New and interesting species of lichens from xerothermic habitats in NW Poland

Anetta Wieczorek, Andrzej Łysko, Jurga Motiejŭnaite

Abstract


This paper presents data on the occurrence of lichens in xerothermic grasslands, representing a great mycological peculiarity of the NW part of Pomerania, Poland. The 12 examined specimens of six species originated from fieldwork carried out in 2011–2014 in the nature reserves Brodogóry, Stary Przylep, Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie, Prof. Adam Wodziczko Nature Reserve in the Wolin National Park, and an old chalk excavation site on Wolin Island. Within the study sites, four lichen species were recorded as a new to Western Pomerania: Agonimia gelatinosa, Collema cristatum, Dermatocarpon luridum, and Leptogium subtile. The other two species, Collema auriforme and C. flaccidum, are rarely observed in the studied region.

Keywords


biodiversity; lichens; nature reserves; NW Poland

Full Text:

PDF

References


Czyżewska K. Flora porostów naziemnych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (Wyżyna Wieluńska). Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sozologica. 1986;2:315–341.

Tobolewski Z. Z badań nad florą porostów Pienin. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1954;1(2):3–13.

Tobolewski Z. Porosty Pienin. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1958;17(5):1–124.

Filipek M. Roślinność kserotermiczna okolic Górzycy pod Kostrzyniem nad Odrą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 1962;10:205–213.

Filipek M. Roślinność kserotermiczna regionu dolnej Odry i Warty. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1974;38:1–109.

Tobolewski Z. Materiały do flory porostów północno-zachodniej Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1962;8(1):67–80.

Wieczorek A, Schiefelbein U. Lichens of xerothermic grasslands in Western Pomerania (Poland). Plant Divers Evol. 2013;130(3–4):295–302. https://doi.org/10.1127/1869-6155/2013/0130-0074

Celiński F. Pontyjskie zbocza koło Grędźca nad jeziorem Miedwie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1953;9(3):25–32.

Celiński F, Filipek M. Flora i zespoły roślinne leśno-stepowego rezerwatu w Bielinku nad Odrą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 1958;4:13–183.

Ceynowa-Giełdon M. Kalcyfilne porosty naziemne na Kujawach. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2001.

Sągin B. A few remarks on the lichens found on anthropogenic rocky substrata in northern Poland. In: Fałtynowicz W, Latałowa M, Szmeja J, editors. Dynamics and conservation of the Pomeranian vegetation. Gdańsk: Bogucki Wydawnictwo Naukowe; 1997. p. 19–199.

Sągin B. Porosty wapiennych podłoży pochodzenia antropogenicznego w Północnej Polsce [PhD thesis]. Gdańsk: Katedra Ekologii Uniwersytetu Gdańskiego; 1998.

Czarnota P. Some interesting lichens from Gorce Mts (Western Beskidy Mts) new to Poland. Graph Scr. 1998;9:59–61.

Czarnota P, Guttová A, Halda JP, Kukwa M, Liška J, Palice Z, et al. Lišajníky zaznamenané počas 13. Jarného stretnutia bryologicko-lichenologickej sekcie ČBS na exkurzii v Tematínskych Vrchoch (Považský Inovec, Slovensko). Bryonora. 2006;38:26–39.

Ceynowa-Giełdon M. Polyblastia gelatinosa and P. agraria – new species to lichen flora of Poland. Acta Mycol. 1998;33(2):299–307. https://doi.org/10.5586/am.1998.026

Ceynowa-Giełdon M. Naziemne gatunki porostów z rodzaju Verrucaria (Lichenes, Verrucariaceae) na Kujawach i niektórych terenach sąsiednich. Fragm Florist Geobot Pol. 1998;5:243–249.

Kiszka J. Porosty (Lichenes) oraz warunki bioekologiczne Przemyśla. Arboretum Bolestraszyce. 1999;6:3–86.

Kossowska M. Porosty skał wapiennych w Sudetach – analiza geograficzna i ekologiczna [PhD thesis]. Wrocław: Instytut Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego; 1999.

Flakus A. Lichenized and lichenicolous fungi from mylonitized areas of the subnival belt in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Ann Bot Fenn. 2007;44:427–449.

Fałtynowicz W. The lichens of Western Pomerania (NW Poland). An ecogeographical study. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1992. (Polish Botanical Studies; vol 4).

Fałtynowicz W, Kukwa M. Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. Acta Botanica Cassubica, Monographiae. 2006;2:1–98.

Nowak J. Porosty Beskidu Małego. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1965;11(3):421–462.

Śliwa L. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998. (Prace Botaniczne; vol 31).

Kiszka J. Porosty Beskidu Śląskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedegogiczna w Krakowie. 1967;28:5–91.

Nowak J. Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1998. (Monographiae Botanicae; vol 83). https://doi.org/10.5586/mb.1998.002

Tobolewski Z. Porosty Gór Stołowych. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1955;16(1):1–100.

Toborowicz K. Porosty miasta Kielc i najbliższej okolicy. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1976;22(4):574–603.

Kiszka J, Kościelniak R. Porosty miasta Krakowa oraz waloryzacja ich warunków bioekologicznych. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. 1996;24:21–73.

Kiszka J. Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach. Fragm Florist Geobot Pol. 1997;4:253–323.

Kiszka J. Porosty Pogórza Spiskiego. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. 1985;13:213–243.

Kozik R. Porosty (Lichenes) Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1977;23(2):215–252.

Szczepańska K, Kossowska M. Porosty Doliny Kleśnicy w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie). Acta Botanica Silesiaca. 2003;1:177–187.

Kossowska M, Fabiszewski J. Threatened lichens of Lower Silesia, Poland. Acta Soc Bot Pol. 2004;73(2):139–150. https://doi.org/10.5586/asbp.2004.020

Szczepańska K. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Acta Botanica Silesiaca Monographiae. 2008;4:1–294.

Motyka J. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. II Teil: Die epilitischen Assoziationen der nitrophilen Flechten im Polonischen Teile der Westtatra. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences Naturelles. 1924;9(10):835–850.

Kiszka J. Porosty pasma Gubałówki. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1967;13(3):419–446.

Alstrup V, Olech M. Checklist of the lichens of the Tatra National Park, Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne. 1992;24:185–206.

Bielczyk U. Materiały do flory porostów Tatr ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. Fragm Florist Geobot Pol. 1997;4:329–343.

Kozik R. Porosty miasta Tarnowa i okolicy. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1970;16(2):361–381.

Filipowicz K. Spis mchów, wątrobowców i porostów z niektórych stanowisk Królestwa Polskiego, a mianowicie z Doliny Ojcowskiej i Bentkowickiej, okolic Warszawy, Łukowa, Puław i Brześcia Litewskiego, zebranych i oznaczonych w latach 1877 i 1879. Pamiętnik Fizyograficzny. 1884;1:258–267.

Nowak J. Porosty Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1961. (Monographiae Botanicae; vol 11). https://doi.org/10.5586/mb.1961.001

Nowak J. Materiały do flory porostów Beskidów Zachodnich. 1. Porosty pasma Policy. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1967;13(1):107–139.

Kiszka J, Betleja L. Porosty (Lichenes) doliny Wisły. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. 1989;17:209–234.

Cieśliński S. Porosty Gór Świętokrzyskich. Kielce. Zeszyty Przyrodnicze. 1973;1:1–30.

Toborowicz K. Porosty Obszaru Chęcińskiego w Górach Świętokrzyskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1983;29(1):121–188.

Leśniański G. The lichen collection from Opole Silesia (Poland) housed in the Wrocław University Herbarium. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1999;44(1):141–149.

Tobolewski Z. Materiały do flory porostów Tatr. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1956;17(2):1–33.

Tobolewski Z. Lichenotheca Polonica. Fasc. VII, No. 126–150. Lichenes Tatrenses. Poznań: Wyd. PAN; 1956. p. 9.

Nowak J. Porosty Wyżyny Wieluńskiej. Acta Mycol. 1967;3:209–242. https://doi.org/10.5586/am.1967.012

Fałtynowicz W. Collema flaccidum (Ach.) Ach. In: Cieśliński S, Fałtynowicz W, editors. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Part II. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 1999. p. 13–17.

Krawiec F. Flora epilityczna głazów narzutowych zachodniej Polski. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1938;9(2):1–254.

Fałtynowicz W. Porosty północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1980;26(1):81–102.

Kukwa M, Fałtynowicz W. Porosty i grzyby naporostowe rezerwatu “Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą” i terenów przyległych w Suwalskim Parku Krajobrazowym (NE Polska). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2002;21(4):375–384.

Cieśliński S. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. Warszawa: Białowieska Stacja Geobotaniczna UW; 2003. (Phytocoenosis – Supplementum Cartographiae Geobotanicae; vol 15).

Glanc K, Tobolewski Z. Porosty Bieszczadów Zachodnich. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1960;21(4):1–108.

Kiszka J, Kościelniak R. The flora of lichens in the Polish Eastern Carpathians. In: Kondratyuk S, Coppins B, editors. Lobarion lichens as indicators of primeval forests of the Eastern Carpathians (Darwin International Workshop); 1998 May 25–30; Kostrino, Ukraine. Kiev: M. H. Kholodny Institute of Botany, Ukrainian Phytosociological Center; 1998. p. 82–101.

Olech M. Materiały do flory porostów Beskidu Niskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne. 1974;2:181–200.

Olech M. Porosty Beskidu Sądeckiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne. 1973;1:87–192.

Czarnota P. Flora porostów rezerwatu “Żebracze” w Beskidzie Sądeckim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2002;21(4):385–410.

Nowak J. Porosty Beskidu Średniego (Makowskiego). Cz. 1. Porosty Pasma Pewelskiego oraz wzniesień Lasku i Soliska. Acta Mycol. 1968;4(1):147–174. https://doi.org/10.5586/am.1968.010

Nowak J. Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1998. (Monographiae Botanicae; vol 83). https://doi.org/10.5586/mb.1998.002

Czarnota P. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego. Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 2000;19(1):3–73.

Fabiszewski J. Porosty Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Bialskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1968. (Monographiae Botanicae; vol 26).

Tobolewski Z. Materiały do flory porostów Tatr. IV. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1960;21(5):1–31.

Alstrup V, Olech M. Additions to the lichen flora of the Polish Tatra Mountains. II. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne. 1990;21:211–217.

Kossowska M, Turzańska M. Nowe stanowisko Dermatocarpon luridum (Lichenes, Dermatocarpaceae) na Dolnym Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne. 1998;74:5–8.

Motyka J. Studia nad florą porostów tatrzańskich. Część 1. Porosty zebrane w Dolinie Kościeliskiej. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 1924;2(1):44–59. https://doi.org/10.5586/asbp.1924.004

Motyka J. Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VI Teil: Studien über epilitischen Flechtengesellschaften. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences Naturelles. 1926;3(4):189–227.

Tobolewski Z. Nowe i rzadkie gatunki we florze porostów Tatr polskich. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1955;17(1):1–36.

Bielczyk U. Materiały do geograficznego rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce. 1. Porosty Tatr. Fragm Florist Geobot Pol. 1999;6:245–253.

Cieśliński S. Porosty muraw kserotermicznych na kemach w północnej części Równiny Bielskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica. 1986;29(3–4):437–449.

Kossowska M. Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach. Kalkliebende Bodenflechten in den Sudeten. Przyroda Sudetów Zachodnich. 2003;6:93–100.

Wirth V, Hauck M, Schultz M. Die Flechten Deutschlands, Teil 1 & 2. Stuttgart: Ulmer; 2013.

Cwener A. Polskie “stepy”. Dzikie Życie [Internet]. 2006 [cited 2017 Jul 26];10(148).Available from: http://dzikiezycie.pl/archiwum/2006/pazdziernik-2006/polskie-stepy

Liška J, Palice Z, Slavíková Š. Checklist and red list of lichens of the Czech Republic. Preslia. 2008;80:151–182.

Litterski B, Schiefelbein U. Rote Liste der Flechten Mecklenburg-Vorpommerns. Schwerin: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern; 2007. (Rote Listen der in Mecklenburg-Vorpommern gefährdeten Pflanzen und Tiere).

Hauck M, de Bruyn U. Rote Liste und Gesamtartenliste der Flechten in Niedersachsen und Bremen. Hannover: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz; 2010. (Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen).

Aptroot A, Herk CM, Sparrius LB. Basisrapport voor de Rode Lijst Korstmossen. Oude-Tonge: Bryologische en Lichenologische Werkgroep; 2011. (BLWG-rapport; vol 12).

Suija A, Czarnota P, Himelbrant D, Kowalewska A, Kukwa M, Kuznetsova E, et al. The lichen biota of three nature reserves in island Saaremaa, Estonia. Folia Cryptogam Est. 2010;47:85–96.

Cieśliński S, Czyżewska K, Fabiszewski J. Red list of the lichens in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 73–89.

Hafellner J, Kashta L. Miscellaneous records of lichenes and lichenicolous fungi from Albania. Herzogia. 2003;16:135–142.

Hafellner J. Zur Flechtendiversität in den Gurktaler Alpen (Österreich: Kärnten Steiermark und Salzburg). Herzogia. 2005;1:79–138.

Bilovitz PO, Stešević D. Epiphytic lichens and lichenicolous fungi from the northern part of Montenegro. Herzogia. 2010;23:249–256. https://doi.org/10.13158/heia.23.2.2010.249

Ivanov D. Checklist of the lichens and lichenicolous fungi from the Pirin Mountains in Bulgaria. Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck. 2010;96:35–57.

Ozimec S, Bošković I, Florijančić T, Dinko Jelkić D, Opačak A, Puškadija Z, et al. The lichen flora of Risnjak National Park (Croatia). Acta Bot Croat. 2010;69(1):19–29.

Diederich P, van den Broeck D, Ertz D, Signoret J, Aptroot A, Sparrius L, et al. Contribution to the knowledge of lichens in northern France. Bull Soc Nat Luxemb. 2006;106:53–62.

Wirth V, Hauck M, Brackel WV, Cezanne R, de Bruyn U, Dürhammer O, et al. Checklist of lichens and lichenicolous fungi in Germany [Internet]. 2011 [cited 2017 Jun 2]. Available from: http://wwwuser.gwdg.de/~mhauck/02Lichens.pdf

Christensen SN, Pisút I, Sipman HJM. New and noteworthy lichen records from the Ionian island of Kerkira (Corfu), Greece. Willdenowia; 1997;27(1–2):265–272. https://doi.org/10.3372/wi.27.2726

Christensen SN. The epiphytic lichen flora of Platanus orientalis stands in Greece. Willdenowia. 2014;44(2):209–227. https://doi.org/10.3372/wi.44.44203

Seaward MRD, Richardson DHS. Lichens of Lambay Island. Glasra. 2000;4:1–6.

Mayrhofer H, Maliček J, Rohrer A, Svoboda D, Bilovitz PO. New or other wise interesting lichenized and lichenicolous fungi from Macedonia. Fritschiana (Graz). 2012;71:1–35.

Pišút I, Lackovičová A, Guttová A, Palice Z. New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). Acta Mycol. 2007;42(2):267–280. https://doi.org/10.5586/am.2007.030

Bilovitz PO, Batic F, Mayrhofer H. Epiphytic lichen mycota of the virgin forest reserve Rajhenavski Rog (Slovenia). Herzogia. 2011;24:315–324. https://doi.org/10.13158/heia.24.2.2011.315

Wllfling A, Mayrhofer H. Contributions to the lichen flora of Slovenia IX. Lichenized and lichenicolous fungi from Crni Kal (Kras). Stapfia. 2002;80:293–310.

Zozayai C, Etayo J. Líquenes saxícolas y hongos liquenícolas de la sierra de ujué (Navarra). Stvdia Botánica. 1994;13:263–266.

Longán A, Llop E, Navarro-Rosinés P. Aproximació a la flora liquènica de la vall d’Alinyà. In: Germain J, editor. Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural; 2004. p. 197–222. (Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; vol 14).

Bürgi-Meyer K. Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell: Ein weiterer Fund in der Schweiz. Meylania. 2005;34:18–20.

Dietrich M, Bürgi-Meyer K. Interessante Flechten aus dem Kanton Luzern – Neufunde für die Schweiz. Meylania. 2010;45:10–16.

Vonarburg C, Keller C, Mermilliod JC, Stofer S. Lichenologische Beobachtungen an der Exkursion der Bryolich ins Wengital, Kt. St. Gallen. Meylania. 2011;46:4–7.

Vust M. Les lichens terricoles de Suisse. Lausanne: Société Vaudoise des Sciences Naturelles; 2011. (Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles; vol 24).

Dietrich M, Bürgi-Meyer K. Die Chestenweid am Vierwaldstättersee (Kanton Luzern, Zentralschweiz) ein bedeutender Lebensraum für Flechten trockenwarmer Standorte auf der Alpennordseite. Herzogia. 2011;24(1):33–52. https://doi.org/10.13158/heia.24.1.2011.33

John V, Nimis PL. Lichen flora Amanos mountain and the province of Hatay. Turk J Botany. 1998;22:257–267.

Yazici K, Aslan A. Additional lichen records from Rize Province. Turk J Botany. 2002;26:181–193.

Yazici K, Aptroot A, Aslan A. Lichen biota of Zonguldak, Turkey. Mycotaxon. 2007;102:257–260.

Yazici K, Aptroot A, Etayo J, Aslan A, Guttova A. Lichens from the Batman, Mardin, Osmaniye, and Sivas regions of Turkey. Mycotaxon. 2008;103:141–144.

Karagoz Y, Aslan A. Floristic lichen records from Kemaliye District (Erzincan) and Van Province. Turk J Botany. 2012;36:558–565.

Breuss O. Neue Funde pyrenocarper Flechten aus den Julischen Alpen (Slowenien und Italien). Herzogia. 2008;21:85–92.

Nascimbene J. A lichen surrey in the western Dolomites: Schlern Nature Park (S Tyrol – NE Italy). Grealeriana. 2008;8:75–94.

Fox HF. Census catalogue of the lichenicolous fungi of Ireland. Dublin: National Botanic Gardens; 2001.

Motiejūnaitė J. Additions to the Lithuanian flora of foliose and fruticose lichens. Bot Lith. 2002;8(1):69–76.

Paukov AG. The lichen flora of serpentine outcrops in the Middle Urals of Russia. Northeast Nat (Steuben). 2009;16(5):341–350. https://doi.org/10.1656/045.016.0525

Etayo J. Algunos hongos liquenícolas del Pirineo Aragonés. Studia Botánica. 1994;13:255–257.

Vust M, Truong C, Mermilliod JC. Lichens du Vallon de Nant (Bex, Alpes vaudoises). Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 2009;23:51–74.

Çobanoğlu G, Akdemįr B. Contribution to the lichen diversity of nature parks in Bolu and Çorum, Anatolia, Turkey. Herzogia. 2004;17:129–136.

Öztürk S, Güvenc S, Aydin S. Floristic lichen records from Isparta and Burdur provinces. Turk J Botany. 2005;29:243–250.

Halici MG, Aksoy A. Saxicolous and terricolous lichens of fiirvan Mountain (Pinarbasi, Kayseri). Turk J Botany. 2006;30:477–481.

Tufan Ö, Sümbül H, Türk AÖ. The lichen flora of the Termessos National Park in Southwestern Turkey. Turkish Lichens. 2006:1–12.

Oran S, Öztürk S. Lichen records from Southeast and East Anatolian region (Turkey). J Biodivers Environ Sci. 2007;1(1):15–22.

Yavuz M, Çobanoğlu G. Lichen flora of Pamukkale (Hierapolis), Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2007;10(17):2998–3001. https://doi.org/10.3923/pjbs.2007.2998.3001

Kınalıoğlu K. Floristic lichen records from Uşak Province, Turkey. International Journal of Botany. 2008;4(4):444–449. https://doi.org/10.3923/ijb.2008.444.449

Tufan-Çetin Ö, Sumbul H. Lichens of the Köprülü Canyon National Park in Turkey. Mycotaxon. 2011;115:534–536.

Kinalioğlu K, Aptroot A. Some lichens from Afyonkarahisar and Kırıkkale provinces. Gazi University Journal of Science. 2012;25(2):301–306.

Yazici K, Aptrool A, Aslan A. The lichen biota of Iğdır province (Turkey). Mycotaxon. 2013;123:492.

Berger F, Türk R. Die Flechtenflora im unteren rannatal (Mühlviertel, Oberösterreich, Österreich). Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs. 1995;3:147–216.

Hafellner J. Ein Beitrag zur Flechtenflora des Jogllandes (Steiermark). Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. 2003;133:81–97.

Coste C. Inventaire raisonné des lichens et des champignons lichénicoles de la forêt domaniale de Grésigne (tarn, France). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse. 2012;148:3–12.

Hafellner J, Obermayer S, Obermayer W. Zur Flechtendiversität in den Gurktaler Alpen (Österreich: Kärnten, Steiermark und Salzburg). Herzogia. 2005;18:79–138.

Motiejūnaitė J. Lichens of neglected habitats in Eastern and East-Central European lowlands. Acta Mycol. 2006;41(1):145–154. https://doi.org/10.5586/am.2006.018

Ardelean IV, Keller C, Scheidegger C. Lichen flora of Rodnei Mountains National Park (Eastern Carpathians, Romania) including new records for the Romanian mycoflora. Folia Cryptogam Est. 2013;50:101–115. https://doi.org/10.12697/fce.2013.50.13

Bilovitz PO, Mayrhofer H. A contribution to the lichenized fungi of Serbia. Sauteria. 2008;15:79–94.

Motiejūnaitė J, Stončius D, Dolnik C, Tõrra T, Uselinė A. New and noteworthy for Lithuania lichens and lichenicolous fungi. Bot Lith. 2007;13(1):19–25.

Randlane T, Jüriado I, Suija A, Lõhmus P, Leppik E. Lichens in the new red list of Estonia. Folia Cryptogam Est. 2008;44:113–120.

van den Boom PPG. Contribution to the knowledge of lichenicolous fungi and lichens from Portugal and Spain. Osterr Z Pilzkd. 2000;9:151–162.

Crespo A, Barreno E, Rico VJ, Bueno AG. Catálogo liquénico del desierto de Calanda (Teruel, España). I. An Jard Bot Madr. 1980;36:43–55.

Vonarburg C, Cezanne R, Eichler M, Gnüchtel A, Hofmann P, Hohmamm ML, et al. Artenliste der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze im Gebiet von Finhaut (Wallis, Schweiz). Ergebnisse der BLAM-Exkursion 2000. Meylania. 2002;22:8–20.

Cansaran Duman D, Aras S, Atakol O. Determination of usnic acid content in some lichen species found in Anatolia. Journal of Applied Biological Sciences. 2008;2(3):41–44.

Mayer W, Turk R. Flechten in Kulturlandschaften III – Steyr und Umgebung (Oberösterreich, Austria). Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs. 2002;11:83–140.

Halda JP. Interesting lichen records from Králický Sněžník Mts. (Glatzer Schneeberg, Czech Republic). In: Lackovičová A, Guttová A, Lisická E, Lizoň P, editors. Central European lichens – diversity and threat. Ithaca, NY: Mycotaxon; 2006. p. 315–324.

Josef P, Halda JP. Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku. Acta Musei Richnoviensis, Section Nature. 2008;15(2):43–84.

Schiefelbein U, Ratzel S. Beitrage zur Flechtenflora Mecklenburg-Vorpommerns (Deutschland) und angrenzender Gebiete. Herzogia. 2005;18:63–77.

Viktoria N, Tarasova L, Angella V, Androsova SV, Ahti T. The present lichen flora of the city of Petrozavodsk. Folia Cryptogam Est. 2013;50:57–66. https://doi.org/10.12697/fce.2013.50.08

Gulnara M, Tagirdzhanova O, Kataeva A, Stepanchikova I. New lichen records from the Novgorod region, Russia. Folia Cryptogam Est. 2014;51:103–107. https://doi.org/10.12697/fce.2014.51.11

Alstrup V. Additions to the lichens and lichenicolous fungi of the Syktyvkar area, Komi Republic, Russia. Graph Scr. 2014;26(1–2):40–41.

Paukov AG, Teptina AY. New records of lichens from Middle Urals, Russia. Folia Cryptogam Est. 2012;49:39–43.

Aragón G, Sarrión FJ, Martínez I. Epiphytic lichens on Juniperus oxycedrus L. in the Iberian Peninsula. Nova Hedwigia. 2004;78:45–56. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2004/0078-0045

Aragón G, Rico VJ, Belinchón R. Lichen diversity from Cazorla, Segura and Las Villas Biosphere Reserve (SE Spain). Nova Hedwigia. 2006;82:31–50. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2006/0082-0031

Svensson M, Palice Z. Additions to the montane lichen flora of Sweden. Graph Scr. 2009;21:23–32.

Spinelli A, Mermillod JC, Vust M. Die Artenvielfalt der Flechten im Münstertal. Jahresbericht Natf Gesundheitsamt Graubünden. 2012;117:19–32.

Candan M, Türk AÖ. Lichens of Malatya, Elazığ and Adıyaman provinces (Turkey). Mycotaxon. 2008;105:19–22.

Coppins BJ, Kondratyuk SYa, Khodosovtsev AY, Zelenko SD, Wolseley PA. Contribution to lichen flora of Ukrainian Carpathians. Chornomors’kyi Botanical Journal. 2005;1(2):5–23.