New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park

Małgorzata Stasińska, Zofia Sotek

Abstract


This paper presents the results of mycological studies conducted in the Wolin National Park from July to November 2012, and sporadically in the following 4 years. Explorations were made by a route method over the whole area of the Park, mainly in forest associations: Cephalanthero rubrae-Fagetum, Galio odorati-Fagetum, Luzulo pilosae-Fagetum, and Fago-Quercetum petraeae. In total, 322 taxa of macrofungi were found, 37 Ascomycota and 285 Basidiomycota. Two of them, Hericium coralloides and Inonotus obliquus, are under partial protection, 39 on the red list of fungi in Poland. For the first time, Russula torulosa, previously not reported from Poland, was found in Wolin National Park. Among the examined phytocoenoses, Galio odorati-Fagetum and Luzulo pilosae-Fagetum are characterized by the highest species variety and abundance.

Keywords


macromycetes; rare species; protected and threatened fungi; protected area; Poland

Full Text:

PDF

References


Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 11 September 2001, No. 97, Item 1051.

Lisiewska M. Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego. Acta Mycol. 1966;2:25–77. http://dx.doi.org/10.5586/am.1966.005

Bujakiewicz A, Lisiewska M. Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika. 1983;34:49–77.

Wojewoda W. Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora. Acta Mycol. 1974;10:181–265. http://dx.doi.org/10.5586/am.1974.007

Łuszczyński J. Grzyby wielkoowocnikowe. In: Ciesliński S, Kowalkowski A, editors. Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda, gospodarka, kultura. Bodzentyn: Świętokrzyski Park Narodowy; 2000. p. 267–277.

Bujakiewicz A. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. In: Wołoszyn BW, Jaworski A, Szwagrzyk J, editors. Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy; 2004. p. 215–257.

Ronikier A. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2012. (Polish Botanical Studies; vol 28).

Ławrynowicz M. Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych na terenie PNBT. In: Matuszkiewicz JM, editor. Świat roślin i grzybów Parku Narodowego “Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Charzykowy: Park Narodowy “Bory Tucholskie”; 2012. p. 358–395.

Kujawa A, Wrzosek M, Domian G, Kędra K, Szkodzik J, Rudawska M, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 2012;47(2):235–264. http://dx.doi.org/10.5586/am.2012.027

Kujawa A, Gierczyk B, Domian G, Wrzosek M, Stasińska M, Szkodzik J, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycol. 2015;50(2):1070. http://dx.doi.org/10.5586/am.1070

Ruszkiewicz-Michalska M, Bałazy S, Chełkowski J, Dynowska M, Pawłowska J, Sucharzewska E, et al. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data. Acta Mycol. 2015;50(2):1067. http://dx.doi.org/10.5586/am.1067

Salamaga A, Grzesiak B, Wolski GJ, Kochanowska M, Kochanowski J. Preliminary investigations into the slime moulds (Myxogastria) in the “Bory Tucholskie” National Park. Acta Mycol. 2016;51(1):1077. http://dx.doi.org/10.5586/am.1077

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 3 March 1960, No. 14, Item 79.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 3 January 1996, No. 4, Item 30.

Kostrzewski A. Krajobrazy Wolińskiego Parku Narodowego. In: Grzegorczyk K, Lewicki I, editors. Woliński Park Narodowy. Kraina różnorodności. Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy; 2004. p. 13–23.

Dylawerski M. Lasy. In: Grzegorczyk K, Lewicki I, editors. Woliński Park Narodowy. Kraina różnorodności. Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy; 2004. p. 67–80.

Ulbrich E. Über den Formenkreis von Phallus impudicus. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 1932;50:276–326.

Stier M. Die Röhrlinge der Insel Usedom – Wolin. Dohrniana. 1939;18:94–96.

Czubiński Z, Urbański J. Park Narodowy na wyspie Wolin. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1951;7–8:3–56.

Dominik T. Badania mikotrofizmu zespołów buka nad Bałtykiem. Ekologia Polska. Seria A. 1957;5:213–256.

Skirgiełło A. Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. III. Acta Mycol. 1970;6(1):101–123. http://dx.doi.org/10.5586/am.1970.011

Ławrynowicz M. Coenoccoccum graniforme w Polsce. Acta Mycol. 1983;19(1):31–40. http://dx.doi.org/10.5586/am.1983.003

Ławrynowicz M. Chorology of the European hypogeous Ascomycetes. I. Elaphomycetales. Acta Mycol. 1989;25(1):3–41. http://dx.doi.org/10.5586/am.1989.001

Ronikier A. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt. In: Wojewoda W, editor. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fasc. 3. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2005. p. 129–145.

Wojewoda W. Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä. In: Wojewoda W, editor. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fasc. 2. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. p. 55–59.

Wojewoda W, Heinrich Z, Komorowska H. Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. In: Wojewoda W, editor. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fasc. 2. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. p. 119–126.

Friedrich S. New locations of threatened and protected Gasteromycetes s. l. in Northwestern Poland. Polish Journal of Environmental Studies. 2011;20(3):559–564.

Breitenbach J, Kränzlin F. Pilze der Schweiz. Luzern: Verlag Mycologia; 1986.

Romagnesi H. Les Russules d’Europe et d’Afrique du Nord. Reprint of the 1985 edition. Vaduz: ARG Gantner Verlag K-G; 1996.

Kränzlin F. Russulaceae. Luzern: Verlag Mycologia; 2005. (Fungi of Switzerland; vol 6).

Bernicchia A, Gorjón SP. Corticiaceae s. l. Alassio: Edizioni Candusso; 2010. (Fungi Europaei; vol 12).

Knudsen H, Vesterholt J, editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera. Copenhagen: Nordsvamp; 2012.

Robert V, Stegehuis G, Stalpers J. The MycoBank engine and related databases [Internet]. 2016 [cited 2016 Nov 28]. Available from: http://www.mycobank.org

Index Fungorum [Internet]. 2016 [cited 2016 Nov 28]. Available from: http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), 16 October 2014, Item 1408.

Wojewoda W, Ławrynowicz M. Red list of the macrofungi in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 53–70.

Stasińska M, Sotek Z, Ruszkiewicz-Michalska M, Białecka B. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new record to Poland. Nova Hedwigia. 2016;102(3–4):3–4. http://dx.doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2016/0341

Wojewoda W. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2003. (Biodiversity of Poland; vol 7).

Chmiel MA. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. (Biodiversity of Poland; vol 8).

Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, editors. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2008. (Biodiversity of Poland; vol 9).

Karasiński D, Kujawa A, Gierczyk B, Ślusarczyk T, Szczepkowski A. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinowskiego Parku Narodowego. Izabelin: Petit s.k.; 2015.