Author Details

Jabłoński, Br.

  • Vol 9, No 1 (1960) - Articles processed outside the current editorial system
    Próby znalezienia wskaźników (testów) żyzności gleb z zastosowaniem analizy chromatograficznej [Some attempts of finding tests of soil fertility by using of chromatographic analysis]
    Details  PDF