzyby kortycjoidalne polskich Karpat. Wiad Bot. 1999;43(3–4):19–30.

Wojewoda W. Pierwsza czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) zagrożonych w polskich Karpatach. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. 1991;18:239–261.

Gierczyk B, Chachuła P, Karasiński D, Kujawa A, Kujawa K, Pachlewski T, et al. Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2009;39(3):3–100.

Kujawa A, Szczepkowski A, Gierczyk B, Ślusarczyk T, Chachuła P, Karasiński D. Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. In: Górecki A, Zemanek B, editors. Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy; 2016. p. 199–210.

Gierczyk B, Halama M, Kujawa A, Zalas M. Pholiota limonella – gatunek pomijany? Fragm Florist Geobot Pol. 2011;18(1):147–158.

Gierczyk B, Kujawa A, Pachlewski T, Szczepkowski A, Wójtowski M. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 2011;46(1):27–73. https://doi.org/10.5586/am.2011.003

Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A. New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 2014;49(2):159–188. https:/doi.org/10.5586/am.2014.020

Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Chachuła P. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 2011;46(2):137–178. https://doi.org/10.5586/am.2011.010

Kudławiec B, Kujawa A, Ślusarczyk T, Gierczyk B. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegląd Przyrodniczy. 2010;21(1):60–64.

Kujawa A, Gierczyk B, Szczepkowski A, Karasiński D, Wołkowycki M, Wójtowski M. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca. 2012;8:5–42.

Ślusarczyk T. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(4):42–68.

Szczepkowski A. Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland – distribution and decay ability in laboratory conditions. Pol Bot J. 2010;55(2):489–498.

Szczepkowski A, Domian G, Kudławiec B, Kujawa A. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 2009;65(5):365–374.

Szczepkowski A, Kujawa A, Halama M. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: notes on its ecology, distribution and conservation status. Pol J Environ Stud. 2013;22(1):41–51.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006. Przegląd Przyrodniczy. 2007;28(3–4):3–70.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy. 2010;21(1):8–53.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy. 2011;22(1):17–83.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(4):3–59.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(2):3–42.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy. 2013;24(4):10–41.

Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm

Kiszka J, Kościelniak R. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część IV. Roczniki Bieszczadzkie. 2002;10:253–255.

Kościelniak R. Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy; 2010.

Kościelniak R. Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan obecny i przekształcenia w ostatnim półwieczu. Ustrzyki Dolne: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 2013. (Monografie Bieszczadzkie; vol 14).

Kościelniak R, Betleja L, Baran D. Multiclavula mucida – epiksyliczny porost naturalnych lasów w Polsce południowo-wschodniej. Roczniki Bieszczadzkie. 2016;24:47–52.

Kościelniak R, Kiszka J. Porosty torfowisk wysokich doliny górnego Sanu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie. 2004;12:39–49.

Kościelniak R, Kiszka J. Porosty strefy wysokogórskiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan zachowania i zagrożenia. Roczniki Bieszczadzkie. 2006;14:123–133.

Kukwa M. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III. Herzogia. 2005;18:37–46.

Kukwa M, Czarnota P, Perz P. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia. 2010;23(1):111–119. https://doi.org/10.13158/heia.23.1.2010.111

Bartnik C, Wilczek AM, Szczybyło M. Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 2015;17(3):44–58.

Kacprzyk M, Bednarz B, Kuźnik E. Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: quantitative and qualitative structure of associated macrofungi. Appl Ecol Environ Res. 2014;12(2):325–344. https://doi.org/10.15666/aeer/1202_325344

Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 2008.

Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. 2nd ed. Copenhagen: Nordsvamp; 2012.

Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Copenhagen: Nordsvamp; 1992.

Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 3. Heterobasidioid, aphyllophoroid and gasteromycetoid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 1997.

Hansen L, Knudsen H, editors. Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Copenhagen: Nordsvamp; 2000.

Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 1. Rotterdam: A. A. Balkema; 1988.

Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 2. Rotterdam: A. A. Balkema; 1990.

Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 3. Rotterdam: A. A. Balkema; 1995.

Bas C, Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 4. Rotterdam: A. A. Balkema; 1999.

Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 5. Lisse: A. A. Balkema Publishers; 2001.

Noordeloos ME, Kuyper TW, Vellinga EC. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 6. Boca Raton, FL: CRC Press; 2005.

Horak E. Röhrlinge und Blätterpilze in Europa. Heidelberg: Elsevier; 2005.

Jülich W. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag; 1984. [Kleine Kryptogamenflora; vol IIb(1)].

Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 1. Ascomycetes. Luzern: Verlag Mycologia; 1984.

Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 2. Non gilled fungi. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes. Luzern: Verlag Mycologia; 1986.

Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 3. Boletes and Agarics (Part 1). Strobilomycetaceae and Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae (lamellate). Luzern: Verlag Mycologia; 1991.

Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 4. Boletes and Agarics (Part 2). Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 1995.

Breitenbach J, Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 5. Boletes and Agarics (Part 3). Cortinariaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 2000.

Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 6. Russulaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 2005.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Die kleiner Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. Eching: IHW-Verlag; 2000.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 1. Beschreibungen. Die kleiner Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales. Eching: IHW-Verlag; 2001.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 2. Abbildungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae). Berlin: Fungicon-Verlag; 2007.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 2. Beschreibungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae). Berlin: Fungicon-Verlag; 2007.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 3. Abbildungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver. Berlin: Fungicon-Verlag; 2012.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 3. Beschreibungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver. Berlin: Fungicon-Verlag; 2012.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 4. Abbildungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium). Berlin: Fungicon-Verlag; 2017.

Ludwig E. Pilzkompendium. Band 4. Beschreibungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium). Berlin: Fungicon-Verlag; 2017.

Ellis MB, Ellis JP. Microfungi on land plants. An identification handbook. Slough: The Richmond Publishing; 1997.

Parra LA. Agaricus L. Allopsalliota Nauta & Bas. Part I. Alassio: Edizioni Candusso; 2008. (Fungi Europaei; vol 1).

Parra LA. Agaricus L. Allopsaliota Nauta & Bas. Part II. Alassio: Candusso Edizioni s.a.s; 2013. (Fungi Europaei; vol 1A).

Galli R. Gli Agaricus. Atlante pratico-monografico per la determinazione del Genere Agaricus L.: Fr. Milano: dalla Natura; 2004.

Galli R. Le Amanite. Atlante practico-monografico per la determinazione del Genere Amanita Pers. Milano: Edinatura; 2001.

Kibby G. The genus Amanita in Great Britain. [publication place unknown]: [publisher unknown]; 2012.

Hausknecht A. Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Alassio: Edizioni Candusso; 2009. (Fungi Europaei; vol 11).

Consiglio G, Setti L. Il Genere Crepidotus in Europa. Vicenza: A. M. B. Fondazione Centro Studi Micologici; 2008.

Noordeloos ME. Entoloma s. l. Saronno: Libreria editrice Giovanna Biella; 1992. (Fungi Europaei; vol 5).

Noordeloos ME. Entoloma s. l. Supplemento. Alassio: Edizioni Candusso; 2004. (Fungi Europaei; vol 5A).

Smith AH, Singer R. A monograph on the genus Galerina Earle. New York, NY: Hafner Publishing Company; 1964.

de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (1). Alassio: Edizioni Candusso; 2002. (Fungi Non Nelineati; vol 23).

de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (2). Alassio: Edizioni Candusso; 2006. (Fungi Non Delineati; vol 33).

de Haan A, Walleyn R. Studies in Galerina. Galerinae Flandriae (3). Alassio: Edizioni Candusso; 2009. (Fungi Non Delineati; vol 46).

Holec J. The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. 2005;61(1–2):1–53.

Dissing H. The genus Helvella in Europe with special emphasis on the species found in Norden. København: Dansk Botanisk Forening; 1966. [Dansk Botanisk Arkiv; vol 25(1)].

Antonín V, Noordeloos ME. A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (Tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. Eching: IHW-Verlag; 2004.

Boertmann D. The genus Hygrocybe. Rodove: The Danish Mycological Society; 1995. (Fungi of Northern Europe; vol 1).

Candusso M. Hygrophorus s. l. Alassio: Libreria Basso; 1997. (Fungi Europaei; vol 6).

Galli R. Gli Igrofori. Atlante pratico-monografico per la gereminazione delle Hygrophoraceae Roze ex Lotsy. Milano: Dalla Natura; 2012.

Kuyper TW. A revision of the genus Inocybe in Europe. I. Subgenus Inosperma and the smooth-spored species of subgenus Inocybe. Persoonia – Supplement. 1986;3(1):1–247.

Stangl J. The genus Inocybe in Bavaria. Burnley: Nuage Print And Copy; 2011.

Basso MT. Lactarius Pers. Alassio: Mykoflora; 1999. (Fungi Europaei; vol 7).

Heilmann-Clausen J, Verbeken A, Vesterholt J. The genus Lactarius. Mundelstrup: Svampetryk; 1998. (Fungi of Northern Europe; vol 2).

Hohmeyer H. Ein Schlüssel zu den europäischen Arten der Gattung Peziza L. Z Mykol. 1986;52(1):161–188.

Christan J. Die Gattung Ramaria in Deutschland. Eching: IHW-Verlag; 2008.

Sarnari M. Monografia illustrata del Genere Russula in Europe. Tomo Primo. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 1998.

Sarnari M. Monografia illustrata del Genere Russula in Europe. Tomo Secondo. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2005.

Schumacher T. The genus Scutellinia (Pyronemataceae). Copenhagen: AiO Print Ltd.; 1990. (Opera Botanica; vol 101).

Riva A. Tricholoma (Fr.) Staude. Alassio: Edizioni Candusso; 1988. (Fungi Europaei; vol 3).

Riva A. Tricholoma (Fr.) Staude. Supplemento. Alassio: Edizioni Candusso; 2003. (Fungi Europaei; vol 3a).

Ladurner H, Simonini G. Xerocomus s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2003. (Fungi Europaei; vol 8).

Lannoy G, Estades A. Monographie des Leccinum d’Europe. La Roche-sur-Foron: Fédéderation Mycologique Dauphiné-Savoie; 1995.

Kučera V, Lizoň P. Geoglossaceous fungi in Slovakia III. The genus Geoglossum. Biologia. 2012;67(4):654–658. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0053-6

Kučera V, Lizoň P, Kautmanová I. Geoglossaceous fungi in Slovakia: rare and new taxa for the territory. Biologia. 2008;63(4):482–486. https://doi.org/10.2478/s11756-008-0077-0

Ohenoja E. Occurrence of Geoglossum, Trichoglossum and Microglossum (Ascomycota, Leotiales) in Finland. Doc Mycol. 1995;25(98–100):285–294.

Holec J. The genus Pholiota in Central and Western Europe. Echig: IHW-Verlag; 2001. (Libri Botanici; vol 20).

Noordeloos ME. Strophariaceae s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2011. (Fungi Europaei; vol 12).

Corner EJH. A monograph of Clavaria and related genera. London: Oxford University Press; 1950.

Domański S. Basidiomycetes (Podstawczaki). Aphyllophorales (Bezblaszkowe). Clavariaceae, Clavariadelphaceae, Clavulinaceae, Pterulaceae, Ramariaceae, Stephanosporaceae, Gomphaceae (II), Hericiaceae (II). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1984. [Mała Flora Grzybów; vol 1(4)].

Reid DA. A monograph of the British Dacrymycetales. Transactions of the British Mycological Society. 1974;62(3):433–494. https://doi.org/10.1016/S0007-1536(74)80060-4

Wojewoda W. Podstawczaki (Basidiomycetes). Trzęsakowate (Tremellales). Uszakowate (Auriculariales). Czerwcogrzybowe (Septobasidiales). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1977. [Grzyby (Mycota); vol 8].

Antonín V, Noordeloos ME. A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. Eching: IHW Verlag; 2010.

Montecchi A, Sarasini M. Fungi Ipogei d’Europa. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2000.

Sarasini M. Gasteromiceti epigei. Trento: A. M. B., Fondazione Centro Studi Micologici; 2005.

Baral HO, Maron G. In vivo veritas. Over 10,000 scans of fungi and plants (microscopical drawings, water colour plates, macro- and micrographs), with materials on vital taxonomy and xerotolerance [DVD edition]. 3rd ed. [publication place unknown]: published by the author; 2005.

Robert V, Stegehuis G, Stalpers J. The MycoBank engine and related databases [Internet]. 2005 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://www.mycobank.org/

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Ochyra R, Żarnowiec J, Bednarek-Ochyra H. Census catalogue of Polish mosses. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 3).

Chmiel A. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. (Biodiversity of Poland; vol 8).

Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, editors. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2008. (Biodiversity of Poland; vol 9).

Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Czyżewska K, Kukwa M. Lichenicolous fungi of Poland. A catalogue and key to species. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2009. (Biodiversity of Poland; vol 11).

Fałtynowicz W. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 6).

Kujawa A. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. In: Snowarski M, editor. Atlas grzybów Polski [Internet]. 2018 [cited 2018 Feb 25]. Available from: http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm

Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 54–70.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 2014 Oct 9, Item 1408.

Krukar W. Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy [Map]. Krosno: Wydawnictwo “Ruthenus” Rafał Barski; 2007. Mapa turystyczno-nazewnicza 1:40,000.

Kujawa A. Stan poznania różnorodności gatunkowej makrogrzybów w polskich parkach narodowych. Roczniki Bieszczadzkie. 2017;25:74–81.

Kujawa A, Szczepkowski A, Gierczyk B, Ślusarczyk T. Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych. Sylwan. 2018;162(11):933–940.

Gierczyk B, Szczepkowski A, Ślusarczyk T, Kujawa A. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Kampinos National Park (Poland). Part 2. Acta Mycol. 2019;54(1):1116. https://doi.org/10.5586/am.1116

Kuthan J, Adamčik S, Antonín V, Terray J. Houby Národného parku Poloniny. Košice: Správa národných parkov SR, Správa národného parku Poloniny; 1999.

Langer E, Langer G, Popa F, Rexer KH, Striegel M, Ordynets A, et al. Naturalness of selected European beech forests reflected by fungal inventories: a first checklist of fungi of the UNESCO World Natural Heritage Kellerwald-Edersee National Park in Germany. Mycol Prog. 2015;14(11):102. https://doi.org/10.1007/s11557-015-1127-y

Adamčik S, Christensen M, Heilmann-Clausen J, Walleyn R. Fungal diversity in the Poloniny National Park with emphasis on indicator species of conservation value of beech forests in Europe. Czech Mycol. 2007;59(1):67–81. https://doi.org/10.33585/cmy.59107

Природно-заповідний фонд України [Pryrodno-zapovidnyj fond Ukrayiny] [Internet]. 2019 [cited 2019 Feb 27]. Available from: http://pzf.menr.gov.ua/

Christensen M, Heilmann-Clausen J, Walleyn R, Adamčik S. Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. In: Marchetti M, editor. Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – from ideas to operationality. Joensuu: European Forest Institute; 2005. p. 229–238. (EFI Proceedings; vol 51).

Langer E, Langer G, Striegel M, Riebesehl J, Ordynets A. Fungal diversity of the Kellerwald-Edersee National Park – indicator species of nature value and conservation. Nova Hedwigia. 2014;99(1–2):129–144. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2014/0201

Ódor P, Heilmann-Clausen J, Christensen M, Aude E, van Dort KW, Piltaver A, et al. Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe. Biol Conserv. 2006;131(1):58–71. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biocon.2006.02.004

Adamčik S, Aude E, Bässler C, Christensen M, van Dort K, Fritz Ö, et al. Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011. Czech Mycol. 2016;68(1):1–40. https://doi.org/10.33585/cmy.68101

Verkerk PJ, Fitzgerald JB, Datta P, Dees M, Hengeveld GM, Lindner M, et al. Spatial distribution of the potential forest biomass availability in Europe. Forest Ecosystems. 2019;6(1):5. https://doi.org/10.1186/s40663-019-0163-5