Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis

Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Grażyna Domian, Marta Wrzosek, Małgorzata Stasińska, Jarosław Szkodzik, Tomasz Leski, Leszek Karliński, Marcin Pietras, Maria Dynowska, Agnieszka Henel, Dominika Ślusarczyk, Dariusz Kubiak

Abstract


The paper presents the last part of the results of the short-term inventory of fungi species in the Biebrza National Park and synthesises all the data gathered during two surveys, including the information published by other authors. The main body of research is focused on a survey of macrofungi identified with morphology-based methods. In case of some specimens molecular technics have been applied. In total 346 macrofungal taxa (21 belonging to ascomycetes and 325 to basidiomycetes) were found during the survey, including 186 species unobserved during the previous inventory in 2012. As a result of previous and ongoing studies, the current number of macrofungi recorded from the Biebrza National Park reached 508 species. Among them eight taxa are newly reported for Poland (Conocybe velutipes var. nitrophila, Entoloma caeruleum, E. plebejoides, Inocybe rennyi, I. vulpinella, Pholiota pityrodes, Pholiotina utricystidiata, and Tomentella pilosa). The next seven species (Bovista paludosa, Fistulina hepatica, Ganoderma lucidum, Geastrum schmidelii, Inonotus obliquus, Tulostoma kotlabae, and Xerocomus parasiticus) are protected by law and 95 species belong to red-listed species. The results of two intensive, but relatively short-term survey clearly indicate the Biebrza National Park as a hot spot of macrofungi and suggest the need to undertake extended and regular inventories also in other Polish national parks.

Keywords


macrofungi; rare species; protected and threatened fungi; protected area; Poland

Full Text:

PDF

References


Kujawa A, Wrzosek M, Domian G, Kędra K, Szkodzik J, Rudawska M, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 2012;47(2):235–264. http://dx.doi.org/10.5586/am.2012.027

Ruszkiewicz-Michalska M, Wrzosek M, Tkaczuk C, Dynowska M, Sucharzewska E, Szkodzik J. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part I. Micromycetes. Acta Mycol. 2012;47(2):213–234. http://dx.doi.org/10.5586/am.2012.026

Ruszkiewicz-Michalska M, Bałazy S, Chełkowski J, Dynowska M, Pawłowska J, Sucharzewska E, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data. Acta Mycol. 2015;50(2):1067. http://dx.doi.org/10.5586/am.1067

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: PWN; 2006.

Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Chmiel MA. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. (Biodiversity of Poland; vol 8).

Index Fungorum [Internet]. 2016 [cited 2016 Jan 4]. Available from: http://www.indexfungorum.org

Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of the macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 53–70.

Faliński JB, Mułenko W. editors. Cryptogamous plants in the forest communities of Bialowieża National Park. Checklist of cryptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987–1991 on the permanent plot V-100 (project CRYPTO). Archivum Geobotanicum. 1992;3:1–48.

Fiedorowicz G. The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). Acta Mycol. 2009;44(1):77–95. http://dx.doi.org/10.5586/am.2009.008

Kujawa A. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 2009;44(1):49–75. http://dx.doi.org/10.5586/am.2009.007

Domański Z. Grzyby Lasow Łochowskich. Warszawa: nakładem własnym autora; 2001.

Ławrynowicz M, Dziedziński T, Szkodzik J. Obserwacje mikologiczne w rezerwacie “Dolina rzeki Brdy” w Borach Tucholskich. In: Ławrynowicz M, Rózga B, editors. Tucholski Park Krajobrazowy 1985–2000. Stan poznania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2002. p. 384–405.

Karasiński D, Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T, Szczepkowski A. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy; 2015.

Hausknecht A. Beitrage zur Kenntnis der Bolbitiace. 10. Conocybe Sektion Piloselle. Öster Z Pilzk. 2005;14:191–274.

Hreczka A. Conocybe ochrostriata var. ochrostriata. ID: 246713. In: Snowarski M. Atlas grzybow Polski. Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrożonych [Internet]. 2014 [cited 2016 Jan 4]. Available from: http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm

Gierczyk B, Kujawa A, Pachlewski T, Szczepkowski A, Wójtowski M. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 2011;46(1):27–73. http://dx.doi.org/10.5586/am.2011.003

Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Karasiński D. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy. 2014;25(1):3–36.

Bujakiewicz A. Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiaceae) in Poland. Acta Mycol. 2007;42(1):69–73. http://dx.doi.org/10.5586/am.2007.005

Rudnicka-Jezierska W. Grzyby wyższe wydm środlądowych Puszczy Kampinoskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1969. (Monographiae Botanicae; vol 30).

Nespiak A. Podstawczaki (Basidiomycetes), bedłkowe (Agaricales), zasłonakowate (Cortinariaceae), strzępiak (Inocybe). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1990. [Flora Polska. Rośliny Zarodnikowe Polski i Ziem Ościennych. Grzyby (Mycota); vol 19].

Bujakiewicz A, Lisiewska M. Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika. 1983;34:49–77.

Łuszczyński J. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2007. (Monographiae Botanicae; vol 97). http://dx.doi.org/10.5586/mb.2007.001

Łuszczyński J. Interesting macromycetes found in the Kielce town (central Poland). Acta Mycol. 1997;32(2):207–228. http://dx.doi.org/10.5586/am.1997.017

Bujakiewicz A. Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. Acta Mycol. 1979;15(2):213–294. http://dx.doi.org/10.5586/am.1979.012

Szkodzik J. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in central Poland. Acta Mycol. 2005;40(1):113–131. http://dx.doi.org/10.5586/am.2005.011

Bujakiewicz A. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica River valleys Western Carpathians. Pol Bot J. 2011;56(2):267–285.

Nowicki J. Inocybe pseudoasterospora var. microsperma. ID: 210209. In: Snowarski M. Atlas grzybow Polski. Rejestr gatunkow grzybow chronionych i zagrożonych [Internet]. 2014 [cited 2016 Jan 4]. Avaliable from: http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-izagrozonych.htm

Gierczyk B, Chachuła P, Karasiński D, Kujawa A, Kujawa K, Pachlewski T, et al. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki Nar Rez Przyr. 2009;28(3):3–100.

Karasiński D. Grzyby większe rezerwatu przyrody “Ochojec”. In: Parusel JB, editor. Rezerwat przyrody “Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Katowice: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska; 2009. p. 86–103.

Ślusarczyk T. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego, “Rybojady”. Przegląd Przyrodniczy. 2007;18(3–4):71–90.

Kujawa A, Gierczyk B. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy. 2012;23(4):3–59.

Gierczyk B, Kujawa A, Szczepkowski A, Chachuła P. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 2011;46(2):137–178. http://dx.doi.org/10.5586/am.2011.010

Kałucka I. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2009. (Monographiae Botanicae; vol 99). http://dx.doi.org/10.5586/mb.2009.001

Kujawa A. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej [Internet]. 2015 [cited 2016 Jan 4]. Available from: http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polskiw-literaturze-mikologicznej.htm

Noordeloos ME. Strophariaceae s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2011. (Fungi Europaei; vol 13).

Hausknecht A. Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Alassio: Edizioni Candusso; 2009. (Fungi Europaei; vol 11).

Hreczka A. Psathyrella pseudocorrugis. ID: 245614. In: Snowarski M. Atlas grzybow Polski. Rejestr gatunków grzybow chronionych i zagrożonych [Internet]. 2014 [cited 2016 Jan 4]. Available from: http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm

Trocha L, Kałucka I, Stasińska M, Nowak W, Dabert M, Leski T, et al. Ectomycorrhizal fungal ommunities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza. 2012;22:121–134. http://dx.doi.org/10.1007/s00572-011-0387-x

Flisińska Z. Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. In: Radwan S, editor. Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Lublin: Wydawnictwo Morpol; 2002. p. 73–83.

Karasiński D. Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. In: Dynowska M, Ejdys E, editors. Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii; 2009 Sep 10–12; Olsztyn-Krutyń, Poland. Olsztyn: Wydawnictwo UWM; 2009. p. 49.

Flisińska Z. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe; 2004. (Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny; vol 2).

Leski T, Rudawska M, Karliński L, Pietras M. Below-ground view on tomentelloid fungi in Poland. In: Ruszkiewicz-Michalska M, Szkodzik J, editors. Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego; 2014 Sep 23–28; Łódź, Spała, Poland. Łódź: Polskie Towrzystwo Mykologiczne; 2014. p. 112.

Tomaszewska A, Łuszczyński J, Łuszczyńska B, Jaworska J. Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycol. 2011;46(2):179–186. http://dx.doi.org/10.5586/am.2011.011

Tomaszewska A, Łuszczyński J, Lechowicz Ł, Chrapek M. Selected rare and protected macrofungi (Agaricomycetes) as bioindicators of communities of xerothermic vegetation in the Nida Basin. Acta Mycol. 2015;50(1):1058–1070. http://dx.doi.org/10.5586/am.1058

Kujawa A, Szczepkowski A, Grygoruk A. The XXXIII Wszechnica Biebrzańska Seminar – Fungi in the Biebrza National Park. Parki Nar Rez Przyr. 2011;30(1–2):121–126.

Compte-rendu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1966. Acta Mycol. 1968;4(2):181–198. http://dx.doi.org/10.5586/am.1968.011

Halama M, Romański M. Grzyby makroskopijne (macromycetes). In: Krzysztofiak L, editor. Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”; 2010. p. 87–201. (Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria Naukowa).

Łuszczyński J. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Cieśliński S, Kowalkowski A, editors. Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda, Gospodarka, Kultura. Bodzentyn: Świętokrzyski Park Narodowy; 2000. p. 267–277.

Ławrynowicz M. Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych na terenie PNBT. In: Matuszkiewicz JM, editor. Świat roślin i grzybów Parku Narodowego “Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Charzykowy: Park Narodowy “Bory Tucholskie”; 2012. p: 358–395.

Wojewoda W. Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr Ojcz. 1999;55(1):35–55.

Narkiewicz C, Kita W, Pusz W, Panek E. Grzyby i śluzowce. In: Knapik R, Raj A. editors. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy; 2013. p. 339–358.

Trass H, Vellak K, Ingerpuu N. Floristical and ecological properties for identifying of primeval forests in Estonia. Ann Bot Fenn. 1999;36:67–80.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz. U. z 2014 r., poz. 1408.