Additions to the lichen biota of the Sudety Mountains. I. Records from the Karkonosze Mountains

Maria Kossowska, Wiesław Fałtynowicz, Monika Dimos-Zych, Hanna Fałtynowicz, Katarzyna Patejuk, Amelia Piegdoń, Magdalena Buksakowska, Paweł Jarema

Abstract


Records of 10 rare and noteworthy lichen species in Poland have been presented. Four species, Japewia subaurea, Myriolecis persimilis, Palicella filamentosa, and Scoliciosporum sarothamni are new to the Polish part of the Sudetes. Anisomeridium polypori and Pyrenula coryli are new species to the Karkonosze Mountains.

Keywords


lichenized fungi; lichen diversity; epiphytic lichens; Lower Silesia

Full Text:

PDF

References


Kossowska M. New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. Biologia. 2011;66(5):755–761. https://doi.org/10.2478/s11756-011-0084-4

Ossowska E, Szczepańska K, Kossowska M. New records of Parmelia ernstiae and P. serrana (Ascomycota, Parmeliaceae) in Poland. Acta Mycol. 2015;50(2):1065. https://doi.org/10.5586/am.1065

Szczepańska K. New records of rare lichenicolous and lichenforming fungi from volcanic rocks in SW Poland. Acta Mycol. 2015;50(1):1056. https://doi.org/10.5586/am.1056

Kossowska M, Szczepańska K, Fałtynowicz W, Jando K, Kowalewska A, Dimos M. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2007;26(1):3–16.

Orange A, James PW, White FJ. Microchemical methods for the identification of lichens. London: British Lichen Society; 2001.

Cieśliński S, Fałtynowicz W. Note from editors. In: Cieśliński S, Fałtynowicz W, editors. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Vol. 1. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1993. p. 7–8.

Fałtynowicz W, Kossowska M. The lichens of. Poland. A fourth checklist. Wrocław: Biologica Silesiae; 2016. (Acta Botanica Silesiaca, Monographiae; vol 8).

Fałtynowicz W. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003 (Biodiversity of Poland; vol 6).

Kubiak D, Szczepkowski A. Lichens of the Rogów Forests of Warsaw Agricultural University (1): Arboretum, Popień and Zimna Woda reserves. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology. 2006;60:51–63.

Śliwa L. Additions to the lichen flora of the Tatry National Park and its surroundings (Polish Carpathians). In: Lackovičová A, Guttová A, Lisická E, Lizoň P, editors. Central European lichens – diversity and threat. Ithaca, NY: Mycotaxon Ltd.; 2006. p. 305–314.

Cieśliński S. Stan bioty porostów w wybranych rezerwatach w Puszczy Kozienickiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2007;26(3):3–21.

Łubek A. Nowe dane o interesujących gatunkach porostów z Gór Świętokrzyskich i terenów przyległych. Fragm Flor Geobot Pol. 2012;19(1):125–135.

Dimos-Zych M. Przemiany lichenobioty Gór Stołowych na tle uwarunkowań siedliskowo-antropogenicznych [PhD thesis]. Wrocław: Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej Uniwersytetu Wrocławskiego; 2013.

Cieśliński S, Czyżewska K, Fabiszewski J. Red list of the lichens in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 71–89.

Szczepańska K. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej; 2008. (Acta Botanica Silesiaca, Monographiae; vol 4).

Szczepańska K. Porosty Parku Krajobrazowego Chełmy na Pogórzu Kaczawskim (Sudety Zachodnie). Annales Silesiae. 2009;36:119–127.

Szczepańska K. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki porostów miasta Jelenia Góra. Przyroda Sudetów. 2008;11:57–68.

Stein B. Flechten. Breslau: J. U. Kern; 1879. [Cohn’s Kryptogamen-Flora von Schlesien; vol 2(2)].

Eitner E. Dritten Nachtrag zur Schlesischen Flechtenflora. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur. 1911;88(1):20–60.

Czarnota P, Kukwa M. Some sorediate lichens and lichenicolous fungi new to Poland. Graph Scr. 2004;15:24–32.

Czarnota P. Japewia tornoensis and further localities of J. subaurifera found in the Carpathians. Acta Mycol. 2009;44(2):259–264. https://doi.org/10.5586/am.2009.024

Halda JP. Interesting lichen records from Králický Sněžnik Mts. (Glatzer Schneeberg, Czech Republic). In: Lackovičová A, Guttová A, Lisická E, Lizoň P, editors. Central European lichens – diversity and threat. Ithaca, NY: Mycotaxon Ltd; 2006. p. 315–324.

Tønsberg T. The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. Sommerfeltia. 1992;14:1–331.

Kossowska M, Szczepańska K, Fałtynowicz W, Jando K, Kowalewska A, Dimos M. Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2007;26(1):3–16.

Szczepańska K. Porosty rezerwatu “Śnieżnik Kłodzki” w Masywie Śnieżnika (Sudety). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2006;25(1):3–16.

Halda JP. Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku. Acta musei Richnoviensis, Section Natural. 2008;15(2):43–84.

Śliwa L. A revision of the Lecanora dispersa complex in North America. Pol Bot J. 2007;52(1):1–70.

Jando K, Kukwa M. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu “Wiszące torfowisko nad jeziorem Jaczno” oraz terenów przyległych w Suwalskim Parku Krajobrazowym (NE Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2002;22(3):3–17.

Łubek A, Cieśliński S. Distribution of lichens and lichenicolous fungi in the Świętokrzyski National Park. Acta Mycol. 2004;39(2):173–252. https://doi.org/10.5586/am.2004.015

Kukwa M. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Cześć III. Acta Botanica Cassubica. 2006;6:141–152.

Szymczyk R, Zalewska A. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. Acta Mycol. 2008;43(2):215–230. https://doi.org/10.5586/am.2008.026

Kukwa M, Schiefelbein U, Czarnota P, Halda J, Kubiak D, Palice Z, et al. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora. 2008;41:1–11.

Zaniewski P, Topolska K, Kozub Ł, Dembicz I, Wierzbicka M. Rezerwat przyrody Puszcza Słupecka jako przykład młodego lasu o wysokim bogactwie gatunkowym porostów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 2015;17(3):84–95.

Kubiak D, Biedunkiewicz A, Balczun A. Diversity of lichens in forest communities of the “Pupy” Nature Reserve in the Puszcza Piska forest (NE Poland). Polish Journal of Natural Sciences. 2017;32(2):297–310.

Rodriguez Flakus P, Printzen C. Palicella, a new genus of lichenized fungi and its phylogenetic position within Lecanoraceae. Lichenologist. 2014;46(4):535–552. https://doi.org/10.1017/S0024282914000127

Czarnota P, Osyczka P, Kowalewska A. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycotina) in Poland. Mycotaxon. 2010;113:449–462. https://doi.org/10.5248/113.449

Palice Z, Printzen C, Spribille T, Elix JA. Notes on the synonyms of Lecanora filamentosa. Graph Scr. 2011;23:1–7.

Łubek A. Noteworthy lichen species in Poland collected in the Świętokrzyski National Park. Acta Mycol. 2003;38(1–2):137–147. https://doi.org/10.5586/am.2003.015

Łubek A. Agonimia species and other rare lichens in central Poland. Acta Mycol. 2012;47(2):203–212. https://doi.org/10.5586/am.2012.025

Czarnota P. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego. Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2000;19(1):3–73.

Kiszka J. Nowe dla Pienin gatunki porostów II. Fragm Flor Geobot Pol. 2000;7:277–279.

Kościelniak R. Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk; 2004. (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum; vol 5).

Szczepańska K. New lichens and lichenicolous fungi of the Polish Sudety Mountains. Pol Bot J. 2007;52(2):165–170.

Szczepańska K, Staniaszek-Kik M. Biota porostów epiksylicznych w polskiej części Karkonoszy (Sudety Zachodnie). Fragm Flor Geobot Pol. 2012;19(1):137–151.

Nowak J, Tobolewski Z. Porosty polskie. Warszawa: Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk; 1975.

Orange A, Hawksworth D. Pyrenula Ach. In: Smith CW, Aptroot A, Coppins BJ, Fletcher A, Gilbert OL, James PW, et al., editors. The lichens of Great Britain and Ireland. London: British Lichen Society; 2009. p. 776–779.

Dymytrova LV. Notes on the genus Scoliciosporum (Lecanorales, Ascomycota) in Ukraine. Pol Bot J. 2011;56(1):61–75.

Kowalewska A, Kukwa M. Additions to the Polish lichen flora. Graph Scr. 2003;14:11–17.

Czarnota P, Wojnarowicz A. Porosty i grzyby naporostowe północnej części grupy Lubania w Gorcach. Ochrona Beskidów Zachodnich. 2008;2:21–49.

Łubek A. Wybrane interesujące gatunki porostów zebrane w Kielcach. Fragm Flor Geobot Pol. 2009;16(1):127–134.

Adamska E. Biota of lichens on the Zadroże Dune and its immediate surroundings. Ecol Quest. 2010;12:53–60. https://doi.org/10.12775/v10090-010-0003-2

Schiefelbein U, Czarnota P, Thüs H, Kukwa M. The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). Folia Cryptogam Est. 2012;49:59–71.

Kossowska M. Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006.

Kossowska M. Aneks do listy porostów i grzybów naporostowych polskiej części Karkonoszy I. Opera Corcontica. 2014;51:173–179.

Bielczyk U, editor. The lichens and allied fungi of the Polish Carpathians – an annotated checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003.

Olech M. Lichens of the Tatra National Park. A checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2004.

Lisická E. The lichens of the Tatry Mountains. Bratislava: VEDA; 2005.

Fałtynowicz W, Kossowska M. Klęska ekologiczna a porosty w Karkonoszach i Górach Izerskich. In: Knapik R, editor. 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy; 2014. p. 91–96.

Coppins BJ. Epiphytes of birch. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 1984;85B:115–128.

Kossowska M. Porosty. In: Knapik R, Raj A, editors. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy; 2013. p. 319–338.

Fałtynowicz W. Rekolonizacja przez porosty – optymistyczny trend w stanie środowiska. In: Kejna M, Uscka J, editors. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Wydawnictwo UMK; 2004. p. 321–325.

Hultengren S, Gralen H, Pleijel H. Recovery of the epiphytic lichen flora following air quality improvement in south-west Sweden. Water Air Soil Pollut. 2004;154:203–211. https://doi.org/10.1023/B:WATE.0000022967.35036.ca

Lisowska M. Lichen recolonisation in an urban-industrial area of southern Poland as a result of air quality improvement. Environ Monit Assess. 2011;179:177–190. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1727-6